Print this page

Aktuální informace

Ples SRPŠ 

se konal v sobotu 14. ledna 2017 v sále školy v Prakšicích. V programu vystoupili žáci 9. třídy, 5. třídy, pěvecký sbor a žáci školní družiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografoval Josef Kaňa z Pašovic

Více fotografií viz fotogalerie

 

 

Vyjádření ke zrušení svačinek od 1. 1. 2017: viz záložka Školní jídelna

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

proběhne 6. 4. 2017 od 13 do 17 hod

Pozn:
§ 36 odst. 4 školského zákona: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 46 odst. 1 školského zákona: Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4, a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36.

Desatero pro rodiče dítěte předškolního věku

Zimní radovánky

1. a 3. třída využily 6. 1. 2017 sněhovou nadílku:

 

 

 

 

 

 

Mgr. I. E. Hendrychová a Mgr. Jitka Assmannová        Více fotografií viz fotogalerie 2016/17 1. a 3. třída

 Poděkování

Jménem hnutí Na vlastních nohou Stonožka děkuji všem, kteří v letošním roce jakkoliv přispěli dobré věci. Více zde 

Mgr. Jana Kovaříková

V neděli 18. 12.2016 jsme prodávali u kostela v Prakšicích, v ostatních adventních nedělích v Uh. Brodě.

Děkujeme všem, kteří si zakoupili drobný dekorativní výrobek našich žáků a přispěli tak na výzkum a léčbu Crohnovy choroby. 

Mgr. Jana Kovaříková                                                                    Více fotografií viz fotogalerie

Věda léčí 

V pondělí 5. 12. 2016 byly předány diplomy žákům, kteří byli oceněni ve výtvarném projektu českých a slovenských škol  „Věda, která léčí“ pořádaný hnutím Na vlastních nohou, Fakultní nemocnicí v Plzni a Západočeskou univerzitou. Oceněno bylo 14 žáků naší školy. 

 Mgr. Jana Kovaříková

Více fotografií viz fotogalerie

Mše svatá pro Stonožku

V pátek 2. prosince 2016 jsme se zúčastnili slavnostního setkání při mši svaté v chrámě sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou pro hnutí Na vlastních nohou Stonožka celebroval pražský arcibiskup a patron Stonožky J. Em. Dominik kardinál Duka O.P. Tohoto setkání se zúčastnili děti, spolupracovníci, podporovatelé a přátelé hnutí z celé republiky i ze zahraničí. Více zde

 


 

 

 

 

 Mgr. Jana Kovaříková                                                               Více fotografií viz fotogalerie

Adventní vyrábění pro Stonožku

I v dalším týdnu v adventních dílnách žáci spolu s některými ochotnými rodiči opět pilně pracovali pod vedením paní instruktorky Ireny Kadlčkové. Tentokrát vyráběli svícny určené k prodeji o adventních nedělích u kostelů v Uherském Brodě a v Prakšicích. Následující den pak v rámci výtvarného kroužku opět za přispění několika šikovných dětí a jejich rodičů vyráběli krásné dekorativní ozdoby technikou malba na sklo. Všem, kteří nám přispěli svou pomocí, jménem hnutí Na vlastních nohou moc děkujeme.

 

 

 

 

 

 Mgr. Jana Kovaříková                                                             Více fotografií viz fotogalerie

Literární soutěž

             Také letos se někteří žáci zapojili do literární soutěže s názvem Utíkej! Rychle utíkej!, v rámci které měli napsat fantasy, hororový či dobrodružný příběh. Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd a vyhlašuje ji již 4. rokem SOŠ Luhačovice. V porotě usedli známé osobnosti literárního světa - Jan Cimický a Jiří Žáček. V pátek 9. prosince proběhlo v Luhačovicích slavnostní vyhlášení výsledků. Z rukou místostarosty Luhačovic, pana Radomila Kopa, a Jana Cimického převzal Stanislav Patlevič z 9. třídy za svou práci "Nikdy to nevzdávej" čestné uznání.

Mgr. Monika Mahdalová

Ukázka prací v sekci Olympiády a soutěže

 

 

Mikuláš ze základní školy rozdával 6. 12. dárečky v mateřské škole

 

 

 

 

 

 

Foto: Mgr. Pavel Savara                                                                     Více fotografií viz fotogalerie

Přírodovědné výukové programy

Ve dnech 8. a 9. 11. 2016 se žáci druhé a čtvrté třídy zúčastnili přírodovědných výukových programů Čtvero ročních období a Les. Zábavnou formou a na příkladu jabloně žáci druhé třídy poznali, jakými změnami prochází příroda během ročních období. Během výukového programu Les se pak žáci seznámili se zástupci živočichů a rostlin žijících u nás, nejdůležitější částí však bylo získání vědomostí o funkci mraveniště v lese.

Dne 10. 11. 2016 se žáci šesté třídy zúčastnili přírodovědného programu v Ekocentru Chrpa v Uherském Brodě. Tématem byli ptáci, a tak žáci mohli poznat nejen naše časté zástupce, ale také způsoby hnízdění, lovu a odlišné chování v různých ptačích společenstvech. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Horonyová                                                  Více fotografií viz fotogalerie 2., 4., a 6. třídy

Kateřinský jarmark 

V pátek 25. 11. 2016 přátelé Stonožky z řad žáků od rána tyto a další výrobky vyrobené v rámci školního projektu Podzimní dílny prodávali na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Letos byl podpořen projekt na podporu výzkumu léčby Crohnovy nemoci s názvem Kam šlápne Stonožka, pomůže písnička. Více zde 

Mgr. Jana Kovaříková

Více fotografií viz fotogalerie