Print this page

Aktuální informace

Sběr papíru 4. 10. 2017

Výsledky zde

 

Zpracoval Mgr. Ivo Frolec

Více fotografií viz Fotogalerie

 

Výlet žáků 1. - 4. třídy 29. 9. 2017

Již brzy ráno nám sluníčko signalizovalo, že to bude určitě krásný den. Těšili jsme se na něj a připravovali se (i teoreticky) již 3 týdny. Hrad Buchlov všichni dobře známe, ale tentokrát nás lákal dětský prohlídkový okruh „S pastelkami po hradu Buchlov“. Každý účastník prohlídky obdržel krásnou publikaci o hradu, do které si může dokreslit obrázek, vybarvit si již natištěné obrázky, nalepit krásnou vstupenku, napsat různé postřehy atd. Paní průvodkyně v historických kostýmech nás provázely po nejzajímavějších částech hradu a vyprávěly o jeho obyvatelích spíše pohádkově, chvilkami i strašidelně! No a to se nám samozřejmě líbilo.Vyšlápli jsme si až na nejvyšší vrchol hradu a kochali se krásnou vyhlídkou do okolí! Po svačince a nákupu suvenýrů jsme se vydali do Starého Města na prohlídku areálu Kovozoo. Ten také všichni dobře známe, ale čekal nás i výukový naučně-zábavný program a také prohlídka Kovozoo s novými exponáty. Vyšlápli jsme si i na maják, odkud byl zajímavý pohled na město, zabavili jsme se na pirátské lodi i na zábavném hřišti. Pohled z visutých lávek nám poskytl možnost podívat se, jak se shromažďuje a zpracovává odpad, ze kterého v místní „porodnici“ vznikají tak krásné exempláře. Každý si ještě dal v místní restauraci nějakou tu dobrotu a i trošičku unaveni jsme se vydali na cestu domů! Těšíme se na další výlet!!!!

Dagmar Vašíčková                                                                     Více fotografií viz Fotogalerie

Za klidem, přírodou a troškou toho pohybu

Ráno 29. 9. jsme všichni z 6. – 9. třídy vyrazili od školy a namířili po cyklostezce směrem na Maršov. Tam jsme si dopřáli chvilku odpočinku a také se nasvačili. Z Maršova jsme pokračovali směrem na Pašovice a zpět do školy. Velmi příjemně jsme tak využili  jeden z posledních pěkných letních dnů letošního roku.  

 Mgr. Pavlína Gajdůšková                                 Více fotografií viz Fotogalerie                                

Medicína v historii

 - výtvarný a literární projekt českých a slovenských škol pořádaný hnutím Na vlastních nohou, Fakultní nemocnicí v Plzni a západočeskou univerzitou

Výsledková listina zde

Mgr. Jana Kovaříková

Exkurze – Dlouhé stráně a Velké Losiny

Pochmurné ráno 11. 9. 2017 neodradilo žáky 7. a 9. třídy od cesty do Jeseníků k prohlídce přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Cesta rychle uběhla a my vjížděli do brány této elektrárny. V informačním centru jsme si prohlédli film o výstavbě a vyslechli zajímavé informace o jejím fungování. Potom jsme se autobusem přesunuli k dolní nádrži a nakonec vyjeli i k horní nádrži, kde jsme bohužel pro hustou mlhu nic neviděli. Po obědě jsme jeli do nedalekých Velkých Losin, abychom si prohlédli výrobu ručního papíru v jedné z nejstarších a dosud fungujících papíren.

Na zpáteční cestě nás provázel déšť, ale to nám už nevadilo. Exkurze byla zajímavá a přinesla žákům hodně nových informací a zážitků.

  

 

 

 

 

 

Ing. Jana Horonyová                           Více fotografií viz Fotogalerie

Recyklace očima vědce

Dne 8. 9. 2017 k nám do školy zavítali lektoři z Recyklohraní s výukovým programem „RECYKLACE OČIMA VĚDCE“ zaměřeným na vodu. Žáci 7. a 8. třídy se v první části tohoto dne seznámili s využitím vody, její úpravou a koloběhem v přírodě formou zajímavé prezentace. Potom se přesunuli do Pašovic k rybníku, kde si prakticky zjistili teplotu, průhlednost a nezávadnost vody, měřili pH a pozorovali život ve vodě. V závěru programu si nakonec prakticky zkusili odstranit ropnou skvrnu z vody a pročistit vodu pomocí filtrace. Žáci se zajímavým způsobem dozvěděli řadu informací o této životadárné kapalině a její důležitosti pro náš život.

 

 

Ing. Jana Horonyová                                  Více fotografií viz Fotogalerie

 

V sále školy proběhlo 30. 6. 2017 slavnostní zahájení školního roku.