Print this page

Akce školy

(Akce, které již proběhly, najdete v záložkách dle školních roků)

PLÁNOVANÉ AKCE:


Školní rok 2018/19

září 2018

4. 9. - Seiferos - ukázky letu a lovu dravců a sov (asi 50 Kč /žáka)

 


Celoročně sbíráme drobné elektrospotřebiče, víčka od PET lahví


 

Pozn: Bližší informace o kterékoliv plánované akci můžete získat na telefonním čísle školy 572 672 250