Print this page

Aktuální informace

 

A je tu konec . . . . . .školního roku 2015/16

 

Všem přejeme krásné sluníčkové prázdniny

plné skvělých zážitků a těšíme se na nový

školní rok 2016/17

 

V sále školy proběhlo slavnostní zakončení školního roku.

Za přítomnosti starosty obce Pašovice pana Řezníčka, P. Jaroslava Kapuše a předsedkyně SRPŠ paní Maráškové byli oceněni nejlepší žák a sportovec školy, nejlepší žáci jednotlivých tříd. Pan ředitel a paní zástupkyně předali diplomy žákům, kteří se umístili v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží a také šikovným sportovcům. Paní učitelka Horonyová odměnila žáky, kteří se nejvíce zapojili do Recyklohraní, paní učitelka Kovaříková žáky za práci pro humanitární hnutí. Poděkovala také za dlouholetou spolupráci paní Maráškové. Nakonec se s námi všemi rozloučili odcházejíci žáci – žáci 9. třídy.

 

 

 

 

 

 

Mgr. P. Gajdůšková, fotografovali Mgr. I. Frolec a P. Gajdůšková   

Více fotografií viz fotogalerie 2015/16

 

Akce, které proběhly ve šk. roce 2015/16 naleznete v záložce Akce školy - Akce 2015/16