Print this page

Aktuální informace

Dílny pro Stonožku

V úterý 21. listopadu proběhly první dílny, kde žáci za pomoci rodičů a instruktorů zdobili perníčky a zhotovovali dekorativní vazby určené k prodeji na Kateřinském jarmarku. Potěšilo nás, že se našlo tolik ochotných a šikovných pomocníků, práce nám šla práce rychle od ruky. Poděkování patří všem, kteří se této akce zúčastnili. Děkujeme zejména rodině Jenerálové, která perníčky upekla a také přispěla sponzorským darem. Poděkování také patří paní Olze Maráškové za trpělivé a odborné vedení kurzu zdobení perníků a rodičům, kteří přišli svým dětem pomoci. Dále děkujeme rodině Galasové za zhotovení krásných dekorativních perníků a paní Ivaně Blahové za výrobu dárkových ,,perníkových stonožek“.  Paní Ireně Kadlčkové děkujeme za vedení dětí při výrobě adventních vazeb a za zhotovení obětního daru do katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

 

 

 

 

 

 Mgr. Jana Kovaříková                              Více fotografií viz Fotogalerie

Kateřinský jarmark

I letos žáci ZŠ a MŠ Prakšice prezentovali hnutí Na vlastních nohou Stonožka v kulturním programu a prodávali své výrobky na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Tyto výrobky přichystali žáci 1.- 9.třídy za pomoci učitelů v rámci celoškolního projektu Podzimní dílny. Další část výrobků naši žáci zhotovili ve výtvarném kroužku Stonožkové děti. Na pomoc byly přizvány instruktorky, které děti trpělivě vedly ve zdobení perníčků a ve zhotovování adventních vazeb a dalších dekorací. Těm nejmladším dětem přišli pomoci rodiče. S výrobky nám také přispěl keramický kroužek školního klubu a děti ze zdejší mateřské školy. Některé výrobky zhotovily děti za pomoci svých rodičů doma a pomáhaly i rodiny, které přispěly na pomoc sponzorskými dary k výrobě dekorací. Poděkování patří všem, kteří nám svou prací či jinak pomohli získat finanční prostředky, které jsou letos opět určeny k léčbě Crohnovy choroby.

Mgr. Jana Kovaříková                                       Více fotografií viz Fotogalerie

Bohoslužba pro Stonožku

I letos se žáci ZŠ a MŠ Prakšice spolu s rodiči a dalšími dobrovolnými spolupracovníky hnutí zúčastnili slavnostní mše svaté, která se uskutečnila v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v pátek 1.prosince 2017. Mši celebroval J.Em.Dominik kardinál Duka. Hlavním koncelebrantem byl pomocný biskup Olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík, který letos poprvé přijal pozvání. Vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka ve své velmi poutavé promluvě zdůraznil, jak velmi důležité je činit dobro a přinášet radost druhým. Pozvání ke koncelebrování letos přijali také kněží z Moravy. Ministranti z prakšické farnosti spolu s ministranty z Uherského Brodu a ze Vsetína důstojně odvedli svoji práci. Další žáci z Prakšic a Pašovic se na této mši také významně podíleli. Opět byli mezi těmi, kteří říkali přímluvy a nesli obětní dary. Obětní dar měl tu čest přinést i pan Vlastimil Řezníček, starosta obce Pašovice.
Paní Běla v závěru setkání spolu s otcem kardinálem předali řediteli FN Plzeň a prorektorovi ZČU stonožkový dar - šek na 500 000 Kč. Tyto peníze podpoří výzkum léčby Crohnovy nemoci.

Náš příspěvek o letošní bohoslužbě pro Stonožku byl  zveřejněn na celé straně páteční přílohy Slovácké noviny 8. prosince.

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/vanocni-strom-prisly-rozsvitit-stovky-brodanu-na-katerinsky-jarmark-20171124.html

https://slovacky.denik.cz/galerie/katerinsky-jarmark-v-uherskem-brode-2017.html?

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/vytezek-z-praksickeho-stanku-na-katerinskem-jarmarku-pujde-na-crohnovu-nemoc-20171124.html

Mgr. Jana Kovaříková , foto Josef Kaňa                        Vice v záložkách Stonožka, Fotogalerie

 Výtvarná soutěž

V měsíci listopadu proběhlo v 5. třídě školní kolo výtvarné soutěže Hudba, tanec, divadlo, kterou pořádá ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Vítězné 3 práce jsme zaslali organizátorům k zařazení do soutěže. Velmi nás těší umístění Klárky Knapo, která v sobotu na vernisáži převezme ocenění za pěkné 3. místo v kategorii 4. - 6. třída.

