Print this page

Akce 2016/17

Slavnostní zahájení školního roku 2016/17

Hezké léto plné nezapomenutelných zážitků máme za sebou, 1. září je opět tady a s ním nový školní rok. S největším očekáváním do školní budovy vstupovali noví prváčci. Tentokrát je ještě za ruku drželi rodiče, ale od zítřka už to určitě zvládnou sami. V sále školy všem žákům popřáli hodně úspěchů v tomto školním roce společně s vedením školy také starosta obce Pašovice a pan farář.

 

 

 

 

 

Mgr. P. Gajdůšková, foto Mgr. I. Frolec

Pořad U6-úžasný svět techniky, ve kterém soutěžili naši žáci, se vysílal na Déčku, záznam tohoto dílu můžete najít na 

decko.ceskatelevize.cz/u6-uzasny-svet-vedy/4-dil

 

 

 

Dne 16. 9. 2016 se konal Sprinterský víceboj. Akce se zúčastnilo 230 dětí z 12 škol. Zvládlo se 62 rozběhů x 3 (40 m, 50 m, 60 m), tedy 186 rozběhů, plus 6 superfinále, tedy 192 rozběhů celkem!!!

2. místo v kategorii starších chlapců - Radim Sukup

2. místo týmové kategorie starších chlapců - Radim sukup, Ladoslav Knap, Jiří Buráň, Martin Vlk

4. místo týmové kategorie mladších chlapců - Adam Jurák, Jiří Lukašík, Štěpán Marášek, Aleš Karlík

Mgr. Ivo Frolec

 

Návštěva knihovny a hasičské zbrojnice v Uherském Brodě

Sedmáci využili pěkného počasí a vydali se v pátek 23. září na exkurzi do Uherského Brodu.

Nejprve jsme měli domluvenou besedu v Knihovně Františka Kožíka, kde nám paní knihovnice představila nové knížky. Mohli jsme se tady zaregistrovat a někteří z nás si zrovna nějakou knížku vypůjčili.

Následovala svačina a potom jsme se přesunuli na hasičskou zbrojnici. Tu jsme navštívili v rámci programu Hasík (více o programu v záložce Školní poradenské pracoviště - Prevence). Příslušníci HZS navštívili naši třídu dvakrát, tentokrát jsme se vydali my za nimi. Mohli jsme si důkladně prohlédnout hasičské auto a jeho vybavení, vyzkoušet si uniformy a speciální požární obleky, prohlédli jsme si také celou stanici a milí profesionální hasiči nás seznámili s tím, jak to na takovém pracovišti funguje. Tímto jim děkujeme za to, jak se nám věnovali. 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Monika Mahdalová    

SBĚR PAPÍRU  - VYHODNOCENÍ

5. 10. 2016

1. místo: 1. třída - 924 kg (54,35 kg na žáka)

2. místo: 5. třída - 1 047 kg (49,86 kg na žáka)

3. místo: 2. třída - 745 kg (39,21 kg na žáka)

Celkem 5 031 kg (32,46 kg na žáka)

 Mgr. Ivo Frolec

Exkurze knihovna a hasičská zbrojnice Uherský Brod

Ve čtvrtek 29. 9. 2016 se třeťáci vydali do knihovny a hasičské zbrojnice v Uherském Brodě.

Hned po osmé hodině ráno nás přivítali s úsměvem hasiči, kteří nás seznámili se svou pracovní náplní a provedli nás celou stanicí. Samozřejmostí se stalo vyzkoušení požární uniformy, prohlédnutí hasičského auta či ohmatání potřebného náčiní. Neplánovaně zde zavítala policie, takže jsme měli možnost zhlédnout i policejní auto, seznámit se s jejich činností a vybavením a ochotně nám zodpovídali na naše dotazy. Patří všem velký dík za dvouhodinovou velmi zábavnou exkurzi.

Po svačince jsme se přesunuli do knihovny, kde jsme se dozvěděli informace o známé spisovatelce Astrid Lindgrenové, která je pro nás motivační pro čtení knihy na pokračování - Děti z Bullerbynu. Zvládli jsme splnit úkoly, křížovky k danému tématu a bezpochybně zbyl i čas na prohlédnutí knihovny.

 

 

 

 

Mgr. Jitka Assmannová

 Výukový program „ Rybník“ – ekocentrum CHRPA Uherský Brod

Dne 7. 10. 2016 se žáci 5. třídy zúčastnili přírodovědného programu na ekocentru CHRPA v Uh. Brodě. I přes nepřízeň počasí se dozvěděli hodně zajímavých informací o ekosystému „Rybník“.  Pod lupou sledovali drobné živočichy, sestavili si potravní řetězec, poznávali vodní rostliny a živočichy. Hravou formou si vysvětlili vývojové stádium obojživelníků a zároveň vyčistili pomyslný rybník od odpadků. V závěru programu navštívili opravdový rybník, kde si ověřili své znalosti.

