Print this page

Akce školy

(Akce, které již proběhly, najdete v záložkách dle školních roků)

PLÁNOVANÉ AKCE:


Školní rok 2018/19

leden 2019

12. 1. - Školní ples - vystoupení žáků     

16. 1. - Dějepisná olympiáda okr. kolo

23. 1. - Den v teplácích - ŠD

24. 1. - Preventivní program - 9. tř.

28. 1. - Preventivní program - 3. tř.

28. 1. - Olympiáda z ČJ okr. kolo

31. 1. - Kino Máj - Čertí brko

Únor 2019

4. 2. - Preventivní program 2. tř.

4. 2. - Galaxie - ŠD

6. 2. - Olympiáda z NJ okr. kolo

8. 2. - 1. lekce plaveckého výcviku

11. 2. - Preventivní program - 1. tř.

13. 2. - Plavání (8:45 - 9:30, navíc)

18. 2. - Preventivní program - 2., 4., 7., 8., 9. tř.

20. 2. - Plavání (8:45 - 9:30, navíc)

Březen 2019

4. - 8. 3. - Lyžařský výcvikový kurz

19. 3. - Preventivní program - 9. tř.

 

 

 


Celoročně sbíráme drobné elektrospotřebiče


 

Pozn: Bližší informace o kterékoliv plánované akci můžete získat na telefonním čísle školy 572 672 250