Mgr. Marcela Chmelová                                        Více viz Olympiády a soutěže

  
Zdravý způsob života a péče o sebe samu

Letos poprvé jsme využili nabídku Střední školy služeb z Uherského Hradiště, která organizuje programy pro základní školy. 29. 11. 2017 k nám dorazily studentky oboru kosmetické služby, které pod dohledem vyučující odborného výcviku našim děvčatům z 8. a 9. třídy přednášely o tom, jak o sebe pečovat. Kromě řady užitečných informací týkajících se výživy, zdravého životního stylu a hygieny studentky našim žákyním prakticky předvedly ukázky líčení, péče o pleť a nehty.

Mgr. Lenka Juráková                                                Více fotografií viz Fotogalerie

Hravé pokusy a zdravé vaření

Koncem měsíce října a začátkem listopadu si děti z přírodovědného kroužku zahrály na malé vědce a šéfkuchaře. Vyzkoušely si vyrobit sloní pastu pro slony, založit chemikovu zahrádku, nechali vybouchnout sopku a zjišťovali pH roztoků pomocí výluhu z červené řepy. Protože jsou děti zvídavé, vyrobily si vlastní máslo, chutný „Pribináček“ a upekly výborné dýňové muffiny. Všem se pokusy podařily a zdravé dobroty moc chutnaly. Už teď se těší na pečení vánočního cukroví.

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Horonyová                                          více fotografií viz Fotogalerie

Přednáška s rybářem

Ve čtvrtek 16. 11.2017 si žáci 6. třídy do hodiny přírodopisu pozvali pana školníka, vášnivého rybáře, aby je seznámil s chovem ryb, lovem a vším, co souvisí s tak populárním sportem, jakým u nás rybaření bezesporu je. Samozřejmě nezapomněl ukázat ani rybářské náčiní. Žáci kladli i zajímavé otázky a dověděli se hodně nového.

Ing. Jana Horonyová                            více fotografií viz Fotogalerie

 Výlov rybníka

Po nočním dešti jsme se v sobotu 18. 11. 2017 probudili do krásného slunečného dne. Nádherné podzimní počasí vytáhlo děti rybářského a přírodovědného kroužku na výlov místního rybníka. S nadšením sledovaly práci rybářů – vytažení sítí plných ryb, třídění do kádí a také prodej kaprů na blížící se Vánoce. Někteří zdatní malí rybáři přiložili ruku k dílu a pomohli. Na výlov se přišli podívat nejen místní, ale i přespolní, koupili si ryby nebo ochutnali rybí speciality, které rybáři připravili.

Ing. Jana Horonyová

Etiketa a školní řád

Ze všech stran stále častěji slyšíte, jak se dnešní děti neumí chovat. Je ale na nás dospělých, abychom je tomu naučili. Ve škole se jim pravidla slušného chování snažíme vštěpovat neustále - v hodinách, o přestávkách. Na čtvrtek 16. listopadu jsme si na pomoc pozvali i odborníka. Žáci si zajímavou a věku přiměřenou formou mohli osvojit základy etikety, tedy pravidel slušného chování. Dozvěděli se například, kdo koho zdraví jako první, jakým způsobem vcházet do dveří, jak je důležitý první dojem apod. To vše si prakticky vyzkoušeli a aplikovali na školní prostředí. V závěru programu byli zvoleni správci pravidel, která by se měla ve škole dodržovat, a správci pozdravů. Věříme, že si žáci odnesli cenné informace a zásadami slušného chování se budou řídit nejen ve škole, ale i v běžném životě.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Monika Mahdalová                                     více fotografií viz Fotogalerie

3. místo ve florbale v Uherském Brodě

 - 14.11. 2017 děvčata 6. a 7. třídy, sestava: Jenerálová, Obermajerová, Kovářová, Němečková M., Slezáková, Mrázková, Fojtáchová, Řezníčková, Pavlíková, Miklová, Mošťková

 Mgr. Ivo Frolec

 

Logická olympiáda - krajské kolo

Alice Mikesková 9.tř. - 9. místo  - POCHVALA

Více viz olympiády a soutěže - 20178/18 - logická olympiáda

Celoškolní projekt Podzimní dílny

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 žáci 1.- 9. třídy za pomoci učitelů vyráběli výrobky k prodeji na Kateřinském jarmarku v rámci celoškolního projektu Podzimní dílny. Je pěkné, že naše škola a my všichni patříme k těm, kteří se snaží alespoň malým dílem pomoci potřebným. V letošních dílnách v rámci vyučování jsme opět vyrobili drobné dekorativní předměty, za které při prodeji získáme finanční prostředky. Letos podobně jako loni příspěvky poputují prostřednictvím hnutí Na vlastních nohou Stonožka na výzkum a léčbu Crohnovy choroby do Fakultní nemocnice Plzeň. Finanční pomoc, na které se budeme podílet i my, bude předána 1. prosince 2017 při příležitosti společného setkání Stonožkových přátel při mši svaté v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze a poslouží tak dobré věci.

 

 

 

 

 

 

Pozvánka Kateřinský jarmark zde

Mgr. Jana Kovaříková                                   více fotografií viz Fotogalerie

 

 

Pozn: Za obsah každého článku odpovídá výhradně jeho autor.