Print this page

Akce školy

(Akce, které již proběhly, najdete v záložkách dle školních roků)

PLÁNOVANÉ AKCE:


Školní rok 2018/19

září 2018

13. 9. - Třídní schůzky

19. 9. - Sběr papíru a elektrozařízení

 


Celoročně sbíráme drobné elektrospotřebiče, víčka od PET lahví


 

Pozn: Bližší informace o kterékoliv plánované akci můžete získat na telefonním čísle školy 572 672 250