Print this page

Aktuální informace

Plavecké závody

7. 6. 2017 se uskutečnily v areálu CPA Delfín regionální závody v plavání žáků 1.stupně základních škol z Uherskobrodska. Sportovní akce se zúčastnilo celkem 171 závodníků z jedenácti základních škol regionu. Měli jsme krásné 4 medaile – 1.místo Adam Janča 3.třída, 2.místo Adam Jurák 5.třída, 2. a 3. místo Dominik Velart a Daniel Gajdůšek z 1. třídy. Další medaile nám utekly – byli jsme 3x na 4. místě ve štafetách a obsadili jsme několikrát další 4. a 6. místa. Velmi nás těší celkové umístění mezi 11-ti  školami na druhém místě!!!!!!

 

 

 

 

 

 

Dagmar Vašíčková                                Více viz Fotogalerie a Olympiády a soutěže

Den rodiny

V neděli dne 14. 5. 2017 se uskutečnil dlouho připravovaný 1. ročník Dne rodiny s oslavou Dne matek. Byl to první ,,opravdový“ jarní den plný sluníčka, které nám dodávalo energii, abychom všechno zvládli, protože program byl celodenní a i dost fyzicky náročný. Den zahájila ,,mše za rodinu“ v kostele v Prakšicích s kulturním programem. Ihned po mši se děti s rodiči a pedagogové vydali na turistický pochod od Základní školy v Prakšicích přes modelářské letiště k rybníku Holomňa v Pašovicích. Na modelářském letišti na všechny čekal zajímavý program s ukázkami práce leteckých modelářů.Trochu unaveni z pochodu a sluníčka dorazili všichni úspěšně k rybníku, kde je už očekávali organizátoři a pomocníci z řad žáků ZŠ. Na všechny čekala spousta zajímavých činností, her, sportovních aj. disciplín – např. střelba a luku, hod polenem, prolézání žebříku a další. Děti se mohly svézt na koni nebo poníkovi, udělat si obrovské bubliny nebo vyzkoušet nějaký pokus s našimi debrujáry. Kdo si chtěl již odpočinout, mohl se občerstvit a opéct si špekáček (od našich sponzorů). To už bylo hodně po poledni, kdy jsme se přesunovali opět do Prakšic, tentokráte do sálu školy. Krásně vyzdobený sál praskal ve švech! Rodiče i prarodiče se přišli podívat na vystoupení dětí z MŠ a ze zájmových kroužků – Zpívánky, Mix Dance a také na vystoupení žáků prvního stupně. Kromě kulturního programu bylo připraveno pro děti občerstvení, dárečky, zmrzlina atd. V prostoru před sálem školy probíhal jarmark výrobků děti školy. Děti řádily na skákacích hradech, mohly se nechat pomalovat a potetovat! Nikdy nekončila řada na cukrovou vatu! Je na místě poděkovat všem sponzorům, bez jejichž podpory by se akce nemohla uskutečnit v takovém rozsahu! Sluníčko nám svítilo až do večera, nezkazila nám ho žádná dešťová přeháňka! Unavení, ale spokojení a plní zážitků, jsme se rozcházeli domů! Tak zase někdy – třeba u 2. ročníku!!!!

 

 

 

 

 

 

Dagmar Vašíčková                                                   Více fotografií viz Fotogalerie

Ocenění školních metodiků prevence

Zvyšování kvality preventivních programů školy, zvýšení povědomí o prevenci ve škole či školském zařízení patří mezi priority Zlínského kraje v oblasti primární prevence. Zlínský kraj v letošním roce nově vyhlásil Výzvu k předkládání nominací na Ocenění školních metodiků prevence. Jelikož se jedná o nový způsob oceňování školních metodiků prevence, s velkou radostí jsme se rozhodli nominovat paní učitelku Mgr. Moniku Mahdalovou, která byla za svou práci v této oblasti dne 12. 6. 2017 oceněna. I touto cestou bychom jí chtěli moc poděkovat za vše, co pro naše děti připravuje.                              

 Vedení školy

Habsburská Vídeň

Po stopách rodu Habsburků se vydalo 12. 6. 2017 23 žáků 8. a 9. třídy. Putování jsme započali v letním sídle Habsburků – Schönbrunnu, jehož venkovní částí jsme prošli až k Neptunově fontáně a kolonádě Gloriett, odkud je překrásný výhled na město. Pak jsme se přemístili autobusem do centra Vídně, kde nám náš průvodce pan Kočí ukázal další památky a významná místa, např. rezidenci rakouského prezidenta – Hofburg, chrám sv. Štěpána, památník Marie Terezie, památník Alžběty Bavorské, společně jsme se vyfotografovali u budovy Parlamentu. Osobní volno jsme využili k nákupu drobného dárku pro rodiče, horko vybídlo ochutnat místní zmrzliny.  Na závěr jsme se přesunuli do zábavního parku Prater, kde ti odvážnější vyzkoušeli i neobvyklé atrakce.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavlína Gajdůšková                                         Více fotografií viz Fotogalerie

Okresní kolo soutěže v malování na PC 7. 6. 2017

Věra Kouřilová 7. tř.- 1. místo      Velká pochvala!

Mgr. Lenka Juráková                     Více viz Olympiády a soutěže - Informatika

Pohár starosty města Uh. Brod 12. 6. 2017

Atletické soutěže se účastnilo se 14 škol, které sestavily 17 družstev, startovalo 132 žáků.

ZŠ Prakšice – celkové 8. místo

Jurák Adam – 3. místo (skok daleký), 4. místo (60 m)

Fojtáchová Daniela - (skok daleký), 5. místo (60 m)

Mrázková Darina -  6. místo (skok daleký z místa)

Štafeta – 5. místo (Jurák A., Fojtáchová D., Puček R., Horenský T.)

