Print this page

Aktuální informace

Třídní schůzky - 4. 5. 2017 od 15:15 hodin

MEMORIÁL MGR. MILANA LÁSKY v basketbale 2017 - XII. ROČNÍK - 26. 4. 2017
Sportovní hala Uherský Brod

 

 

 

 

 

Mgr. Ivo frolec                                                           Více viz olympiády a soutěže 2016/17 - Sport

"SAPERE - vědět, jak žít"

Soutěž v České republice vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem je vzbudit a rozvíjet zájem žáků základních a středních škol o zdravý životní styl. Soutěž je základní součástí prevence žáků a dospělých proti obezitě, poruchám příjmu potravy a nemocem kardiovaskulárního systému. Ve školním roce 2016/2017 probíhá již 7. ročník.

Ve školních kolech soutěžili žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se stali členy školního družstva, které pak soutěžilo týmově v okresním a krajském kole.

Školní, okresní a krajská kola se konala prostřednictvím on-line soutěžního systému. Celostátní finálová kola budou probíhat prezenční formou v Praze.

Vítězi školního kola jsou žáci 8. třídy - Matyáš Flekač, Kateřina Juráková (Pašovice) a Alice Mikesková. Tito žáci vytvořili tým, který postoupil až do krajského kola, kde předvedli skvělý výkon. Na postup do celostátního finále to však nestačilo, i přesto moc gratulujeme!

Mgr. Monika Mahdalová

   Sběr papíru 12. 4. 2017

   Výsledky zde

   Zpracoval Mgr. Ivo Frolec

 

 

Mgr. Pavlína Gajdůšková                                 Více fotografií viz fotogalerie

 Ekologická soutěž Poznej a chraň

Ve dnech 3. 4 a 4. 4. 2017 se v přírodovědném centru Trnka v Uherském Hradišti uskutečnila ekologická soutěž Poznej a chraň. Soutěžily mezi sebou tříčlenné týmy v kategoriích 4. - 5. třída a 6. – 7. třída. Děti musely prokázat znalosti fauny a flory chráněných oblastí Zlínského kraje, včetně poznávání rostlin a živočichů. Naši školu reprezentovaly dva týmy v kategorii 4. – 5. třída a jeden tým ve druhé kategorii. Družstvo ve složení Aneta Mikuláštíková, Filip Galas a Adam Janovský obsadilo v tomto okresním kole 1. místo a postupuje do krajského kola, které se uskuteční koncem dubna v Želechovicích. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole.

Ing. Jana Horonyová                                        Více fotografií viz fotogalerie

Matematická, fyzikální olympiáda

Dne 4. 4. 2017 proběhlo okresní kolo matematické olympiády pro 6. – 8. třídu. Postupu do okresního kola předcházela náročná práce, žáci museli vyřešit ne zrovna jednoduché domácí kolo, spočítat řadu příkladů. Z naší školy se zúčastnili z 6. tř. Lenka Ježová, Kristýna Jenerálová, ze 7. tř. Tereza Kučerová, z 8. tř. Kateřina Juráková, školní kolo řešili a náročnou přípravou prošli ještě další žáci. Nejúspěšnější reprezentantkou naší školy je Alice Mikesková z 8. tř., která se umístila na 3. – 4. místě.

Žáci 9. a 5. třídy soutěžili v matematice dříve, a to už 24. 1. 2017. Ondřej Zálešák z 9. tř. se umístil na 5. místě, takže se účastnil také krajského kola, dále naši školu reprezentovala Natálie Galasová a Eliška Kadlčková. Tomáš Janča z 5. tř. se umístil na  4. - 8. místě, dále z 5. tř. soutěžili v okrese Jiří Lukašík a David Horenský.

Neméně náročná soutěž – fyzikální olympiáda, která vyžaduje taktéž důkladnou přípravu, proběhla 23. 3. 2017. Z našich žáků se opět nejlépe umístila Alice Mikesková z 8. tř., a to na krásném 4. místě. Pěkných výsledků dosáhli ale i další 3 žáci – Veronika Buráňová 8. tř., Jana Juráková 8. tř. a Natálie Galasová 9. tř.  

Přípravě na tyto soutěže účastníci školního i okresního kola věnovali spoustu času, všichni zaslouží velikánskou pochvalu!

