Aktivity mateřské školy

Výchova k tradicím a zvykům

 • Státní svátky
 • Opékání na školní zahradě
 • Dýňování
 • Drakiáda
 • Pořádání výstav dětských prací
 • Zamykání zahrady s lampionovým průvodem
 • Mikuláš
 • Advent – pečení cukroví, vánoční dílničky s rodiči
 • Vánoční a novoroční svátky
 • Rozsvěcování vánočního stromečku u OÚ
 • Karneval
 • Masopust  - průvod masek vesnicí
 • Velikonoční dílničky s rodiči
 • Velikonoce
 • Slet čarodějnic
 • Svátek maminek
 • Zahradní slavnost – k MDD
 • Dopravní soutěž
 • Pohádkový les s táborákem
 • Olympiáda MŠ
 • Slavnostní loučení s předškoláky s pasováním
 • Nocování ve školce (s předškoláky)

Učíme se kulturnímu chování

 • Návštěva divadelních představení, kina, výchovných koncertů, zábavného centra
 • Divadelní představení v MŠ
 • Cestování veřejnými dopravními prostředky
 • Návštěvy dopravního hřiště
 • Setkávání s hosty
 • Vystupování na veřejných vystoupeních, účast na vítání občánků obce apod.
 • Organizování besed
 • Školní výlety
 • Exkurze
 • Návštěva MŠ Pašovice
 • Návštěva 1. třídy ZŠ
 • Návštěva místní knihovny
 • Návštěvy solné jeskyně
 • Plavecký kurz

 Učíme se samostatnosti

 • stravování
 • oblékání
 • hygienických návycích
 • výběru a úklidu hraček a pomůcek
 • udržování vlastních pomůcek (pastelky, voskovky a plastelína v označených krabičkách)

 Zájmové kroužky

 • Píšeme podle písniček (Metoda dobrého startu)
 • Povídálek (rozšířená individuální logopedická prevence)
 • Veselé pískání (základy hry na zobcovou flétnu)


Pavlína MIchálková, DiS.