Print this page

Aktuální informace

V sále školy proběhlo 30. 6. 2017 slavnostní zakončení školního roku, proběhlo vyhodnocení úspěšných žáků, rozloučili se s námi žáci 9. třídy.

Fotografoval Mgr. Ivo Frolec,více fotografií viz Fotogalerie

Nový školní rok 2017/18 bude zahájen 4.9. 2017 v 9:00 v sále školy, sraz žáků v 8:45 u školy.

 

VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY

                                                                  

Literární soutěž Píšu povídky, píšu básně,...

Co se u nás vypráví je podtitul literární soutěže pro děti do patnácti let, kterou pořádala knihovna v Uherském Hradišti k 760.výročí vzniku města Uherské Hradiště. Žáci měli za úkol napsat pověsti, mýty, legendy, pohádky i básničky z našeho města i kraje, příběhy vymyšlené i skutečné. Mohli psát o lidech, tajemných místech, vymyslet příběh o sochách, památných stromech, tajemných bytostech apod.

Do soutěže bylo zasláno několik prací žáků druhého stupně a byli jsme úspěšní. Natálie Galasová z IX. třídy získala ve své kategorii krásné 3. místo. Gratulujeme!

Mgr. Monika Mahdalová                                         Práci si můžete přečíst zde

Volné plavání

Tak jako každý školní rok se žáci 1., 2. a 3. třídy dočkali vytouženého dne 23.června, kdy měli slíbené volné plavání s atrakcemi. Mohli celou vyučovací hodinu jezdit na tobogánu, plavat ve všech bazénech nebo dovádět v divoké řece. Získané plavecké dovednosti určitě využijí o letních prázdninách.

 

 

 

 

Mgr. I. E. Hendrychová, Mgr. J. Assmannová, Mgr. J. Kovaříková

Výlet 1. a 3. třída

Ve čtvrtek 22. června se prváci a třeťáci vypravili na školní výlet do Archeoskanzenu v Modré. Díky probíhajícím Velkomoravským slavnostem se žáci mohli aktivně zapojit a vyzkoušet si, jak se žilo v 8. století. Nejvíce se líbila tehdejší škola s rázným panem učitelem, všechny zaujala ukázka zbraní a každý si mohl vyzkoušet střelbu lukem. Před velkým horkem jsme se schovali ve vodním tunelu Živé vody, kde si žáci prohlédli sladkovodní ryby obrovských rozměrů. Po další přestávce a osvěžení jsme se autobusem přepravili na Bunč a odtud vyrazili na rozhlednu Brdo s opékací přestávkou. I přes letní teploty byla lesní procházka příjemná a výšlap na rozhlednu nás všechny odměnil nádherným pohledem do dalekého okolí.

 

 

 

 

Mgr. I. E. Hendrychová, Mgr. J. Assmannová

Poslední výlet

Pěší túru do Popovic 22.6. odpoledne jsme zvládni i přes velké horko na výbornou, někteří měli dokonce sílu vyšlapat schody na rozhlednu nad Mistřicemi a podívat se po okolí. Po příchodu do areálu Bukoviny snad všichni mimo paní učitelku nabrali ještě další síly, aby vyzkoušeli atrakce, které se nabízely – hřiště, trampolína, různé průlezky, některé zlákal nádherný rybníček plný rybek k rybolovu. Program, který pro nás připravili zaměstnanci Bukoviny (velmi ochotní lidé), se zdál deváťákům jednoduchý, takže úkoly velmi rychle splnili, obdrželi pochvalu a osvěžující zmrzlinu. Večer se opékání špekáčků, povídání si a hraní her střídalo s pohledy na oblohu, která se nám ani trochu nelíbila. Po kratičkém dešti jsme usoudili, že už je snad po všem. (Tee-pee, kde měli žáci spát, jsou bez podlahy, takže při větším dešti by se jeho obyvatelé promáčeli.) O to větším překvapením byla skutečná bouřka se silným větrem a deštěm, která všechny, už opravdu hodně unavené, probudila a vyhnala opět do chatky a pod přístřešek. Snídaně 23.6. ráno nás trochu rozebrala a nastartovala deváťáky ke společné hře na hřišti. Cestu domů už jsme absolvovali raději vlakem a autobusem.

