Print this page

Aktuální informace

Informace týkající se přijímacího řízení na střední školy na rok 2017/18 viz záložka Školní poradenské pracoviště - Přijímací řízení na střední školy

Přírodovědný klokan - nejlepší řešitelé v okrese

Jakub Janča 9. tř. v kategorii Kadet

Mgr. Pavlína Gajdůšková       Více viz záložka Olympiády a soutěže - 2016/17 - Přírodovědný klokan

 Krajská debrujárská soutěž ve stavění kuličkodráhy

25. 10. 2016 obsadili fyzikální laboratoř na Gymnáziu v Uh. Hradišti malí stavitelé. Také my jsme se zapojili do Krajské debrujárské soutěže ve stavění kuličkodráhy ze stavebnice Space Rail, za Prakšice soutěžily dva trojčlenné týmy. Statečně budovali Adam Rajnoha, Martin Mahdal a Roman Zemánek, umístili se na 2. místě. Holkám Kateřině Jurákové (Prakšice), Janě Jurákové a Tereze Jahodové se podařilo vytvořit úplně nejdelší kuličkodráhu a umístily se tedy na 1. místě. Mimo vítězství a stavebnice pro školu, které obdržely i ostatní, nevítězné týmy (a zaslouženě, všichni pilně pracovali, úkol nebyl zrovna jednoduchý), si odnesli něco ještě daleko cennějšího, a to bezvadný zážitek. Všichni jsme strávili v Uh. Hradišti velmi příjemné odpoledne, děkujeme tímto organizátorů za bezvadnou přípravu bezvadné akce. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavlína Gajdůšková                                       Více fotografií viz fotogalerie

Policie ČR

V pondělí 17. října přijela do naší školy paní policistka Milena Šabatová, která se žáky 2., 5. a 8. ročníku probírala následující témata: POLICISTA JE NÁŠ KAMARÁD, BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ, TRESTNÁ ČINNOST MLÁDEŽE A PÁCHANÁ NA MLÁDEŽI

Mgr. Monika Mahdalová             více viz záložka Školní poradenské pracoviště - Prevence 2016/17

Nebezpečný alkohol

 Beseda zaměřená na negativní důsledky požívání alkoholu byla připravena pro žáky 7. ročníku. Se žáky 19. října debatoval pan Martin Plášek, kurátor pro mládež. 

Mgr. Monika Mahdalová             více viz záložka Školní poradenské pracoviště - Prevence 2016/17

Školní žákovský parlament - informace viz záložka Školní rok 2016/17

Pozvánka na slavnostní mši svatou pro Stonožku zde

VĚDA, KTERÁ LÉČÍVýtvarný a literární projekt českých a slovenských škol pořádaný Hnutím Na vlastních nohou, Fakultní nemocnicí v Plzni a Západočeskou univerzitou

VÝSLEDKOVÁ LISTINA výtvarná část

I. kategorie (do 7let):

  1. Radka Gajdůšková – ZŠ a MŠ, Prakšice Cena přednosty Dětské kliniky FN Plzeň, prof. MU
  2.  Darina Mrázková, Michaela Kubová – ZŠ a MŠ, Prakšice 

II. kategorie (8 – 11 let)

Aleš Baránek – ZŠ a MŠ, Prakšice, Klára Špoková – ZŠ a MŠ, Prakšice

III. kategorie (12 - 15 let)

• Soubor grafiky:
 
Dominik Hanáček, Nela Vlková, Eliška Rachůnková, Tereza Vlková,  Alice Mikesková, Kateřina Juráková Prakšice, Kateřina Juráková Pašovice, Tereza Kučerová, Jana Juráková 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Kovaříková           Více informací o soutěži viz Stonožka -  2016/17

Výuka dopravní výchovy

Ve středu 12. 10. 2016 se žáci 4. třídy zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě. Nejprve si zopakovali základy dopravní výchovy, naučili se novým pravidlům chování v dopravě, seznámili s dalšími dopravními značkami i povely policisty při řízení dopravy. Pak si vše ověřili v praxi přímo na hřišti. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marcela Chmelová                       Více fotografií viz fotogalerie 4. třída

Exkurze – REC GROUP – Staré Město, MESIT – Uh. Hradiště

Dne 11. 10. 2016 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze ve společnosti REC GROUP ve St. Městě, která se zabývá zpracováním odpadů. Nejdříve zhlédli prezentaci o činnosti a historii firmy, poté následoval výukový program Do světa elektroodpadu. Zajímavou částí exkurze byla projížďka vláčkem STELINKA po areálu firmy, návštěva lodě a majáku.  Prohlídka dopravního letounu české výroby očima cestujících i z pohledu pilotů ukončila tento program.

Po obědě žáci navštívili MESIT holding a.s. v Uh. Hradišti. Seznámili se s výrobním programem firmy, prohlédli si výrobní halu slévárny a montážní odděleni elektronických součástek. Nakonec byli informování, jaké studijní možnosti nabízí Střední škola Mesit.

 Ing. Jana Horonyová a Mgr. Lenka Juráková            Více fotografií viz fotogalerie 

Výukový program „ Rybník“ – ekocentrum CHRPA Uherský Brod

Dne 7. 10. 2016 se žáci 5. třídy zúčastnili přírodovědného programu na ekocentru CHRPA v Uh. Brodě. I přes nepřízeň počasí se dozvěděli hodně zajímavých informací o ekosystému „Rybník“.  Pod lupou sledovali drobné živočichy, sestavili si potravní řetězec, poznávali vodní rostliny a živočichy. Hravou formou si vysvětlili vývojová stádia obojživelníků a zároveň vyčistili pomyslný rybník od odpadků. V závěru programu navštívili opravdový rybník, kde si ověřili své znalosti.

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Horonyová                                   Více fotografií viz fotogalerie 5. třída
                                 

SBĚR PAPÍRU  - VYHODNOCENÍ

5. 10. 2016

1. místo: 1. třída - 924 kg (54,35 kg na žáka)

2. místo: 5. třída - 1 047 kg (49,86 kg na žáka)

3. místo: 2. třída - 745 kg (39,21 kg na žáka)

Celkem 5 031 kg (32,46 kg na žáka)

Vítězná 1. třída za odměnu obdržela dort:

 

 

 

 

 

Mgr. Ivo Frolec, foto Mgr. Ilona Eliška Henrychová

 

 

Další informace týkající se školního roku 2016/17 (např. rozvrh hodin) naleznete v záložce Školní rok 2016/17, plánované akce v záložce Akce školy, důležité dokumenty (např. školní řád) v záložce Základní informace → Dokumenty