 

 

 

 

 

Mgr. Ivo Frolec

let Zlín – starší žáci

Také v 6. – 9. třídě jsou žáci, kteří se o něco zajímají, kteří se aktivně zapojují do soutěží, olympiád, vykonají tedy spoustu práce nad rámec běžné výuky. Výlet 31.5. 2017 do Zlína, na který přispěla obec Prakšice (moc děkujeme!), si určitě zasloužili. V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně nás seznámili se způsobem vytváření animovaných filmů. Ukázali triky, které využívali animátoři v době, kdy ještě neexistovaly počítače. Pak jsme vytvářeli kratičký film (nevěřili byste, jak dlouho trvá vyrobit 1 sekundu dlouhý film!) sami. Všem skupinám se dílo povedlo, papírové rybičky plavaly a dokonce se je podařilo i nakrmit. Zážitky završil výjezd původním výtahem na mrakodrap, odkud byl opravdu úžasný výhled na celý Zlín. Navíc jsme se dověděli spoustu zajímavostí nejen o tomto mrakodrapu.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavlína Gajdůšková                                           Více fotografií viz Fotogalerie

Sport

3. 5. McDonald's Cup Uh. Brod, 9. 5. McDonald's Cup Uh. Hradiště, 17. 5. Dopravní soutěž Besip Uh. Brod, 19. 5. Atletická olympiáda 1. stupně Uh. Hradiště 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivo Frolec                           Více viz Olympiády a soutěže - Sport, Fotogalerie

Úřad práce a SŠPHZ Uh. Hradiště

Na konci 8. třídy už musí žáci zcela vážně začít přemýšlet o svém budoucím povolání. Při výběru jim pomáhají určitě rodiče, škola, ale důležité informace mohli získat 22.5. 2017 také na Úřadu práce v Uh. Hradišti. Poté se opět za doprovodu třídního učitele vydali na Střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou v Uh. Hradišti, aby si praktickou výukou připomenuli základy první pomoci.

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Pavlína Gajdůšková                        Více fotografií viz Fotogalerie

Výlet Zlín - mladší žáci

Ve středu 24. května 2017 se vybraní žáci ze 4. a 5. třídy zúčastnili programu v rámci výstavy Kinematograf v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Tato akce byla za odměnu pro žáky, kteří se aktivně zapojili do matematických a přírodovědných soutěží. Děti byly seznámeny s přípravou animovaných filmů významného animátora Karla Zemana, z doby, kdy ještě neznali počítače. Na základě filmu Cesta do pravěku si sami vyzkoušely vytvořit svůj vlastní film ze života pravěkých zvířat. Všem se práce líbila a na závěr jsme se všichni pobavili při zhlédnutí tohoto kratičkého filmu. Den děti ukončily výjezdem známým výtahem na střechu nejvyšší budovy Zlína, a to mrakodrapu 21. Sladkou tečkou byla zmrzlina, která všem chutnala.

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Horonyová                            Více fotografií viz Fotogalerie

Zlatý list - krajské kolo - starší žáci

Díky nádhernému 3.místu v okresním kole přírodovědné soutěže Zlatý list postoupili naši žáci – Alice Mikesková, Jana Juráková, Tereza Kučerová, Jan Knechtl, Radim Sukup a Tadeáš Řezníček do krajského kola této soutěže, které proběhlo pro kategorii starších žáků (7. – 9.třída) dne 23.5. 2017 v ekocentru ve Valašském Meziříčí. Podařilo se jim získat úžasné 3.místo. Za tento skvělý výsledek jim právem patří velká pochvala a gratulace. Máme z nich velkou radost.

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Lenka Juráková                              Více fotografií viz Fotogalerie

Pythagoriáda okresní kolo 17. 5. 2017

Alice Mikesková - 2. - 5. místo - velká pochvala

Pochvala i pro ostatní účastníky okresního kola

Mgr. Pavlína Gajhdůšková    Více viz Olympiády a soutěže 2016/17 - Matematika

Zlatý list - krajské kolo - mladší žáci

I letos se našim žákům podařilo díky nádhernému 3. místu v okresním kole přírodovědné soutěže Zlatý list postoupit do krajského kola, které proběhlo pro kategorii mladších žáků (4. – 6. třída) dne 19. 5. 2017 v ekocentru ve Valašském Meziříčí. Za naši školu soutěžili Filip Galas, Klára Knapová, Aneta Mikuláštíková, Linda Nevařilová, Jiří Lukašík a Sára Kandrnálová. Přestože byli mezi účastníky téměř nejmladší, podařilo se jim získat 4. místo. 3. místo jim uniklo pouze o 0,5 bodu a byli trošku zklamaní, ale velmi je chválíme. Udělali nám velkou radost. Byl to hezký den plný zážitků. Je dobře, že dětem příroda kolem nás vůbec není lhostejná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Juráková a Ing. Jana Horonyová           Více fotografií viz Fotogalerie                                                              

Dopravní hřiště Uh. Brod

V pondělí 15. 5. 2017 se žáci 4. třídy zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě. Na rozdíl od podzimní návštěvy je čekaly testy ze znalostí dopravních značek a situací a také prověrka cyklistických znalostí v praxi přímo za řídítky kol a koloběžek. Důkazem jejich znalostí a také odměnou za celodenní snažení byl pro všechny průkaz cyklisty.

 

 

 

 

 

Mgr. Marcela Chmelová                                        Více fotografií viz Fotogalerie 4. tř.