Print this page

Aktuální informace

Zápis žáků do 1. třídy - pozvánka a informace zde - důležité, čtěte

Talentová soutěž žáků základních škol v psaní na PC a výpočetní technice

Dne 6. 2. 2017 mělo 10 žáků 9. třídy možnost soutěžit s žáky jiných škol v psaní všemi deseti na PC nebo ve vědomostech z oblasti výpočetní techniky, práci v textovém editoru a logické hře. Diplom a také věcnou odměnu si za první místo přivezl Filip Zemánek, za druhé místo Jiří Buráň. Pochvala náleží nejen nejšikovnějším vítězům, ale všem, kteří se snažili své schopnosti zdokonalit. Děkujeme Obchodní akademii v Uh. Hradišti za výbornou organizaci soutěže.

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Beseda s představiteli Policie ČR - určeno rodičům

V rámci prevence rizikového chování a spolupráce školy s rodiči nabízíme v úterý 7. února 2017 v 15:30 besedu s policistkou, tiskovou mluvčí a preventistkou, por. Bc. Milenou Šabatovou. Týkat se bude odpovědnosti zákonných zástupců, rizikového chování dětí a nebezpečí na internetu, které je stále větší. V neposlední řadě bude také místo pro Vaše dotazy. Pokud máte zájem získat informace, které Vám pomohou při výchově dětí a při řešení konkrétních situací, jste srdečně zváni.  

Mgr. Monika Mahdalová - školní metodik prevence

Sněhová nadílka

potěšila především děti. Pro žáky 8. třídy se stal v pracovních činnostech 2.2. 2017 příjemným pracovním materiálem. Výsledky týmové práce:

 

 

 

 

 

 

 

Foto Mgr. Pavel Savara

Více fotografií viz Fotogalerie  - Třídy - 8. třída

Sníh potěšil také žáky školní družiny - viz Školní družina - Fotogalerie ŠD - Školní rok 16/17

 

Předškoláci v 1. třídě

Dne 1. února 2017 navštívili předškoláci z mateřské školky naši první třídu, aby se podívali na práci prvňáčků. Ti se nenechali zahanbit a ukázali, co se už za první půlrok všechno stihli naučit. Vyprávěli o písmenkové pohádce Kočičí škola, o zbloudilém Alíkovi, který si postavil stříšku ve tvaru písmenka A. Předvedli, jak umí skvěle sčítat i odčítat do deseti, jak zvládli psaní prvních písmen a dovedou napsat dopis kamarádovi. Škoda jen, že vyučovací hodina byla tak krátká a nemohli se předvést ještě v dalších dovednostech. Tak zase příště!

 Už se na vás, předškoláci, těšíme :-)

Mgr. I. E. Hendrychová

Více fotografií viz Fotogalerie 2016/17 - 1. třída

 Stopování zvěře

V sobotu 14. ledna 2017 jsme se s dětmi z přírodovědného kroužku vydali na procházku za účelem pozorování stop zvěře ve volné přírodě. Děti se sešly v Pašovicích u kapličky a v revíru sledovaly a poznávaly stopy zvířat. V tom jim napomáhal také myslivec Tibor Horony, který je seznámil i se spoustou jiných zajímavých poznatků ze života divokých zvířat. Některé stopy se žákům podařilo odlít, a tak kromě fotek získali i sádrové odlitky. Během cesty nezapomněli dát do krmelce seno, mrkev a suchý chléb. Po našlapaných kilometrech všem pořádně vyhládlo, celou vydařenou akci jsme tak zakončili opékáním špekáčků u rybníka.

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Horonyová                                  Více fotografií viz Fotogalerie

Síla lidskosti

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 navštívili žáci 7. - 9. třídy kino v Uherském Brodě, kde zhlédli film s názvem Nicholas Winton - Síla lidskosti. Dokumentární film je v úvodu zavedl do doby před druhou světovou válkou, kdy se schylovalo k naší okupaci. Hlavní postavou byl sir Nicholas Winton, který odhadl vážnost situace a jehož zásluhou bylo zachráněno přes 600 malých dětí židovského původu. Tento nevšední snímek s problematikou holocaustu na žáky velmi zapůsobil a beseda, která po promítání následovala, jim dala také odpovědi na některé otázky týkající pana Nicholase Wintona a dalšího osudu zachráněných dětí.

Mgr. Monika Mahdalová

Svět mechanické hudby 

Žáci 7. třídy se ve čtvrtek 26. ledna vydali do Uherského Brodu. Nejprve v Kině Máj zhlédli film Nicholas Winton - Síla lidskosti, který je velice zaujal. Potom se přesunuli do Muzea J. A. Komenského, kde se zúčastnili programu Svět mechanické hudby. Pan průvodce je seznámil se všemi hracími strojky - od prvního flašinetu až po gramofon. Dozvěděli se mnoho nových informací, které si v průběhu exkurze ověřovali pomocí pracovního listu. Sami také si vyzkoušeli, jak mohou pustit gramofonovou desku bez gramofonu, ale asi největší atrakcí byl starý orchestrion.

Mgr. Monika Mahdalová                       Více fotografií viz Fotogalerie - 2016/17 - 7. třída

 

Matematická olympiáda 5. třída a 9. třída 24. 1. 2017

Školní kolo zvládli a do okresního kola postoupili 3 žáci 5. třídy a 3 žáci 9. třídy. Krásné 4. - 8. místo obsadil Tomáš Janča 5. tř., Ondřej Zálešák 9. tř. 5. místo. Velká pochvala náleží nejen jmenovaným nejúspěšnějším, ale všem účastníkům.

Mgr. Pavlína Gajdůšková                         Více viz Olympiády a soutěže  - 2016/17 - Matematika

Zdravá 5

V průběhu prosince a ledna se všichni naši žáci zúčastnili programů Škola Zdravé 5 a Párty se Zdravou 5.

Program Škola Zdravé 5 byl určen žákům 1. stupně. V první části je seznámil s 5 základními zásadami zdravého stravování, ve druhé pak přichystali zdravou svačinku, na které si sami pochutnali.

Žáci druhého stupně si v rámci programu Párty se Zdravou 5 opět v první části zopakovali zásady správného stravování, potom ve skupinkách připravili studené občerstvení o 5 chodech. Na závěr také své výtvory společně ochutnali. Všichni pěkně spolupracovali a zjistili, že i zdravé jídlo je dobré.

Na stránkách www.zdrava5.cz naleznete nejen recepty, které žáci zkoušeli, ale mnoho dalších nápadů do kuchyně.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Monika Mahdalová

Více fotografií viz Fotogalerie - Třídy

 

Ples SRPŠ 

se konal v sobotu 14. ledna 2017 v sále školy v Prakšicích. V programu vystoupili žáci 9. třídy, 5. třídy, pěvecký sbor a žáci školní družiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografoval Josef Kaňa z Pašovic

Více fotografií viz Fotogalerie

 

 

Vyjádření ke zrušení svačinek od 1. 1. 2017: viz záložka Školní jídelna

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

proběhne 6. 4. 2017 od 13 do 17 hod

Pozn:
§ 36 odst. 4 školského zákona: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 46 odst. 1 školského zákona: Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4, a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36.

Desatero pro rodiče dítěte předškolního věku

Zimní radovánky

1. a 3. třída využily 6. 1. 2017 sněhovou nadílku:

 

 

 

 

 

 

Mgr. I. E. Hendrychová a Mgr. Jitka Assmannová      

Více fotografií viz Fotogalerie - 2016/17 - 1. a 3. třída