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Horonyová

 Exkurze – REC GROUP – Staré Město, MESIT – Uh. Hradiště

Dne 11. 10. 2016 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze ve společnosti REC GROUP ve St. Městě, která se zabývá zpracováním odpadů. Nejdříve zhlédli prezentaci o činnosti a historii firmy, poté následoval výukový program Do světa elektroodpadu. Zajímavou částí exkurze byla projížďka vláčkem STELINKA po areálu firmy, návštěva lodě a majáku. Prohlídka dopravního letounu české výroby očima cestujících i z pohledu pilotů ukončila tento program.

Po obědě žáci navštívili MESIT holding a. s. v Uh. Hradišti. Seznámili se s výrobním programem firmy, prohlédli si výrobní halu slévárny a montážní odděleni elektronických součástek. Nakonec byli informování, jaké studijní možnosti nabízí Střední škola Mesit.

Ing. Jana Horonyová a Mgr. Lenka Juráková

Výuka dopravní výchovy

Ve středu 12. 10. 2016 se žáci 4. třídy zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě. Nejprve si zopakovali základy dopravní výchovy, naučili se novým pravidlům chování v dopravě, seznámili s dalšími dopravními značkami i povely policisty při řízení dopravy. Pak si vše ověřili v praxi přímo na hřišti. 

Mgr. Marcela Chmelová

Krajská debrujárská soutěž ve stavění kuličkodráhy

25. 10. 2016 obsadili fyzikální laboratoř na Gymnáziu v Uh. Hradišti malí stavitelé. Také my jsme se zapojili do Krajské debrujárské soutěže ve stavění kuličkodráhy ze stavebnice Space Rail, za Prakšice soutěžily dva trojčlenné týmy. Statečně budovali Adam Rajnoha, Martin Mahdal a Roman Zemánek, umístili se na 2. místě. Holkám Kateřině Jurákové (Prakšice), Janě Jurákové a Tereze Jahodové se podařilo vytvořit úplně nejdelší kuličkodráhu a umístily se tedy na 1. místě. Mimo vítězství a stavebnice pro školu, které obdržely i ostatní, nevítězné týmy (a zaslouženě, všichni pilně pracovali, úkol nebyl zrovna jednoduchý), si odnesli něco ještě daleko cennějšího, a to bezvadný zážitek. Všichni jsme strávili v Uh. Hradišti velmi příjemné odpoledne, děkujeme tímto organizátorů za bezvadnou přípravu bezvadné akce.

 

 

 

 

 

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Exkurze SPŠ a OA Uherský Brod - 9. třída 

Dne 1. 11. 2016 jsme se zúčastnili exkurze na Střední průmyslové škole a obchodní akademii v Uherském Brodě. Společně s žáky 9. třídy z Velkého Ořechova nás přivítal ředitel školy PaedDr. Rostislav Šmíd. Potom jsme se rozdělili do skupin a postupně jsme se seznámili s jednotlivými studijními obory, které tato škola nabízí. Pan Ing.Petr Matěk, zástupce ředitele, nás provedl po jednotlivých odborných učebnách. Seznámil nás také s mimoškolními aktivitami, které je možné si ve škole vybrat. Navštívili  jsme také obchodní akademii. Škola a její široká nabídka studijních i dalších aktivit nás zaujala.

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 9.třídy a Mgr.Lenka Juráková

 Podzimní dílny

V úterý 25. 10. 2016 se žáci 4. – 9. třídy ZŠ a MŠ Prakšice zúčastnili již tradičních Podzimních dílen. V rámci školního projektového dne vyráběli různé dekorativní předměty ke zkrášlení obydlí v období adventu. Tyto výrobky budou nabídnuty v pátek 25. 11. 2016 návštěvníkům Kateřinského jarmarku v Uherském Brodě a následně o adventních nedělích v prodeji u kostelů. Letos se připojíme k výzvě na podporu výzkumu léčby Crohnovy nemoci s názvem Kam šlápne Stonožka, pomůže písnička. Poděkování patří všem učitelům, kteří se projektu zúčastnili, zejména paní učitelce Janě Horonyové za její podíl na přípravě a organizaci Podzimních dílen. 