Mgr. Pavlína Gajdůšková                                                     Více viz Olympiády a soutěže

Zápis žáků do 1. třídy ve školním roce 2017/18 proběhl 6. 4. 2017

 

 

 

 

 

 

Foto vyučující 1. stupně ZŠ                                                               Více fotografií viz fotogalerie

Předvelikonoční dílničky

V úterý 4. 4. se vydali žáci 3. a 5. ročníku na předvelikonoční dílničky do Muzea J.A.Komenského v Uh. Brodě. Shlédli jsme různé techniky výroby kraslic (slámové, škrábané, batikované, drátkované) a jiných velikonočních výrobků. Někteří si vyrobili kraslici vlastní nebo si zakoupili nějaký výrobek na památku. V prostorách muzea zpříjemňovala atmosféru dětská cimbálová muzika Šablička, hra dětí na kytaru a nechyběl ani flašinet. Závěrem byla pěší túra zpět do Prakšic, na kterou jsme se před odchodem posílili v cukrárně. Díky počasí nám krásně završila naši akci.

 

 

 

 

Mgr. Jitka Assmannová                                 Více fotografií viz fotogalerie

 Z činnosti přírodovědného kroužku

Děti z přírodovědného kroužku se rozhodly připravit zdravá jídla na dětskou párty. Vyhledaly si recepty a ve středu 8. března se pustily s chutí do přípravy jídel. Pracovaly ve čtyřech skupinkách. První skupina připravila smoothie, druhá Caesar salát, třetí mrkvové placičky z bezlepkové mouky a čtvrtá müsli tyčinky. Všem chutnalo a děti se rozhodly, že recepty pošlou do soutěže Zdravá 5.

 O týden později v kroužku založily žížalí farmu a mechovou zahrádku.

Ing. Jana Horonyová             Více fotogfrafií viz fotogalerie

Lyžařský výcvikový kurz - 20. -24. 3. 2017 ve Velkých Karlovicích

 

 

 

 

 

Mgr. Ivo Frolec                                    Více fotografií viz fotogalerie

Příspěvky žáků 7. třídy zde

Jak oklamat zrak

Že to není až zas tak těžké, se přesvědčili žáci v kroužku 13. 3. Náš mozek má vytvořené jakési mechanismy vnímání okolí, takže se může někdy stát, že nevidíme, co je v okolí, ale co si myslíme, že by tam mělo být. Díky nedokonalosti zraku můžeme také např. sledovat filmy. 

 

 

 

 

 

 

Protože nás velmi zaujaly obrazy kreslené na chodnících vyvolávající představu prostoru, jeden velmi jednoduchý jsme si vyzkoušeli nakreslit a následně vyfotografovat. Nekreslili jsme sice na chodník, pouze na papír, ale k pochopení principu prostorového vnímání takových obrazů nám to stačilo.

Mgr. Pavlína Gajdůšková                     Více fotografií viz fotogalerie         

Návštěva přeškoláků z Pašovic

Dne 14. března 2017 nás navštívili předškoláci z mateřské školy v Pašovicích. Od rána vládla v 1.třídě veselá nálada. Prváčci chtěli ukázat, co všechno se už naučili. Říkanku o klokanovi vystřídala písmenková pohádka, pak všichni hádali hádanky, soutěžilo se v matematice a na závěr jsme skládali věty ze slov začínajících stejným písmenkem. Takové učení byla vlastně velká zábava a předškoláci se už určitě těší na příští školní rok a my se těšíme na ně.

 

 

 

      Více fotografií viz fotogalerie

Mgr. I. E. Hendrychová

Pokusy z domácí kuchyně 8. 2. 2017

Děti z přírodovědného kroužku zjistily, že k tomu, aby mohly zkoušet různé pokusy, nepotřebují vybavenou laboratoř. Úplně jim postačí pár surovin z kuchyně. Podle předem napsaných receptů roztančily rozinky, nafoukly balónek bez dechu, rozběhaly majoránku, napsaly dopis neviditelným písmem a vytvořily si lávovou lampu. Všichni se náramně bavili, pokusy si užili a těší se na další sérii vědeckých zázraků.

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Horonyová                                                          Více fotografií viz fotogalerie

Talentová soutěž žáků základních škol v psaní na PC a výpočetní technice

Dne 6. 2. 2017 mělo 10 žáků 9. třídy možnost soutěžit s žáky jiných škol v psaní všemi deseti na PC nebo ve vědomostech z oblasti výpočetní techniky, práci v textovém editoru a logické hře. Diplom a také věcnou odměnu si za první místo přivezl Filip Zemánek, za druhé místo Jiří Buráň. Pochvala náleží nejen nejšikovnějším vítězům, ale všem, kteří se snažili své schopnosti zdokonalit. Děkujeme Obchodní akademii v Uh. Hradišti za výbornou organizaci soutěže.

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Sněhová nadílka

potěšila především děti. Pro žáky 8. třídy se stal v pracovních činnostech 2.2. 2017 příjemným pracovním materiálem. Výsledky týmové práce:

 

 

 

 

 

 

 

Foto Mgr. Pavel Savara

Více fotografií viz Fotogalerie  - Třídy - 8. třída

Sníh potěšil také žáky školní družiny - viz Školní družina - Fotogalerie ŠD - Školní rok 16/17