I když nám výlet zčásti pokazilo počasí, byl určitě docela slušným závěrem školní docházky. Pro třídní učitelku je nádherné, když vidí, jak žáci dokáží držet spolu, společně se bavit, dohodnout, navzájem se respektovat. Mám radost, že se snad budou rozcházet všichni jako přátelé, jen tak se budou totiž v budoucnu rádi setkávat a vzpomínat na společné zážitky.

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Pavlína Gajdůšková                                    Více fotografií viz Fotogalerie 9. třída

Plavecké závody

7. 6. 2017 se uskutečnily v areálu CPA Delfín regionální závody v plavání žáků 1.stupně základních škol z Uherskobrodska. Sportovní akce se zúčastnilo celkem 171 závodníků z jedenácti základních škol regionu. Měli jsme krásné 4 medaile – 1.místo Adam Janča 3.třída, 2.místo Adam Jurák 5.třída, 2. a 3. místo Dominik Velart a Daniel Gajdůšek z 1. třídy. Další medaile nám utekly – byli jsme 3x na 4. místě ve štafetách a obsadili jsme několikrát další 4. a 6. místa. Velmi nás těší celkové umístění mezi 11-ti  školami na druhém místě!!!!!!

 

 

 

 

 

 

Dagmar Vašíčková                                Více viz Fotogalerie a Olympiády a soutěže

Den rodiny

V neděli dne 14. 5. 2017 se uskutečnil dlouho připravovaný 1. ročník Dne rodiny s oslavou Dne matek. Byl to první ,,opravdový“ jarní den plný sluníčka, které nám dodávalo energii, abychom všechno zvládli, protože program byl celodenní a i dost fyzicky náročný. Den zahájila ,,mše za rodinu“ v kostele v Prakšicích s kulturním programem. Ihned po mši se děti s rodiči a pedagogové vydali na turistický pochod od Základní školy v Prakšicích přes modelářské letiště k rybníku Holomňa v Pašovicích. Na modelářském letišti na všechny čekal zajímavý program s ukázkami práce leteckých modelářů.Trochu unaveni z pochodu a sluníčka dorazili všichni úspěšně k rybníku, kde je už očekávali organizátoři a pomocníci z řad žáků ZŠ. Na všechny čekala spousta zajímavých činností, her, sportovních aj. disciplín – např. střelba a luku, hod polenem, prolézání žebříku a další. Děti se mohly svézt na koni nebo poníkovi, udělat si obrovské bubliny nebo vyzkoušet nějaký pokus s našimi debrujáry. Kdo si chtěl již odpočinout, mohl se občerstvit a opéct si špekáček (od našich sponzorů). To už bylo hodně po poledni, kdy jsme se přesunovali opět do Prakšic, tentokráte do sálu školy. Krásně vyzdobený sál praskal ve švech! Rodiče i prarodiče se přišli podívat na vystoupení dětí z MŠ a ze zájmových kroužků – Zpívánky, Mix Dance a také na vystoupení žáků prvního stupně. Kromě kulturního programu bylo připraveno pro děti občerstvení, dárečky, zmrzlina atd. V prostoru před sálem školy probíhal jarmark výrobků děti školy. Děti řádily na skákacích hradech, mohly se nechat pomalovat a potetovat! Nikdy nekončila řada na cukrovou vatu! Je na místě poděkovat všem sponzorům, bez jejichž podpory by se akce nemohla uskutečnit v takovém rozsahu! Sluníčko nám svítilo až do večera, nezkazila nám ho žádná dešťová přeháňka! Unavení, ale spokojení a plní zážitků, jsme se rozcházeli domů! Tak zase někdy – třeba u 2. ročníku!!!!

 

 

 

 

 

 

Dagmar Vašíčková                                                   Více fotografií viz Fotogalerie

Ocenění školních metodiků prevence

Zvyšování kvality preventivních programů školy, zvýšení povědomí o prevenci ve škole či školském zařízení patří mezi priority Zlínského kraje v oblasti primární prevence. Zlínský kraj v letošním roce nově vyhlásil Výzvu k předkládání nominací na Ocenění školních metodiků prevence. Jelikož se jedná o nový způsob oceňování školních metodiků prevence, s velkou radostí jsme se rozhodli nominovat paní učitelku Mgr. Moniku Mahdalovou, která byla za svou práci v této oblasti dne 12. 6. 2017 oceněna. I touto cestou bychom jí chtěli moc poděkovat za vše, co pro naše děti připravuje.                              

 Vedení školy

Více informací o ocenění školních metodiků prevence viz zde