 

 

 

 

Mgr. Jana Kovaříková                                       

Týden volby povolání 

Volba budoucího povolání je velmi zodpovědná činnost a rozhodně ji nechceme podcenit. Pokud si totiž člověk vybere špatně, může být celý život nešťastný. O možnostech dalšího studia žáci sice získají řadu informací ve škole, ale nejlépe je přímo vidět a slyšet. Proto jsme absolvovali mimo výuku např. řadu exkurzí, během nichž mohli poznat pracovní podmínky v různých prostředích. 8. 11. 2016 se žáci 9. třídy zúčastnili akce "Týden volby povolání" na Úřadu práce v Uh. Hradišti, kde se setkali se zástupci středních škol z nejbližšího okolí. Mohli si zjistit další potřebné informace, při výběru školy mohou napovědět i drobnosti. 

Mgr. Pavlína Gajdůšková 

Evelínko, nemlaskej!

Dne 10. 11. 2016 se děti mateřské školky a žáci 1. až 3. třídy už od rána těšili na divadlo o Evelínce. V tělocvičně naší jsme školy přivítali dvě slepičky, Květušku a Evelínku, které děti vtipně učily základy stolování a chování u jídla. Představení „Evelínko, nemlaskej!“ se dětem velmi líbilo.

 

 

 

 

 Mgr. Ilona Hendrychová

Dne 24. 11. 2016 v naší škole proběhl  fyzikálně - přírodopisně - preventivní pořad  Používám Mozek.

Pro žáky byla připravena řada velkých názorných pomůcek: mozek 2,5 x 2 metry s elektronicky řízenými světelnými okruhy, neuron, optické klamy na světelném i mechanickém principu, ucho 1,5 x 1 metr s funkčním bubínkem a kůstkami, lůžko s hřebíky, rekvizity pro hru několika týmů – o šíření signálů v mozku. Žáci si společně s panem Zezulou povídali o tom, k čemu je dobré rozvíjet si svůj mozek, učit se, jak se učit a jak ne, jak zařídit, abychom si pamatovali, co je to zapomínání, jak do mozku vstupují informace, o smyslech,  jak na nás působí reklamní triky prodejců, o nebezpečí od cizích osob, jak v naší hlavě vzniká strach a jak se mu bránit. Program byl velmi zajímavý a poučný. Všem se nám velmi líbil.

 

 

 

 

 

  Mgr. Lenka Juráková                            

Gambling

V poslední době je patologické hráčství stále palčivějším tématem. Nejedná se jen o hraní na výherních automatech a v kasinech, ohroženy jsou také děti, které mohou sázet prostřednictvím internetu přímo z domova. V rámci prevence jsme se obrátili na organizaci Podané ruce, která se touto problematikou zabývá. Ve středu 16. listopadu tedy přijeli její zástupci, aby žákům 8. a 9. třídy vysvětlili podstatu sázení. V hodinové besedě se žáci dozvěděli něco o historii sázení, o současné situaci v této oblasti a byly jim vysvětleny mechanismy závislosti. Nakonec si sázení zkusili v praxi v rámci hry a sami zjistili, jak je sázení zrádné. 

 Stonožkový týden

Ve dnech 21. - 24. 11. proběhl v Základní a Mateřské škole v Prakšicích Stonožkový týden. Úkolem tohoto týdne bylo doplnit výrobky určené k prodeji na Kateřinský jarmark v Uherském Brodě. Žáci proto pilně pracovali v kroužcích školního klubu, ve školní družině i v mateřské škole. Potěšilo nás, že se k naší práci připojili i ti nejmenší v mateřské škole a vytvořili za pomoci paní učitelek moc pěkné ozdoby a přáníčka. Žáci ze školní družiny pod vedením paní učitelky Dagmar Vašíčkové vytvořili překrásné keramické ozdoby. Další keramické ozdoby spolu společně s dekorativními  výrobky z rozličných materiálů, jako je textil, dřívka, sklo, přírodniny, vytvořily děti v kroužcích školního klubu za pomoci paní učitelky Jany Horonyové. V rámci výtvarného kroužku žáci vytvářeli pod vedením odborných instruktorů po celý týden různé dekorativní ozdoby. Pod vedením paní Ireny Kadlčkové žáci zhotovovali adventní věnce, paní Olga Marášková vedla kurz zdobení perníků. Žáci za pomoci některých rodičů za jedno odpoledne nazdobili 850 kusů perníčků, které upekla rodina Jenerálova. Ve středu stonožkový týden pokračoval výrobou ručně malovaných skleněných ozdob a dekorativních předmětů z hedvábí. Děvčata z 8. třídy  si také sama vyrobila ceník  výrobků a v rámci výtvarné výchovy jsme se 6. třídou dokončili označení stánku a přichystali výrobky k prodeji. Všem, kteří se na této práci podíleli, jménem hnutí Na vlastních nohou Stonožka moc děkujeme.

