Print this page

Aktuální informace

Inspekční zpráva z 13. - 15. 6. 2016 viz záložka Základní informace, kontakty - Inspekční zprávy

Mikuláš ze základní školy rozdával 6. 12. dárečky v mateřské škole

 

 

 

 

 

Foto: Mgr. Pavel Savara                                                                     Více fotografií viz fotogalerie

Přírodovědné výukové programy

Ve dnech 8. a 9. 11. 2016 se žáci druhé a čtvrté třídy zúčastnili přírodovědných výukových programů Čtvero ročních období a Les. Zábavnou formou a na příkladu jabloně žáci druhé třídy poznali, jakými změnami prochází příroda během ročních období. Během výukového programu Les se pak žáci seznámili se zástupci živočichů a rostlin žijících u nás, nejdůležitější částí však bylo získání vědomostí o funkci mraveniště v lese.

Dne 10. 11. 2016 se žáci šesté třídy zúčastnili přírodovědného programu v Ekocentru Chrpa v Uherském Brodě. Tématem byli ptáci, a tak žáci mohli poznat nejen naše časté zástupce, ale také způsoby hnízdění, lovu a odlišné chování v různých ptačích společenstvech. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Horonyová                                                  Více fotografií viz fotogalerie 2., 4., a 6. třídy

Kateřinský jarmark 

V pátek 25. 11. 2016 přátelé Stonožky z řad žáků od rána tyto a další výrobky vyrobené v rámci školního projektu Podzimní dílny prodávali na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Letos byl podpořen projekt na podporu výzkumu léčby Crohnovy nemoci s názvem Kam šlápne Stonožka, pomůže písnička. Více zde 

Mgr. Jana Kovaříková

Více fotografií viz fotogalerie

 

Výchovný koncert Melodie českých a světových muzikálů – 8. a 9. třída

 Filharmonie Bohuslava Martinů nese jméno jednoho z největších českých skladatelů. Na jejich koncertě 28. 11. 2016 ve Zlíně jsme poslouchali nejznámější písně a melodie z českých i světových muzikálů: Dracula, Divotvorný hrnec, Kdyby tisíc klarinetů, Jesus Christ Superstar, West Side Story, Fantom opery ad. Zpívali a slovem provázeli herci městského divadla Zlín Petra a Radovan Královi.

Mgr.Pavlína Gajdůšková

Stonožkový týden

Ve dnech 21. - 24. 11. proběhl v Základní a Mateřské škole v Prakšicích Stonožkový týden. Úkolem tohoto týdne bylo doplnit výrobky určené k prodeji na Kateřinský jarmark v Uherském Brodě. Žáci proto pilně pracovali v kroužcích školního klubu, ve školní družině i v mateřské škole. Potěšilo nás, že se k naší práci připojili i ti nejmenší v mateřské škole a vytvořili za pomoci paní učitelek moc pěkné ozdoby a přáníčka. Žáci ze školní družiny pod vedením paní učitelky Dagmar Vašíčkové vytvořili překrásné keramické ozdoby. Další keramické ozdoby spolu společně s dekorativními výrobky z rozličných materiálů, jako je textil, dřívka, sklo, přírodniny, vytvořily děti v kroužcích školního klubu za pomoci paní učitelky Jany Horonyové. V rámci výtvarného kroužku žáci vytvářeli pod vedením odborných instruktorů po celý týden různé dekorativní ozdoby. Pod vedením paní Ireny Kadlčkové žáci zhotovovali adventní věnce, paní Olga Marášková vedla kurz zdobení perníků. Žáci za pomoci některých rodičů za jedno odpoledne nazdobili 850 kusů perníčků, které upekla rodina Jenerálova. Ve středu stonožkový týden pokračoval výrobou ručně malovaných skleněných ozdob a dekorativních předmětů z hedvábí. Děvčata z 8. třídy  si také sama vyrobila ceník  výrobků a v rámci výtvarné výchovy jsme se 6. třídou dokončili označení stánku a přichystali výrobky k prodeji. Všem, kteří se na této práci podíleli, jménem hnutí Na vlastních nohou Stonožka moc děkujeme.

 

 

 

 

 

 Mgr. Jana Kovaříková                                Více fotografií viz fotogalerie

Gambling

V poslední době je patologické hráčství stále palčivějším tématem. Nejedná se jen o hraní na výherních automatech a v kasinech, ohroženy jsou také děti, které mohou sázet prostřednictvím internetu přímo z domova. V rámci prevence jsme se obrátili na organizaci Podané ruce, která se touto problematikou zabývá. Ve středu 16. listopadu tedy přijeli její zástupci, aby žákům 8. a 9. třídy vysvětlili podstatu sázení. V hodinové besedě se žáci dozvěděli něco o historii sázení, o současné situaci v této oblasti a byly jim vysvětleny mechanismy závislosti. Nakonec si sázení zkusili v praxi v rámci hry a sami zjistili, jak je sázení zrádné. 

Mgr. Monika Mahdalová

Dne 24. 11. 2016 v naší škole proběhl  fyzikálně - přírodopisně - preventivní pořad  Používám Mozek.

Pro žáky byla připravena řada velkých názorných pomůcek: mozek 2,5 x 2 metry s elektronicky řízenými světelnými okruhy, neuron, optické klamy na světelném i mechanickém principu, ucho 1,5 x 1 metr s funkčním bubínkem a kůstkami, lůžko s hřebíky, rekvizity pro hru několika týmů – o šíření signálů v mozku. Žáci si společně s panem Zezulou povídali o tom, k čemu je dobré rozvíjet si svůj mozek, učit se, jak se učit a jak ne, jak zařídit, abychom si pamatovali, co je to zapomínání, jak do mozku vstupují informace, o smyslech, jak na nás působí reklamní triky prodejců, o nebezpečí od cizích osob, jak v naší hlavě vzniká strach a jak se mu bránit. Program byl velmi zajímavý a poučný. Všem se nám velmi líbil.

Mgr. Lenka Juráková                                                                    více fotografií viz fotogalerie

Evelínko, nemlaskej!

Dne 10. 11. 2016 se děti mateřské školky a žáci 1. až 3. třídy už od rána těšili na divadlo o Evelínce. V tělocvičně naší školy jsme přivítali dvě slepičky, Květušku a Evelínku, které děti vtipně učily základy stolování a chování u jídla. Představení „Evelínko, nemlaskej!“ se dětem velmi líbilo.

 

 

 

 

 

Mgr. Ilona Hendrychová                                                         Více fotografií viz fotogalerie

Výsledky soutěže Bobřík informatiky - nejlepší řešitelé naší školy -  záložka Olympiády a soutěže - 2016/17 - Informatika

Týden volby povolání

Volba budoucího povolání je velmi zodpovědná činnost a rozhodně ji nechceme podcenit. Pokud si totiž člověk vybere špatně, může být celý život nešťastný. O možnostech dalšího studia žáci sice získávají řadu informací ve škole, ale nejlépe je přímo vidět a slyšet. Proto jsme absolvovali mimo výuku např. řadu exkurzí, během nichž mohli poznat pracovní podmínky v různých prostředích. 8. 11. 2016 se žáci 9. třídy zúčastnili akce "Týden volby povolání" na Úřadu práce v Uh. Hradišti, kde se setkali se zástupci středních škol z nejbližšího okolí. Mohli si zjistit další potřebné informace, při výběru školy mohou napovědět i drobnosti.  

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Více fotografií viz fotogalerie 9. třída