Print this page

Akce školy

(Akce, které již proběhly, najdete v záložkách dle školních roků)

PLÁNOVANÉ AKCE:

Duben 2018

20. 4. - Výlet na Den Země do Uh. Brodu - ŠD

23. 4. - Okresní kolo biologické olympiády

23. 4. - Beseda se studentem USA - v AJ

23. 4. - Praha, prohlídka Kanceláře prezidenta republiky - 4. tř.

24. 4. - Krajské kolo soutěže poznaj a chraň - 6. tř.

25. 4. - HASÍK - preventivní program (požární ochrana) - 2., 6. tř.

26. 4. - Dopravní soutěž

26. 4. - Řemeslo má zlaté dno - SOU Uh. Brod - 8. tř.

26. 4. - Okrsková dopravní soutěž Uh. Brod - ŠD

27. 4. - Krajské kolo fyzikální olympiády

27. 4. - Noc ve škole - 4. tř.

30. 4. - Čarodějnický sabat - ŠD

Květen 2018

3. 5. - Třídní schůzky - od 15:15

7. 5. - Sběr papíru a elektrospotřebičů - začínáme od 7:00, sbíráme noviny, časopisy, kancelářský papír, letáky, knihy, sešity; elektro lze dovážet od 1.5. k sálu školy. Papír pečlivě svázaný! Lednice, mražáky a kartony nesbíráme!


Celoročně sbíráme drobné elektrospotřebiče, víčka od PET lahví


 

Pozn: Bližší informace o kterékoliv plánované akci můžete získat na telefonním čísle školy 572 672 250