 

 

 

 

 Mgr. Jana kovaříková

Výchovný koncert Melodie českých a světových muzikálů – 8. a 9. třída

Filharmonie Bohuslava Martinů nese jméno jednoho z největších českých skladatelů. Na jejich koncertě 28. 11. 2016 ve Zlíně jsme poslouchali nejznámější písně a melodie z českých i světových muzikálů: Dracula, Divotvorný hrnec, Kdyby tisíc klarinetů, Jesus Christ Superstar, West Side Story, Fantom opery ad. Zpívali a slovem provázeli herci městského divadla Zlín Petra a Radovan Královi.

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Kateřinský jarmark 

V pátek 25. 11. 2016 přátelé Stonožky z řad žáků od rána tyto a další výrobky vyrobené v rámci školního projektu Podzimní dílny prodávali na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Letos byl podpořen projekt na podporu výzkumu léčby Crohnovy nemoci s názvem Kam šlápne Stonožka, pomůže písnička. Více zde

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Jana Kovaříková

 Přírodovědné výukové programy

Ve dnech 8. a 9. 11. 2016 se žáci druhé a čtvrté třídy zúčastnili přírodovědných výukových programů Čtvero ročních období a Les. Zábavnou formou a na příkladu jabloně žáci druhé třídy poznali, jakými změnami prochází příroda během ročních období. Během výukového programu Les se pak žáci seznámili se zástupci živočichů a rostlin žijících u nás, nejdůležitější částí však bylo získání vědomostí o funkci mraveniště v lese.

Dne 10. 11. 2016 se žáci šesté třídy zúčastnili přírodovědného programu v Ekocentru Chrpa v Uherském Brodě. Tématem byli ptáci, a tak žáci mohli poznat nejen naše časté zástupce, ale také způsoby hnízdění, lovu a odlišné chování v různých ptačích společenstvech.

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Horonyová                      

 Mikuláš ze základní školy rozdával 6. 12. dárečky v mateřské škole

 

 

 

 

 

Foto: Mgr. Pavel Savara

Literární soutěž

Také letos se někteří žáci zapojili do literární soutěže s názvem Utíkej! Rychle utíkej!, v rámci které měli napsat fantasy, hororový či dobrodružný příběh. Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd a vyhlašuje ji již 4. rokem SOŠ Luhačovice. V porotě usedli známé osobnosti literárního světa - Jan Cimický a Jiří Žáček. V pátek 9. prosince proběhlo v Luhačovicích slavnostní vyhlášení výsledků. Z rukou místostarosty Luhačovic, pana Radomila Kopa, a Jana Cimického převzal Stanislav Patlevič z 9. třídy za svou práci "Nikdy to nevzdávej" čestné uznání.

Mgr. Monika Mahdalová                                                Ukázka prací v sekci Soutěže.

 Adventní vyrábění pro Stonožku

I v dalším týdnu v adventních dílnách žáci spolu s některými ochotnými rodiči opět pilně pracovali pod vedením paní instruktorky Ireny Kadlčkové. Tentokrát vyráběli svícny určené k prodeji o adventních nedělích u kostelů v Uherském Brodě a v Prakšicích. Následující den pak v rámci výtvarného kroužku opět za přispění několika šikovných dětí a jejich rodičů vyráběli krásné dekorativní ozdoby technikou malba na sklo. Všem, kteří nám přispěli svou pomocí, jménem hnutí Na vlastních nohou moc děkujeme.

 

 

 

 

 Mgr. Jana Kovaříková

 Mše svatá pro Stonožku

V pátek 2. prosince 2016 jsme se zúčastnili slavnostního setkání při mši svaté v chrámě sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou pro hnutí Na vlastních nohou Stonožka celebroval pražský arcibiskup a patron Stonožky J. Em. Dominik kardinál Duka O.P. Tohoto setkání se zúčastnili děti, spolupracovníci, podporovatelé a přátelé hnutí z celé republiky i ze zahraničí. Více zde

 Mgr. Jana Kovaříková                             

 Věda léčí

V pondělí 5. 12. 2016 byly předány diplomy žákům, kteří byli oceněni ve výtvarném projektu českých a slovenských škol  „Věda, která léčí“ pořádaný hnutím Na vlastních nohou, Fakultní nemocnicí v Plzni a Západočeskou univerzitou. Oceněno bylo 14 žáků naší školy. 

