Print this page

Znak obce z odpadového materiálu


Pokus o světový rekord

V průběhu roku 2010 se uskuteční  pokus o vytvoření světového rekordu ve vytvoření znaků měst a obcí výhradně z odpadových materiálů. Vznikne tak největší galerie těchto znaků.
Naše škola se zapojila díky paním učitelkám Horonyové a Hendrychové a šikovným čtvrťákům a páťákům. Toto je jejich výtvor.