Print this page

Školní žákovský parlament

Náplň a cíle ŠŽP:

- zapojení žáků do života školy

- učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, k vyučujícím i všem dospělým, členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení

- pomoc při organizaci školních akcí a soutěží

- vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy

- předcházet patologickým jevům jako šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání apod.

ŠŽP tvoří:

- 2 zástupci 4. až 9. třídy
- zástupci si mezi sebou volí mluvčí ŠŽP

 Zasedání parlamentu: 

- konají se 1 x do měsíce, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
- řídí předseda a místopředseda
- účastní se alespoň jeden zástupce za třídu
- jsou dokumentována zápisem

Funkce v žákovském parlamentu:

Předseda: Mgr. Lenka Juráková
Místopředseda: Mgr. Monika Mahdalová
Mluvčí žáků: Kateřina Juráková – Prakšice, Tereza Kučerová  

Zástupci do Krajského parlamentu dětí a mládeže:

Adam Rajnoha a Kateřina Juráková (Prakšice) 8. třída     

 ZÁSTUPCI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU:

Třída

Zástupce

IV.

Klára Knapová a Robin Puček

 V.

Tomáš Janča a Jiří Lukašík

VI.

Kristýna Jenerálová a Matěj Helísek

VII.

Tereza Kučerová a Nela Vlková

VIII. 

Adam Rajnoha a Kateřina Juráková

IX. 

Martin Vlk a Stanislav Patlevič

 

Plán akcí v tomto školním roce 2016/2017

Volba žákovského parlamentu. Členové žákovského parlamentu jsou voleni každý školní rok. Z každé třídy jsou vybráni dva, zároveň jsou voleni i mluvčí žákovského parlamentu. Hlavním úkolem je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky (září 2016).

ŽP se zapojí do života školy – reprezentuje názory celé třídy, seznamuje třídu se závěry parlamentu v třídnické hodině (září 2016 – červen 2017).

Žáci se budou aktivně podílet na chodu naší školy, přebírat zodpovědnost za aktivity, které budou sami navrhovat, a aktivně se podílet na reprezentaci školy na veřejnosti (září  2016 – červen 2017).

Pravidla školního žákovského parlamentu

1. Věříme si a vždy řekneme svůj názor.
2. Navzájem se respektujeme a posloucháme názory druhých.
3. Pravidelně se účastníme zasedání ŠŽP, svou nepřítomnost vždy omluvíme.
4. Pravidelně informujeme své spolužáky o dění v ŠŽP.