Mgr. Jana kovaříková

Více fotografií viz fotogalerie

V neděli 18. 12.2016 jsme prodávali u kostela v Prakšicích, v ostatních adventních nedělích v Uh. Brodě. 

Děkujeme všem, kteří si zakoupili drobný dekorativní výrobek našich žáků a přispěli tak na výzkum a léčbu Crohnovy choroby.  

 

 

 

 

 Mgr. Jana Kovaříková                                       

 Poděkování

Jménem hnutí Na vlastních nohou Stonožka děkuji všem, kteří v letošním roce jakkoliv přispěli dobré věci. Více zde

 Mgr. Jana Kovaříková

Zimní radovánky

1. a 3. třída využily 6. 1. 2017 sněhovou nadílku.

 

 

 

 

 

 

Mgr. I. E. Hendrychová a Mgr. Jitka Assmannová  

Ples SRPŠ

se konal v sobotu 14. ledna 2017 v sále školy v Prakšicích. V programu vystoupili žáci 9.třídy, 5.třídy, pěvecký sbor a žáci školní družiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografoval Josef Kaňa z Pašovic

 

 Zdravá 5

V průběhu prosince a ledna se všichni naši žáci zúčastnili programů Škola Zdravé 5 a Párty se Zdravou 5.

Program Škola Zdravé 5 byl určen žákům 1. stupně. V první části je seznámil s 5 základními zásadami zdravého stravování, ve druhé pak přichystali zdravou svačinku, na které si sami pochutnali.

Žáci druhého stupně si v rámci programu Párty se Zdravou 5 opět v první části zopakovali zásady správného stravování, potom ve skupinkách připravili studené občerstvení o 5 chodech. Na závěr také své výtvory společně ochutnali. Všichni pěkně spolupracovali a zjistili, že i zdravé jídlo je dobré.

Na stránkách www.zdrava5.cz naleznete nejen recepty, které žáci zkoušeli, ale mnoho dalších nápadů do kuchyně.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Monika Mahdalová
 
 
 
 
 
 
Síla lidskosti
 

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 navštívili žáci 7. - 9. třídy kino v Uherském Brodě, kde zhlédli film s názvem Nicholas Winton - Síla lidskosti. Dokumentární film je v úvodu zavedl do doby před druhou světovou válkou, kdy se schylovalo k naší okupaci. Hlavní postavou byl sir Nicholas Winton, který odhadl vážnost situace a jehož zásluhou bylo zachráněno přes 600 malých dětí židovského původu. Tento nevšední snímek s problematikou holocaustu na žáky velmi zapůsobil a beseda, která po promítání následovala, jim dala také odpovědi na některé otázky týkající pana Nicholase Wintona a dalšího osudu zachráněných dětí.

Mgr. Monika Mahdalová

Svět mechanické hudby 

Žáci 7. třídy se ve čtvrtek 26. ledna vydali do Uherského Brodu. Nejprve v Kině Máj zhlédli film Nicholas Winton - Síla lidskosti, který je velice zaujal. Potom se přesunuli do Muzea J. A. Komenského, kde se zúčastnili programu Svět mechanické hudby. Pan průvodce je seznámil se všemi hracími strojky - od prvního flašinetu až po gramofon. Dozvěděli se mnoho nových informací, které si v průběhu exkurze ověřovali pomocí pracovního listu. Sami také si vyzkoušeli, jak mohou pustit gramofonovou desku bez gramofonu, ale asi největší atrakcí byl starý orchestrion.

Mgr. Monika Mahdalová

Stopování zvěře

V sobotu 14. ledna 2017 jsme se s dětmi z přírodovědného kroužku vydali na procházku za účelem pozorování stop zvěře ve volné přírodě. Děti se sešly v Pašovicích u kapličky a v revíru sledovaly a poznávaly stopy zvířat. V tom jim napomáhal také myslivec Tibor Horony, který je seznámil i se spoustou jiných zajímavých poznatků ze života divokých zvířat. Některé stopy se žákům podařilo odlít, a tak kromě fotek získali i sádrové odlitky. Během cesty nezapomněli dát do krmelce seno, mrkev a suchý chléb. Po našlapaných kilometrech všem pořádně vyhládlo, celou vydařenou akci jsme tak zakončili opékáním špekáčků u rybníka.

