Print this page

Akce 2017/18 - 1.pololetí

Slavnostní zahájení školního roku 2017/18

proběhlo 4. 9. 2017 v sále školy.

Recyklace očima vědce

Dne 8. 9. 2017 k nám do školy zavítali lektoři z Recyklohraní s výukovým programem „RECYKLACE OČIMA VĚDCE“ zaměřeným na vodu. Žáci 7. a 8. třídy se v první části tohoto dne seznámili s využitím vody, její úpravou a koloběhem v přírodě formou zajímavé prezentace. Potom se přesunuli do Pašovic k rybníku, kde si prakticky zjistili teplotu, průhlednost a nezávadnost vody, měřili pH a pozorovali život ve vodě. V závěru programu si nakonec prakticky zkusili odstranit ropnou skvrnu z vody a pročistit vodu pomocí filtrace. Žáci se zajímavým způsobem dozvěděli řadu informací o této životadárné kapalině a její důležitosti pro náš život.

 Ing. Jana Horonyová                                  Více fotografií viz Fotogalerie

Exkurze – Dlouhé stráně a Velké Losiny

Pochmurné ráno 11. 9. 2017 neodradilo žáky 7. a 9. třídy od cesty do Jeseníků k prohlídce přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Cesta rychle uběhla a my vjížděli do brány této elektrárny. V informačním centru jsme si prohlédli film o výstavbě a vyslechli zajímavé informace o jejím fungování. Potom jsme se autobusem přesunuli k dolní nádrži a nakonec vyjeli i k horní nádrži, kde jsme bohužel pro hustou mlhu nic neviděli. Po obědě jsme jeli do nedalekých Velkých Losin, abychom si prohlédli výrobu ručního papíru v jedné z nejstarších a dosud fungujících papíren.

Na zpáteční cestě nás provázel déšť, ale to nám už nevadilo. Exkurze byla zajímavá a přinesla žákům hodně nových informací a zážitků.

Ing. Jana Horonyová                           Více fotografií viz Fotogalerie

Za klidem, přírodou a troškou toho pohybu

Ráno 29. 9. jsme všichni z 6. – 9. třídy vyrazili od školy a namířili po cyklostezce směrem na Maršov. Tam jsme si dopřáli chvilku odpočinku a také se nasvačili. Z Maršova jsme pokračovali směrem na Pašovice a zpět do školy. Velmi příjemně jsme tak využili  jeden z posledních pěkných letních dnů letošního roku.  

Mgr. Pavlína Gajdůšková                                      Více fotografií viz Fotogalerie

Výlet žáků 1. - 4. třídy 29. 9. 2017

Již brzy ráno nám sluníčko signalizovalo, že to bude určitě krásný den. Těšili jsme se na něj a připravovali se (i teoreticky) již 3 týdny. Hrad Buchlov všichni dobře známe, ale tentokrát nás lákal dětský prohlídkový okruh „S pastelkami po hradu Buchlov“. Každý účastník prohlídky obdržel krásnou publikaci o hradu, do které si může dokreslit obrázek, vybarvit si již natištěné obrázky, nalepit krásnou vstupenku, napsat různé postřehy atd. Paní průvodkyně v historických kostýmech nás provázely po nejzajímavějších částech hradu a vyprávěly o jeho obyvatelích spíše pohádkově, chvilkami i strašidelně! No a to se nám samozřejmě líbilo.Vyšlápli jsme si až na nejvyšší vrchol hradu a kochali se krásnou vyhlídkou do okolí! Po svačince a nákupu suvenýrů jsme se vydali do Starého Města na prohlídku areálu Kovozoo. Ten také všichni dobře známe, ale čekal nás i výukový naučně-zábavný program a také prohlídka Kovozoo s novými exponáty. Vyšlápli jsme si i na maják, odkud byl zajímavý pohled na město, zabavili jsme se na pirátské lodi i na zábavném hřišti. Pohled z visutých lávek nám poskytl možnost podívat se, jak se shromažďuje a zpracovává odpad, ze kterého v místní „porodnici“ vznikají tak krásné exempláře. Každý si ještě dal v místní restauraci nějakou tu dobrotu a i trošičku unaveni jsme se vydali na cestu domů! Těšíme se na další výlet!!!!

Dagmar Vašíčková                                         Více fotografií viz Fotogalerie

 

Sběr papíru 4. 10. 2017

Výsledky zde

 

 Zpracoval Mgr. Ivo Frolec

 Více fotografií viz Fotogalerie

 

 

Okna do časů minulých

V pátek 22. září navštívili žáci 3. třídy Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. Po prohlídce expozice zasedli žáci do dřevěných lavic ,,staré školy". Zde se zúčastnili zajímavého výukového programu na podporu čtenářské gramotnosti ,,ORBIS PICTUS aneb Okna do časů minulých".

 

 

 

 

 

 Mgr. Jana Kovaříková                                     Více fotografií viz Fotogalerie

Čtvrťáci ve volební místnosti

V pátek 20. 10. 2017 navštívili žáci 4. třídy volební místnost na místním obecním úřadě v Prakšicích. Měli možnost prohlédnout si prostory, ve kterých i oni za pár let budou mít možnost vhodit svůj volební lístek do volební urny. Pan starosta Josef Hefka srozumitelně žákům vysvětlil průběh voleb i jejich následné sčítání a vyhodnocení. Žáci poté měli možnost zeptat se na cokoliv, co je zajímalo nejenom ohledně voleb, ale i na vše, co se týká práce starosty obce a zastupitelstva.

 

Mgr. Petra Petrášová                                  Více fotografií viz fotogalerie

 Výlet do solné jeskyně

V pátek 20. října 13 prváků vyrazilo na výlet do Uherského Brodu. Byla to odměna za první místo ve sběru papíru. Hlavním cílem byla návštěva  solné  jeskyně, před tím jsme však ve volném čase navštívili cukrárnu a prohlédli si památky v centru města. Výlet se nám i díky krásnému počasí opravdu vydařil.

 Mgr. Marie Vlková                                                       Více fotografií viz Fotogalerie

Vzdělávací program  - Zvířata kolem nás

V úterý 24. 10. k nám do 1. třídy zavítal pracovník krajské veterinární stanice s programem Zvířata kolem nás. Společně s budoucími prvňáčky, kteří za námi přišli do naší třídy, jsme si povídali o zvířatech v lese, v ZOO. Také jsme se dozvěděli, jak se máme starat o domácí zvířata. Co máme dělat, když vidíme, že některé zvířátko je nemocné nebo týrané. Byla to moc zajímavé a poučné povídání.           

Mgr. Marie Vlková                                       Více fotografií viz fotogalerie

Výstava Českých korunovačních klenotů

24. 10. 2017 se žáci 7. třídy zúčastnili výstavy Českých korunovačních klenotů na zámku ve Zlíně. Měli zde možnost zhlédnout putovní výstavu replik těchto klenotů, na jejichž výrobě se podílel jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři, Jiří Urban a slovenští šperkaři manželé Cepkovi. Kromě toho se seznámili i s životem panovníka Karla IV., prohlédli si exponáty období středověku – kopie zbraní, volné repliky oděvů a obuvi. Potom se přesunuli do Muzea jihovýchodní Moravy a prohlédli si výstavu Svět kostiček. Tato obrovská instalace jim nabídla různá zákoutí hranatého světa, stovky figurek, stavby, auta a dokonce i funkční vlaky. Někteří z dětí si nezapomněli hrát a s chutí se pustili do stavění z kostiček Lega.

Ing. Jana Horonyová

Exkurze korunovační klenoty, Orbis Pictus Zlín

25. 10. 2017 si korunovační klenoty, tedy přesněji jejich kopie, prohléhla také 6.třída. Jsou nádherné, avšak nejvíce nás asi zaujal na této výstavě Meč pro štěstí. Vzhledem k tomu, že si ho pohladil úplně každý, je jasné, že bychom měli být nejen zdraví, ale i šťastní. Ve Zlíně na zámku jsme navštívili ještě jednu velmi zajímavou výstavu – Orbis Pictus Play. Unikátní interaktivní objekty umožnily všem se dokonale „vyřádit“ a přitom se i mnoho nového dovědět – např. co dokáží čočky či zrcadla se světlem, jakým různým způsobem může vznikat zvuk či si třeba ověřit, jak dobře nám fungují naše smysly. Vzděláváme se nejen přímo navštívenou akcí, ale také se učíme cestovat autobusem. Jsem velmi ráda, že 6. třída to zvládne tak, že řada dospěláků si může z našeho chování vzít příklad.

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Pavlína Gajdůšková                                    Více fotografií viz Fotogalerie

Buďme kamarádi

Co je to postižení? Jaké jsou druhy postižení? Jak se máme k lidem s postižením chovat? Na takové otázky žákům 1., 2., a 4. třídy odpovídala v požitkovém vzdělávacím programu v úterý 24. října speciální pedagožka. A nejen to, zkusili si, jaké je to pohybovat se na invalidním vozíku, chodit se slepeckou holí, dorozumívat se znakovým jazykem, také si vyzkoušeli, jak malují obrázky lidé, kteří k této činnosti nemohou používat ruce či nohy. Také se seznámili s Braillovým písmem či Pichtovým psacím strojem. Zajímavý byl i míč, který při pohybu cinkal a bylo možno určit jeho umístění pouze pomocí sluchu. Celý program se žákům velmi líbil, seznámili se s pomůckami, které našim spoluobčanům s postižením pomáhají zkvalitňovat jejich život.

 

 

 

 

Mgr. Marie Vlková                       Více fotografií viz Fotogalerie 

Zdravá  5 v 1. třídě

Se zásadami správného stravování jsme se seznámili ve čtvrtek 2. listopadu v programu Škola zdravé 5. Naučili jsme se potraviny třídit, sestavovali jsme pestrý jídelníček a zdravou svačinku. Poučili jsme se, že nezdravější tekutinou na pití je pro nás čistá voda. Abychom byli zdraví, je potřeba jíst dostatek ovoce a zeleniny. Také jsme si zasoutěžili, vytvořili zeleninový špíz, na kterém jsme si na závěr programu pochutnali.

Mgr. Marie Vlková                                   více fotografií viz Fotogalerie

Zdravá pětka v 6. třídě

Také šesťáci si připomněli, jak se chovat z hlediska stravování, abychom si udrželi pevné zdraví. V pátek 3.11. se nejen pobavili o tom, co naše tělo potřebuje, aby dobře fungovalo, ale i vyzkoušeli dobrou a zdravou svačinku připravit. A protože byli šikovní, jídlo se opravdu povedlo a hlavně chutnalo. Další výborné recepty (nebo i nápady a rady týkající se stravování) můžete najít zde: http://www.zdrava5.cz

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavlína Gajdůšková                     více fotografií viz Fotogalerie 

Zdravá pětka v 8. a 9. třídě

2.11. 2017 - fotografie viz Fotogalerie

Mgr. Monika Mahdalová

 Celoškolní projekt Podzimní dílny

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 žáci 1.- 9. třídy za pomoci učitelů vyráběli výrobky k prodeji na Kateřinském jarmarku v rámci celoškolního projektu Podzimní dílny. Je pěkné, že naše škola a my všichni patříme k těm, kteří se snaží alespoň malým dílem pomoci potřebným. V letošních dílnách v rámci vyučování jsme opět vyrobili drobné dekorativní předměty, za které při prodeji získáme finanční prostředky. Letos podobně jako loni příspěvky poputují prostřednictvím hnutí Na vlastních nohou Stonožka na výzkum a léčbu Crohnovy choroby do Fakultní nemocnice Plzeň. Finanční pomoc, na které se budeme podílet i my, bude předána 1. prosince 2017 při příležitosti společného setkání Stonožkových přátel při mši svaté v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze a poslouží tak dobré věci.

 

 Pozvánka Kateřinský jarmark zde

Mgr. Jana Kovaříková                                   více fotografií viz Fotogalerie 

Hravé pokusy a zdravé vaření

Koncem měsíce října a začátkem listopadu si děti z přírodovědného kroužku zahrály na malé vědce a šéfkuchaře. Vyzkoušely si vyrobit sloní pastu pro slony, založit chemikovu zahrádku, nechali vybouchnout sopku a zjišťovali pH roztoků pomocí výluhu z červené řepy. Protože jsou děti zvídavé, vyrobily si vlastní máslo, chutný „Pribináček“ a upekly výborné dýňové muffiny. Všem se pokusy podařily a zdravé dobroty moc chutnaly. Už teď se těší na pečení vánočního cukroví.

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Horonyová                                          více fotografií viz Fotogalerie

Přednáška s rybářem

Ve čtvrtek 16. 11.2017 si žáci 6. třídy do hodiny přírodopisu pozvali pana školníka, vášnivého rybáře, aby je seznámil s chovem ryb, lovem a vším, co souvisí s tak populárním sportem, jakým u nás rybaření bezesporu je. Samozřejmě nezapomněl ukázat ani rybářské náčiní. Žáci kladli i zajímavé otázky a dověděli se hodně nového.

Ing. Jana Horonyová                            více fotografií viz Fotogalerie

 Výlov rybníka

Po nočním dešti jsme se v sobotu 18. 11. 2017 probudili do krásného slunečného dne. Nádherné podzimní počasí vytáhlo děti rybářského a přírodovědného kroužku na výlov místního rybníka. S nadšením sledovaly práci rybářů – vytažení sítí plných ryb, třídění do kádí a také prodej kaprů na blížící se Vánoce. Někteří zdatní malí rybáři přiložili ruku k dílu a pomohli. Na výlov se přišli podívat nejen místní, ale i přespolní, koupili si ryby nebo ochutnali rybí speciality, které rybáři připravili.

Ing. Jana Horonyová

Etiketa a školní řád

Ze všech stran stále častěji slyšíte, jak se dnešní děti neumí chovat. Je ale na nás dospělých, abychom je tomu naučili. Ve škole se jim pravidla slušného chování snažíme vštěpovat neustále - v hodinách, o přestávkách. Na čtvrtek 16. listopadu jsme si na pomoc pozvali i odborníka. Žáci si zajímavou a věku přiměřenou formou mohli osvojit základy etikety, tedy pravidel slušného chování. Dozvěděli se například, kdo koho zdraví jako první, jakým způsobem vcházet do dveří, jak je důležitý první dojem apod. To vše si prakticky vyzkoušeli a aplikovali na školní prostředí. V závěru programu byli zvoleni správci pravidel, která by se měla ve škole dodržovat, a správci pozdravů. Věříme, že si žáci odnesli cenné informace a zásadami slušného chování se budou řídit nejen ve škole, ale i v běžném životě.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Monika Mahdalová                                     více fotografií viz Fotogalerie

 

Zdravý způsob života a péče o sebe samu

Letos poprvé jsme využili nabídku Střední školy služeb z Uherského Hradiště, která organizuje programy pro základní školy. 29. 11. 2017 k nám dorazily studentky oboru kosmetické služby, které pod dohledem vyučující odborného výcviku našim děvčatům z 8. a 9. třídy přednášely o tom, jak o sebe pečovat. Kromě řady užitečných informací týkajících se výživy, zdravého životního stylu a hygieny studentky našim žákyním prakticky předvedly ukázky líčení, péče o pleť a nehty.

Mgr. Lenka Juráková                                                Více fotografií viz Fotogalerie

Bohoslužba pro Stonožku

I letos se žáci ZŠ a MŠ Prakšice spolu s rodiči a dalšími dobrovolnými spolupracovníky hnutí zúčastnili slavnostní mše svaté, která se uskutečnila v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v pátek 1.prosince 2017. Mši celebroval J.Em.Dominik kardinál Duka. Hlavním koncelebrantem byl pomocný biskup Olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík, který letos poprvé přijal pozvání. Vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka ve své velmi poutavé promluvě zdůraznil, jak velmi důležité je činit dobro a přinášet radost druhým. Pozvání ke koncelebrování letos přijali také kněží z Moravy. Ministranti z prakšické farnosti spolu s ministranty z Uherského Brodu a ze Vsetína důstojně odvedli svoji práci. Další žáci z Prakšic a Pašovic se na této mši také významně podíleli. Opět byli mezi těmi, kteří říkali přímluvy a nesli obětní dary. Obětní dar měl tu čest přinést i pan Vlastimil Řezníček, starosta obce Pašovice.
Paní Běla v závěru setkání spolu s otcem kardinálem předali řediteli FN Plzeň a prorektorovi ZČU stonožkový dar - šek na 500 000 Kč. Tyto peníze podpoří výzkum léčby Crohnovy nemoci.

Náš příspěvek o letošní bohoslužbě pro Stonožku byl  zveřejněn na celé straně páteční přílohy Slovácké noviny 8. prosince.

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/vanocni-strom-prisly-rozsvitit-stovky-brodanu-na-katerinsky-jarmark-20171124.html

https://slovacky.denik.cz/galerie/katerinsky-jarmark-v-uherskem-brode-2017.html?

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/vytezek-z-praksickeho-stanku-na-katerinskem-jarmarku-pujde-na-crohnovu-nemoc-20171124.html

Mgr. Jana Kovaříková , foto Josef Kaňa                        Vice v záložkách Stonožka, Fotogalerie

Kateřinský jarmark

I letos žáci ZŠ a MŠ Prakšice prezentovali hnutí Na vlastních nohou Stonožka v kulturním programu a prodávali své výrobky na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Tyto výrobky přichystali žáci 1.- 9. třídy za pomoci učitelů v rámci celoškolního projektu Podzimní dílny. Další část výrobků naši žáci zhotovili ve výtvarném kroužku Stonožkové děti. Na pomoc byly přizvány instruktorky, které děti trpělivě vedly ve zdobení perníčků a ve zhotovování adventních vazeb a dalších dekorací. Těm nejmladším dětem přišli pomoci rodiče. S výrobky nám také přispěl keramický kroužek školního klubu a děti ze zdejší mateřské školy. Některé výrobky zhotovily děti za pomoci svých rodičů doma a pomáhaly i rodiny, které přispěly na pomoc sponzorskými dary k výrobě dekorací. Poděkování patří všem, kteří nám svou prací či jinak pomohli získat finanční prostředky, které jsou letos opět určeny k léčbě Crohnovy choroby.

Mgr. Jana Kovaříková                                       Více fotografií vioz Fotogalerie

 Dílny pro Stonožku

V úterý 21. listopadu proběhly první dílny, kde žáci za pomoci rodičů a instruktorů zdobili perníčky a zhotovovali dekorativní vazby určené k prodeji na Kateřinském jarmarku. Potěšilo nás, že se našlo tolik ochotných a šikovných pomocníků, práce nám šla práce rychle od ruky. Poděkování patří všem, kteří se této akce zúčastnili. Děkujeme zejména rodině Jenerálové, která perníčky upekla a také přispěla sponzorským darem. Poděkování také patří paní Olze Maráškové za trpělivé a odborné vedení kurzu zdobení perníků a rodičům, kteří přišli svým dětem pomoci. Dále děkujeme rodině Galasové za zhotovení krásných dekorativních perníků a paní Ivaně Blahové za výrobu dárkových ,,perníkových stonožek“.  Paní Ireně Kadlčkové děkujeme za vedení dětí při výrobě adventních vazeb a za zhotovení obětního daru do katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

 Mgr. Jana Kovaříková                              Více fotografií viz Fotogalerie

Prosincové tvoření ve skupinkách v 1. třídě 

Je prosinec a ptáčci čekají, že se o ně v zimním období postaráme a do krmítek jim nasypeme semínka. V první třídě jsme si o našich ptáčcích 30.11. 2017 nejen povídali, ale dvě skupinky si zasněžená krmítka i s pestrými ptáčky vytvořili.

Mgr. Marie Vlková                          Více fotografií viz Fotogalerie

Etiketa pro 1. a 2. třídu aneb jak se máme správně chovat

Většina z nás velmi dobře ví, jak se máme správně chovat, ale to určitě nestačí. Jde také o to, chovat se podle těchto pravidel v běžném životě, v různých situacích. V rámci společné akce, které se zúčastnili 16.11. 2017 žáci 1. a 2.třídy, jsme si jednotlivá pravidla nejenom vysvětlili, ale také prakticky vyzkoušeli. Jak máme zdravit, kdo zdraví jako první, jak se máme omlouvat… Za každou třídu byl vybrán zástupce, který je správcem papučí, správcem proti hluku, správcem školního majetku. Třídní učitelé pak vybrali za každou třídu i správce zdravení s právem nosit odznak, což ho opravňuje připomínat ostatním spolužákům, že mají zdravit.

Mgr. Marie Vlková

Více fotografií viz Fotogalerie

Stonožka v programu na Kateřinském jarnarku

24.11. 2017 zde

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Kovaříková                    Více fotografií viz Fotogalerie

Představení Vikingové - válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci

si pro naše žáky připravili členové SHŠ Renegáti z Pardubic. Dne 14. 12. 2017 tak žáci získali řadu zajímavých informací o životním stylu, oblékání, členění společnosti do 4 stavů, také o zbraních a loupežných výpravách těchto skandinávských mořeplavců. Žáci se sami stali účastníky jedné plavby na krásné lodi a následně i vítězné bitvy.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka juráková                                   Více fotografií viz Fotogalerie

Natáčení Českého rozhlasu Zlín - