Print this page

Aktuální informace

Sdělení ředitele školy

Dne 7. února 2018 jsem se oficiálně vzdal funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Prakšice k datu 31. 7. 2018. Důvodem není jen uplynutí funkčního období, ale také problematická spolupráce s vedením obce Prakšice, která se pak odráží při zajišťování běžného provozu školy.

8. 2. 2018

Mgr. Pavel Savara

Okresní kolo konverzační soutěže v jazyce německém

I v letošním školním roce se konalo okresní kolo olympiády v němčině již tradičně na základní škole Na Výsluní  v Uherském Brodě. Historicky poprvé se zúčastnila i naše škola, která vyslala na jazykové utkání dvě žákyně z 9. ročníku, a to Alici Mikeskovou a Veroniku Buráňovou. Na soutěži vládla příjemná, přátelská a vlídná atmosféra.  Žáky většinou doprovázeli učitelé němčiny, kteří toto setkání využili i k výměně zkušeností. Mimo jiné byli vyučující seznámeni s návrhem nového formátu soutěže do budoucna. Konkurence v soutěži byla veliká, naše žákyně soutěžily ve skupině se stejně starými žáky s větší hodinovou dotací němčiny. Přesto se dobrá věc zdařila a  Alice Mikesková se umístila na krásném 5. místě. K tomuto úspěchu velmi gratulujeme! Doufejme, že tyto úspěchy kamarádů budou motivovat k učení se němčině i žáky v dalších ročnících.

Bc. Zuzana Hrňáková                       Další výsledky okresního kola viz Olympiády a soutěže

 

Vládci noci

V pondělí 5.2. 2018 se žáci z přírodovědného kroužku vypravili do muzea v Uherském Hradišti, kde se zúčastnili výstavy „Vládci noci“. Výstava pojednává o nočním životě zvířat a vysvětluje, jak a pomocí čeho se ve tmě orientují a zabezpečují potravu. Také objasňuje, jaký vliv na jejich život má člověk. Děti procházely po tmě s baterkou prostorami znázorňujícími dvůr, mokřady, les nebo silnici, kde byly vystaveny preparáty zvířat žijících nočním životem. Po prohlídce žáci plnili úkoly zaměřené na potravní řetězce zhlédnutých zvířat a v závěru si vyrobili sovičku z borovicové šišky.

Ing. Jana Horonyová                                       Více fotografií viz Fotogalerie

Okresní kolo olympiády v jazyce českém

Alice Mikesková - 9. třída - 1. místo 

Velká pochvala!

Mgr. Monika Mahdalová                          Další výsledky okresního kola viz Olympiády a soutěže

Školáci odhalili zloděje...

Česká televize v pořadu Události v regionech odvysílala dne 30. 1. 2018 příběh našich žáků, můžete zhlédnout zde

Okresní kolo matematické olympiády

Alice Mikesková - 9. třída - 3. místo 

Velká pochvala!

Mgr. Pavlína Gajdůšková                           Další výsledky okresního kola viz Olympiády a soutěže

Exkurze Tažírna oceli Staré Město

Žáci kroužku Logické hry jsou zvídaví, zajímá je, kde a jak se vytváří věci, které nás obklopují. Proto jsme využili v pátek 26. 1. 2018 pozvání na Den otevřených dveří. Viděli jsme, jak se zpracovává ocel tažením za studena, opracovávání povrchu pískováním. Pracovníci v provozu jsou lidé s technickým vzděláním, např. absolventi středních průmyslových škol. Vyrobené tyče na závěr musí projít kontrolou. Předvedli nám zkoušku tahem, která nás velmi zaujala. Působením síly byly pruty natahovány až k úplnému přetržení zkušební tyče. Počítač zakresloval grafy znázorňující deformační charakteristiky, kterým my laici nerozumíme, ale odborník podle nich pozná, zda výrobek splňuje, co má. Pokud bychom chtěli pracovat ve zkušebně, museli bychom mít vystudovánu vysokou školu, nejlépe materiálové inženýrství.

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Medové odpoledne

V pondělí 15.1. 2018 proběhlo ve školní družině ,,Medové odpoledne“ s besedou se školním včelařem p. Janem Trundou. Poutavé vyprávění děti zaujalo, dozvěděly se spoustu nových informací o včeličkách, o medu, přírodě aj.

Maminky nám připravily také vynikající medové speciality a upekly jsme si medové perníčky, po kterých se jenom ,,zaprášilo“! Soutěžili jsme také v malém kvízu o medu a včelách a všichni, kteří se zapojili, byli odměněni!