Ing. Jana Horonyová

Předškoláci v 1. třídě

Dne 1. února 2017 navštívili předškoláci z mateřské školky naši první třídu, aby se podívali na práci prvňáčků. Ti se nenechali zahanbit a ukázali, co se už za první půlrok všechno stihli naučit. Vyprávěli o písmenkové pohádce Kočičí škola, o zbloudilém Alíkovi, který si postavil stříšku ve tvaru písmenka A. Předvedli, jak umí skvěle sčítat i odčítat do deseti, jak zvládli psaní prvních písmen a dovedou napsat dopis kamarádovi. Škoda jen, že vyučovací hodina byla tak krátká a nemohli se předvést ještě v dalších dovednostech. Tak zase příště!

Už se na vás, předškoláci, těšíme :-)

Mgr. I. E. Hendrychová

 Sněhová nadílka

potěšila především děti. Pro žáky 8. třídy se stal v pracovních činnostech 2.2. 2017 příjemným pracovním materiálem. Výsledky týmové práce:

 

 

 

 

 

 

 Foto Mgr. Pavel Savara

 

 

Pokusy z domácí kuchyně 8. 2. 2017

Děti z přírodovědného kroužku zjistily, že k tomu, aby mohly zkoušet různé pokusy, nepotřebují vybavenou laboratoř. Úplně jim postačí pár surovin z kuchyně. Podle předem napsaných receptů roztančily rozinky, nafoukly balónek bez dechu, rozběhaly majoránku, napsaly dopis neviditelným písmem a vytvořily si lávovou lampu. Všichni se náramně bavili, pokusy si užili a těší se na další sérii vědeckých zázraků.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Horonyová
 
Návštěva předškoláků z Pašovic
 

Dne 14. března 2017 nás navštívili předškoláci z mateřské školy v Pašovicích. Od rána vládla v 1.třídě veselá nálada. Prváčci chtěli ukázat, co všechno se už naučili. Říkanku o klokanovi vystřídala písmenková pohádka, pak všichni hádali hádanky, soutěžilo se v matematice a na závěr jsme skládali věty ze slov začínajících stejným písmenkem. Takové učení byla vlastně velká zábava a předškoláci se už určitě těší na příští školní rok a my se těšíme na ně.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. I. E. Hendrychová

 Jak oklamat zrak

Že to není až zas tak těžké, se přesvědčili žáci v kroužku 13. 3. Náš mozek má vytvořené jakési mechanismy vnímání okolí, takže se může někdy stát, že nevidíme, co je v okolí, ale co si myslíme, že by tam mělo být. Díky jiné nedokonalosti zraku můžeme např. i sledovat filmy.

 

Protože nás velmi zaujaly obrazy kreslené na chodnících vyvolávající představu prostoru, jeden velmi jednoduchý jsme si vyzkoušeli nakreslit a následně vyfotografovat. Nekreslili jsme sice na chodník, pouze na papír, ale k pochopení principu prostorového vnímání takových obrazů nám to stačilo.

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Z činnosti přírodovědného kroužku

Děti z přírodovědného kroužku se rozhodly připravit zdravá jídla na dětskou párty. Vyhledaly si recepty a ve středu 8. března se pustily s chutí do přípravy jídel. Pracovaly ve čtyřech skupinkách. První skupina připravila smoothie, druhá Caesar salát, třetí mrkvové placičky z bezlepkové mouky a čtvrtá müsli tyčinky. Všem chutnalo a děti se rozhodly, že recepty pošlou do soutěže Zdravá 5.

 O týden později v kroužku založily žížalí farmu a mechovou zahrádku. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Horonyová

Předvelikonoční dílničky

V úterý 4. 4. se vydali žáci 3. a 5. ročníku na předvelikonoční dílničky do Muzea J.A.Komenského v Uh. Brodě. Shlédli jsme různé techniky výroby kraslic (slámové, škrábané, batikované, drátkované) a jiných velikonočních výrobků. Někteří si vyrobili kraslici vlastní nebo si zakoupili nějaký výrobek na památku. V prostorách muzea zpříjemňovala atmosféru dětská cimbálová muzika Šablička, hra dětí na kytaru a nechyběl ani flašinet. Závěrem byla pěší túra zpět do Prakšic, na kterou jsme se před odchodem posílili v cukrárně. Díky počasí nám krásně završila naši akci.

