Print this page

Aktuální informace

Slavnostní zahájení školního roku 2016/17 proběhne 1. září 2016:

   - 8:45 sraz žáků u školy

   - od 9:00 slavnostní zahájení v sále školy

   - třídnické hodiny - úvodní informace, poučení žáků

   - oběd - 1. stupeň asi od 10:30, 2. stupeň asi od 11:30

 

Provoz školní družiny bude zahájen v pondělí 5. září 2016

 

Pozor - změna v časovém rozvržení vyučování - viz záložka Školní rok 2016/17 - zvonění

 

22. 9. 2016 od 15:15 - třídní schůzky

 

Další informace týkající se školního roku 2016/17 (např. rozvrh hodin) naleznete v záložce Školní rok 2016/17 a plánované akce v záložce Akce školy