 

 

 

 

 

 

 Dagmar Vašíčková                    Více fotografií viz Školní družina - Fotogalerie 17/18

Předvánoční výlet do Rožnova pod Radhoštěm 13.12. 2017

Ve středu 13.12. 2017 vyrazily 2 autobusy naplněné našimi žáky i rodiči na předvánoční výlet do Rožnova p/Radhoštěm. Čekal nás bohatý program. Nejdříve jsme navštívili firmu UNIPAR, která se zabývá výrobou unikátních svíček. Zde jsme si prohlédli výrobu, vyrobili vlastní svíčku a kochali se vánočně vyzdobenými interiéry firmy a také firemní prodejnou svíček. Mnozí neodolali a nakoupili vánoční dárky! Po návštěvě Uniparu jsme spěchali do Valašského muzea v přírodě, kde nás čekal dvouhodinový vánoční program ve Valašské dědině. Ve skanzenu jsme se vrátili o mnoho desítek let zpátky, do dob našich babiček a prababiček, a zažívali Vánoce těch dob. Předvánočně naladěni zpěvem koled a množstvím vánočních zvyků jsme se vydali na poslední část výletu. Výšlap na Jurkovičovu rozhlednu nebyl náročný a navíc pohled na krásnou stavbu při západu slunce stál za trochu námahy!

A už se těšíme na další akci, předvelikonoční výlet do skanzenu ve Strážnici! Tady si pro nás připravili program s názvem ,,Fašanku, fašanku, Velká noc ide“ (informace a přihláška zde)! Tímto srdečně zveme všechny děti i rodiče!!!!

Dagmar Vašíčková                                  Více fotografií viz Fotogalerie

Na plese SRPŠ

13.1. 2018 vystoupili žáci 9.třídy a taneční kroužek ze školní družiny

Fotografoval Josef Kaňa z Pašovic                    Více fotografií viz Fotogalerie

Díky duchapřítomnosti žáků 9. třídy byli zloději dopadeni

V pondělí 15. ledna 2018 krátce po půl třetí si žáci, kteří odcházeli ze školy, všimli dvou podezřelých mužů. Obcházeli školu, potom jeden z nich využil okamžiku, kdy děti odcházejí ze školy, a dostal se tak dovnitř. Za chvíli se však vrátil, ukradl jedno z kol stojících před školou a odjel na něm. Druhý na něj čekal v autě před místním obchodem. To ale neuniklo všímavým žákům 9. třídy. Nafotili muže, auto i s SPZ, dva žáci muže jedoucího na kole dokonce pronásledovali, a tak zjistili, kterým směrem se zloději vydali. Vše neprodleně ohlásili na Polici ČR a Městské policii v Uherském Brodě. Ta už na muže čekala na cestě do Uherského Brodu. Díky svědectví žáků a záznamům z kamerového systému se zloděje podařilo ve velmi krátké době zajistit. Děkujeme všem, kteří se na dopadení a zajištění důkazů podíleli. Zejména žáci 9.třídy, Kateřina Juráková z Prakšic, Radek Dalajka, Radim Sukup a Ondřej Kovář, svým pohotovým jednáním přispěli k tomu, aby pachatelům čin neprošel a kolo se v pořádku vrátilo majiteli. Určitě si zaslouží velkou pochvalu.

Mgr. Lenka Juráková

O mimořádné šikovnosti žáků se zmiňuje také tisk, např:

http://www.idobryden.cz/krimi/skolaci-vyhmatli-zlodeje-kol-v-chladku-si-mohou-posedet-az-dva-roky/a6388688-fc50-11e7-9e6c-005056ab0011/

https://slovacky.denik.cz/zlociny-a-soudy/deti-natocily-kradez-kola-sveho-spoluzaka-20180118.html

Rozhovor s žáky natáčela televize Barrandov:

https://www.barrandov.tv/video/117757-nase-zpravy-19-1-2018

 

Varhanní koncert

22. 12. 2017 jsme pro naše žáky připravili speciální program O píšťalový varhanách, který se konal v místním kostele. Pan varhaník Martin Kubát děti seznámil s tím, jak varhany vznikaly, z jakých částí jsou sestavené, kolik měří největší a nejmenší píšťala, kde jsou největší varhany a s dalšími zajímavostmi. Následovala prohlídka kůru. Během pořadu si děti vyslechly skladby J. S. Bacha, F. Mendelssohna a další velmi hezké skladby, které navodily velmi příjemnou vánoční atmosféru.