Mgr. Jitka Assmannová

Zápis žáků do 1. třídy ve školním roce 2017/18 proběhl 6. 4. 2017

 

 

 

 

 

 

Foto vyučující 1. stupně ZŠ

Ekologická soutěž Poznej a chraň

Ve dnech 3. 4 a 4. 4. 2017 se v přírodovědném centru Trnka v Uherském Hradišti uskutečnila ekologická soutěž Poznej a chraň. Soutěžily mezi sebou tříčlenné týmy v kategoriích 4. - 5. třída a 6. – 7. třída. Děti musely prokázat znalosti fauny a flory chráněných oblastí Zlínského kraje, včetně poznávání rostlin a živočichů. Naši školu reprezentovaly dva týmy v kategorii 4. – 5. třída a jeden tým ve druhé kategorii. Družstvo ve složení Aneta Mikuláštíková, Filip Galas a Adam Janovský obsadilo v tomto okresním kole 1. místo a postupuje do krajského kola, které se uskuteční koncem dubna v Želechovicích. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole.

 

 

 

 

 

 
 
 Ing. Jana Horonyová
 
 
 

   Sběr papíru 12. 4. 2017

   Výsledky zde

   Zpracoval Mgr. Ivo Frolec

 
 
 
 
 
Mgr. Pavlína Gajdůšková
 
 

Muzeum Jana Amose Komenského

V pátek 5. května se osmáci vydali v rámci literární výchovy na exkurzi do Muzea  J.A.Komenského. Nejprve se hodinovým programem seznámili s  životem J.A.Komenského a dobou, v níž žil, následně pak s jeho dílem prostřednictvím výukového  programu s názvem ORBIS PICTUS. Jan Amos Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. Při výuce prosazoval metodu názornosti, proto žáci zavítali na exkurzi právě sem a sami si vyzkoušeli tuto metodu výuky.

I přes nepříznivé počasí posledních dnů bylo celé dopoledne příjemné teplo a žáci mohli exkurzi zakončit občerstvením a  posezením na náměstí.

Mgr. Monika Mahdalová

Více fotografií viz fotogalerie

 

Řemeslo má zlaté dno

Potřebujeme třeba opravit pračku, vymést komín, vymalovat pokoj nebo vydláždit podlahu a řemeslníka ne a ne najít. Šikovných řemeslníků je stále míň a míň. Nemusíme určitě připomínat, že ani náš dům se nepostaví sám, ani v něm nevybuduje třeba rozvod vody, topení atd. Střední odborné učiliště v Uh. Brodě se snažilo 10. 5. 2017 zábavným způsobem s některými řemesly žáky seznámit, ukázat jim, že se jedná o zajímavou a tvůrčí práci. Osmáci plnili ve skupinách úkoly, na několika stanovištích si vyzkoušeli konkrétní praktické činnosti. Odvezli si domů nejen hotové výrobky, ale i plno zážitků a informací.

 

  Mgr. Pavlína Gajdůšková
 
 

Dopravní hřiště Uh. Brod

V pondělí 15. 5. 2017 se žáci 4. třídy zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě. Na rozdíl od podzimní návštěvy je čekaly testy ze znalostí dopravních značek a situací a také prověrka cyklistických znalostí v praxi přímo za řídítky kol a koloběžek. Důkazem jejich znalostí a také odměnou za celodenní snažení byl pro všechny průkaz cyklisty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Marcela Chmelová
 
 

Zlatý list - krajské kolo - mladší žáci

I letos se našim žákům podařilo díky nádhernému 3. místu v okresním kole přírodovědné soutěže Zlatý list postoupit do krajského kola, které proběhlo pro kategorii mladších žáků (4. – 6. třída) dne 19. 5. 2017 v ekocentru ve Valašském Meziříčí. Za naši školu soutěžili Filip Galas, Klára Knapová, Aneta Mikuláštíková, Linda Nevařilová, Jiří Lukašík a Sára Kandrnálová. Přestože byli mezi účastníky téměř nejmladší, podařilo se jim získat 4. místo. 3.místo jim uniklo pouze o 0,5 bodu a byli trošku zklamaní, ale velmi je chválíme. Udělali nám velkou radost. Byl to hezký den plný zážitků. Je dobře, že dětem příroda kolem nás vůbec není lhostejná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Lenka Juráková a Ing. Jana Horonyová

Zlatý list - krajské kolo - starší žáci

Díky nádhernému 3.místu v okresním kole přírodovědné soutěže Zlatý list postoupili naši žáci – Alice Mikesková, Jana Juráková, Tereza Kučerová, Jan Knechtl, Radim Sukup a Tadeáš Řezníček do krajského kola této soutěže, které proběhlo pro kategorii starších žáků (7. – 9.třída) dne 23.5. 2017 v ekocentru ve Valašském Meziříčí. Podařilo se jim získat úžasné 3.místo. Za tento skvělý výsledek jim právem patří velká pochvala a gratulace. Máme z nich velkou radost.

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Lenka Juráková

Výlet Zlín - mladší žáci

Ve středu 24. května 2017 se vybraní žáci ze 4. a 5. třídy zúčastnili programu v rámci výstavy Kinematograf v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Tato akce byla za odměnu pro žáky, kteří se aktivně zapojili do matematických a přírodovědných soutěží. Děti byly seznámeny s přípravou animovaných filmů významného animátora Karla Zemana, z doby, kdy ještě neznali počítače. Na základě filmu Cesta do pravěku si sami vyzkoušely vytvořit svůj vlastní film ze života pravěkých zvířat. Všem se práce líbila a na závěr jsme se všichni pobavili při zhlédnutí tohoto kratičkého filmu. Den děti ukončily výjezdem známým výtahem na střechu nejvyšší budovy Zlína, a to mrakodrapu 21. Sladkou tečkou byla zmrzlina, která všem chutnala.

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Horonyová

Úřad práce a SŠPHZ Uh. Hradiště

Na konci 8. třídy už musí žáci zcela vážně začít přemýšlet o svém budoucím povolání. Při výběru jim pomáhají určitě rodiče, škola, ale důležité informace mohli získat 22.5. 2017 také na Úřadu práce v Uh. Hradišti. Poté se opět za doprovodu třídního učitele vydali na Střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou v Uh. Hradišti, aby si praktickou výukou připomenuli základy první pomoci.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Výlet Zlín – starší žáci

Také v 6. – 9. třídě jsou žáci, kteří se o něco zajímají, kteří se aktivně zapojují do soutěží, olympiád, vykonají tedy spoustu práce nad rámec běžné výuky. Výlet 31.5. 2017 do Zlína, na který přispěla obec Prakšice (moc děkujeme!), si určitě zasloužili. V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně nás seznámili se způsobem vytváření animovaných filmů. Ukázali triky, které využívali animátoři v době, kdy ještě neexistovaly počítače. Pak jsme vytvářeli kratičký film (nevěřili byste, jak dlouho trvá vyrobit 1 sekundu dlouhý film!) sami. Všem skupinám se dílo povedlo, papírové rybičky plavaly a dokonce se je podařilo i nakrmit. Zážitky završil výjezd původním výtahem na mrakodrap, odkud byl opravdu úžasný výhled na celý Zlín. Navíc jsme se dověděli spoustu zajímavostí nejen o tomto mrakodrapu.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Ocenění školních metodiků prevence

Zvyšování kvality preventivních programů školy, zvýšení povědomí o prevenci ve škole či školském zařízení patří mezi priority Zlínského kraje v oblasti primární prevence. Zlínský kraj v letošním roce nově vyhlásil Výzvu k předkládání nominací na Ocenění školních metodiků prevence. Jelikož se jedná o nový způsob oceňování školních metodiků prevence, s velkou radostí jsme se rozhodli nominovat paní učitelku Mgr. Moniku Mahdalovou, která byla za svou práci v této oblasti dne 12. 6. 2017 oceněna.  I touto cestou bychom jí chtěli moc poděkovat za vše, co pro naše děti připravuje.                              

Vedení školy

 

Více informací o ocenění školních metodiků prevence zde

Habsburská Vídeň

Po stopách rodu Habsburků se vydalo 12. 6. 2017 23 žáků 8. a 9. třídy. Putování jsme započali v letním sídle Habsburků – Schönbrunnu, jehož venkovní částí jsme prošli až k Neptunově fontáně a kolonádě Gloriett, odkud je překrásný výhled na město. Pak jsme se přemístili autobusem do centra Vídně, kde nám náš průvodce pan Kočí ukázal další památky a významná místa, např. rezidenci rakouského prezidenta – Hofburg, chrám sv. Štěpána, památník Marie Terezie, památník Alžběty Bavorské, společně jsme se vyfotografovali u budovy Parlamentu. Osobní volno jsme využili k nákupu drobného dárku pro rodiče, horko vybídlo ochutnat místní zmrzliny.  Na závěr jsme se přesunuli do zábavního parku Prater, kde ti odvážnější vy zkoušeli i neobvyklé atrakce.

 

 

 

 

 

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Den rodiny  V neděli dne 14. 5. 2017 se uskutečnil dlouho připravovaný 1. ročník Dne rodiny s oslavou Dne matek.

 

Poslední výlet  žáci 9. třídy absolvovali 22. - 23. 6. v Popovicích

 

Výlet 1. a 3. třída  22. června v Archeoskanzenu v Modré, na Bunči, rozhledna Brdo

 

Volné plavání  žáci 1., 2. a 3. třídy -  23.června