Print this page

Aktuální informace

Enviromentální projekt Škola recyklátorem – sběr oblečení, které již není potřebné (proběhne v dubnu, termín upřesníme)

Cíle: třídění odpadu, motivace dětí k ohleduplnému chování k životnímu prostředí

Oblečení, které bude v dobrém stavu, bude předáno potřebným organizacím, ostatní k recyklaci. Nejlepší třída základních a nejlepší třída mateřských škol ve Zlínském kraji vyhrává výlet do ZOO (váha celkového oblečení přepočítána na 1 žáka)

Školní  družina při ZŠ Prakšice pořádá Tradiční jarní marcipánové tvoření na téma  VČELKA MÁJA v pondělí 20.3.2017 v 15.00 hod. - pozvánka zde 

Školní družina a Školní klub při ZŠ Prakšice Vás všechny srdečně zve na tradiční

VELIKONOČNÍ DÍLNY

pondělí  3.4.2017 od 13.00 -16.15 hod. – pozvánka zde

 Foto z Velikonočních dílen 2016 - více viz fotogalerie družina - 2015/16

 

Zápis žáků do 1. třídy - pozvánka a informace zde - důležité, čtěte

Pozvánka k zápisu do mateřské školy

Vážení rodiče,

v úterý 2. května 2017 proběhne v mateřské škole zápis dětí pro školní rok 2017/2018. Pokud máte zájem, aby vyše dítě nastoupilo do mateřské školy v září, nebo v průběhu uvedeného školního roku, dostavte se prosím spolu s dítětem v době od 12.30 do 15.30 hod do kanceláře mateřské školy. Přineste s sebou rodný list dítěte a váš občanský průkaz.

Lyžařský výcvikový kurz - 20. -24. 3. 2017 ve Velkých Karlovicích

 

 

 

 

 

Mgr. Ivo Frolec                                    Více fotografií viz fotogalerie

Příspěvky žáků 7. třídy zde

Jak oklamat zrak

Že to není až zas tak těžké, se přesvědčili žáci v kroužku 13. 3. Náš mozek má vytvořené jakési mechanismy vnímání okolí, takže se může někdy stát, že nevidíme, co je v okolí, ale co si myslíme, že by tam mělo být. Díky nedokonalosti zraku můžeme také např. sledovat filmy. 

 

 

 

 

 

 

Protože nás velmi zaujaly obrazy kreslené na chodnících vyvolávající představu prostoru, jeden velmi jednoduchý jsme si vyzkoušeli nakreslit a následně vyfotografovat. Nekreslili jsme sice na chodník, pouze na papír, ale k pochopení principu prostorového vnímání takových obrazů nám to stačilo.

Mgr. Pavlína Gajdůšková                     Více fotografií viz fotogalerie         

Návštěva přeškoláků z Pašovic

Dne 14. března 2017 nás navštívili předškoláci z mateřské školy v Pašovicích. Od rána vládla v 1.třídě veselá nálada. Prváčci chtěli ukázat, co všechno se už naučili. Říkanku o klokanovi vystřídala písmenková pohádka, pak všichni hádali hádanky, soutěžilo se v matematice a na závěr jsme skládali věty ze slov začínajících stejným písmenkem. Takové učení byla vlastně velká zábava a předškoláci se už určitě těší na příští školní rok a my se těšíme na ně.

 

 

 

      Více fotografií viz fotogalerie

Mgr. I. E. Hendrychová

Pokusy z domácí kuchyně 8. 2. 2017

Děti z přírodovědného kroužku zjistily, že k tomu, aby mohly zkoušet různé pokusy, nepotřebují vybavenou laboratoř. Úplně jim postačí pár surovin z kuchyně. Podle předem napsaných receptů roztančily rozinky, nafoukly balónek bez dechu, rozběhaly majoránku, napsaly dopis neviditelným písmem a vytvořily si lávovou lampu. Všichni se náramně bavili, pokusy si užili a těší se na další sérii vědeckých zázraků.

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Horonyová                                                          Více fotografií viz fotogalerie

Talentová soutěž žáků základních škol v psaní na PC a výpočetní technice

Dne 6. 2. 2017 mělo 10 žáků 9. třídy možnost soutěžit s žáky jiných škol v psaní všemi deseti na PC nebo ve vědomostech z oblasti výpočetní techniky, práci v textovém editoru a logické hře. Diplom a také věcnou odměnu si za první místo přivezl Filip Zemánek, za druhé místo Jiří Buráň. Pochvala náleží nejen nejšikovnějším vítězům, ale všem, kteří se snažili své schopnosti zdokonalit. Děkujeme Obchodní akademii v Uh. Hradišti za výbornou organizaci soutěže.

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Sněhová nadílka

potěšila především děti. Pro žáky 8. třídy se stal v pracovních činnostech 2.2. 2017 příjemným pracovním materiálem. Výsledky týmové práce:

 

 

 

 

 

 

 

Foto Mgr. Pavel Savara

Více fotografií viz Fotogalerie  - Třídy - 8. třída

Sníh potěšil také žáky školní družiny - viz Školní družina - Fotogalerie ŠD - Školní rok 16/17