Mgr. Lenka Juráková

Debrujáři na celorepublikovém setkání malých debrujárů

Protože rádi vyrábíme zajímavé hračky a provádíme nejrůznější pokusy a experimenty, 15. – 16. 12. 2017 jsme se zúčastnili celorepublikového setkání malých debrujárů. Své výtvory jsme ukázali ostatním účastníkům. Odměnou nám byly skvělé nápady kamarádů z jiných škol, mnohé z nich se staly motivací pro naši další činnost. Tématem společného workshopu byly vibrace a jejich využití v praktickém životě, vyvrcholením pak výroba legračního vibrujícího broučka. Kromě skvělých fyzikálních a chemických pokusů nás okouzlilo i prostředí Nymburku, především okolí řeky Labe. Děkujeme organizátorům.

 

 

 

 

 

 

 Aktivita projektu „Mladý vědec“ byla podpořena v rámci dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017.

Mgr. Pavlína Gajdůšková                          Více fotografií viz Fotogalerie

Exkurze – Barum Otrokovice a Dopravní podnik města Zlín

V pátek 15. 12. 2017 si žáci 6., 7. a 9. třídy vyjeli do Otrokovic, aby navštívili a zhlédli provoz jedné z největších firem Zlínského kraje – Continental Barum s.r.o. Po krátkém úvodním filmu o historii firmy jsme obdrželi bezpečnostní vesty a vyšli do jedné z výrobních hal. Postupně jsme procházeli dílnou a sledovali výrobu od přípravy směsi až po samotný produkt – pneumatiku. Přes nepříjemný zápach a teplo byla prohlídka velmi zajímavá. Potom jsme přejeli do Zlína, kde jsme navštívili Dopravní podnik. Prohlédli jsme si dílny, vozovnu, trolejbusy a nakonec dispečink. Obě místa byla zajímavá a odjížděli jsme obohaceni o mnoho nových poznatků.

Ing. Jana Horonyová                                      Více fotografií viz Fotogalerie

Natáčení Českého rozhlasu Zlín - Projekt Moravské děti v programu Dobré ráno, Moravo!

V úterý 12. prosince nás navštívila paní Andrea Kratinová z Českého rozhlasu Zlín. Natáčela s žáky  3. a 4. třídy pásmo písní, které jsme připravili ve spolupráci s panem Janem Trundou do kulturního programu Kateřinského jarmarku v Uherském Brodě. Na této přípravě se v hodinách hudební výchovy ve 4. třídě podílela také paní učitelka Petra Petrášová. V rámci prezentace hnutí Na vlastních nohou Stonožka jsme zazpívali několik písní. Toto vystoupení provázely slovem naše již zkušené moderátorky z 2. stupně Jana Juráková, Alice Mikesková, Katka Juráková z Prakšic a Tereza Kučerová, které se nyní také zúčastnily natáčení Českého rozhlasu Zlín.

Všechny reportáže z natáčení odvysílá Český rozhlas Zlín v týdnu od 8. - 12. ledna 2018 od 6:50 hodin. Upoutávku můžete sdílet již nyní na Facebooku https://www.facebook.com/CRoZlin/videos/566208887104545/

Mgr. Jana Kovaříková                                    Více fotografií viz Fotogalerie

Dílny pro Stonožku - výroba svícnů

Letos poslední dílny pro Stonožku, na kterých jsme se sešli, abychom zhotovili vánoční svícny, se uskutečnily v úterý 12.prosince. Děti pod vedením paní Ireny Kadlčkové vyrobily velmi zdařilé vánoční dekorace, které budeme nabízet v adventním prodeji u kostelů. Děkujeme všem zúčastněným. Velké poděkování patří paní Ireně Kadlčkové a paní Kateřině Velartové za sponzorský dar pro hnutí.

Mgr. Jana Kovaříková                            Více fotografií viz Fotogalerie


Představení Vikingové - válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci

si pro naše žáky připravili členové SHŠ Renegáti z Pardubic. Dne 14. 12. 2017 tak žáci získali řadu zajímavých informací o životním stylu, oblékání, členění společnosti do čtyř stavů, také o zbraních a loupežných výpravách těchto skandinávských mořeplavců. Žáci se sami stali účastníky jedné plavby na krásné lodi a následně i vítězné bitvy.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka juráková                                   Více fotografií viz Fotogalerie

Stonožka v programu na Kateřinském jarnarku

24.11. 2017 zde

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Kovaříková                    Více fotografií viz Fotogalerie


Pozn: Za obsah každého článku odpovídá výhradně jeho autor.