Print this page

Akce školy

(Akce, které již proběhly, najdete v záložkách dle školních roků)

 PLÁNOVANÉ AKCE:

Únor 2018

26. 2. - Družinové kolo pěvecké soutěže lidových písní - příprava na okrskové kolo - Brodský zpěváček

 Březen 2018

26. 3. - Předvelikonoční výlet do Strážnice, pozvánka s přihláškou zde

Celotočně sbíráme drobné elektrospotřebiče, víčka od PET lahví


 

Pozn: Bližší informace o kterékoliv plánované akci můžete získat na telefonním čísle školy 572 672 250