Print this page

Mateřská škola

PLÁNOVANÉ AKCE:

Listopad 2017

6. 11.  Návštěva tělocvičny ZŠ – II. třída Srdíčka

8. 11.  Kroužek Hravá angličtina

9. 11.  Logopedický kroužek Povídálek

9. 11.  „Zamykání zahrady“ s lampionovým průvodem –   

          odpolední akce pro rodiče s dětmi

13. 11. Návštěva tělocvičny ZŠ – II. třída Srdíčka

13. 11. Kroužek Veselé pískání

15. 11. Logopedický kroužek Povídálek

16. 11. Návštěva dětské herny Smajlíkov v Uh. Hradišti

20. 11. Návštěva tělocvičny ZŠ – II. třída Srdíčka

20. 11. Kroužek Hravá angličtina

27. 11. Návštěva tělocvičny ZŠ – II. třída Srdíčka

27. 11. Kroužek Veselé pískání

Prosinec 2017

1. 12. Vyšetření zraku dětí – objednané děti

4. 12.  Návštěva tělocvičny ZŠ – II. třída Srdíčka

6. 12.  Mikulášská nadílka v MŠ

6. 12. Kroužek Hravá angličtina

10. 12. Vystoupení dětí třídy Srdíček u příležitosti Setkání důchodců v sále školy, Výstava Podzimníčků

11. 12. Návštěva tělocvičny ZŠ – II. třída Srdíčka

11. 12. Kroužek Veselé pískání

11. 12. Vystoupení dětí třídy Srdíček u příležitosti rozsvícení vánočního stromku u OÚ v Prakšicích

12. 12. Zdobení vánočního stromečku v MŠ

13. 12. Logopedický kroužek Povídálek

14. 12. Vánoční výstava výrobků dětí

14. 12. Vánoční dílničky pro rodiče s dětmi

18. 12. Kroužek Hravá angličtina

20. 12. Vánoční koledování v Prakšicích

20. 12. Logopedický kroužek Povídálek

21. 12. Vánoční besídka – odpolední vystoupení pro rodiče

22. 12. Vánoční nadílka