Print this page

Akce školy

(Akce, které již proběhly, najdete v záložkách dle školních roků)

PLÁNOVANÉ AKCE:


Školní rok 2018/19


listopad 2018

23. 11. - Celoškolní projekt Stonožkové dílny

27. 11. - Florbal - nejmladší děvčata

27. 11. - Školní mléko

29. 11. - Florbal - nejmladší chlapci

 

Prosinec 2018

3. 12. - Beseda - návykové látky - 8., 9. tř.

4. 12. - Odpolední dílny pro Stonožku (zdobení perníčků)

5. 12. - Preventivní program - kouření - 3. tř.

5. 12. - Preventivní program - domácí násilí - 8. tř.

6. 12. - Preventivní program - domácí násilí - 9. tř.

6. 12. - Preventivní program - vztahy - 6. tř.

6. 12. - Mikuláš - MŠ, 1. stupeň a ŠD

7. 12. - Stonožka Praha

9. 12. - Stonožkový prodej před kostely v Pašovicích a Prakšicích

11. 12. - Školní mléko

11. 12. - Odpolední dílny pro Stonožku (zdobení skla, adventní věnce)  

13. 12. - Preventivní program - kyberšikana - 7. tř.

13. 12. - Preventivní program - sociometrie - 6. tř.

16. 12. - Stonožkový prodej před kostely v Uh. Brodě

19. 12. Preventivní program - sociometrie - 6. tř.

19. 12. - Zpívání u vanočního stromečku s rodiči a prarodiči (od 10:00 ve šk. jídelně)

20. 12. - Koledování po vesnicích

21. 12. - Vánoční třídní besídky

leden 2019

12. 1. 2019 - Školní ples - vystoupení žáků     

 


Celoročně sbíráme drobné elektrospotřebiče


 

Pozn: Bližší informace o kterékoliv plánované akci můžete získat na telefonním čísle školy 572 672 250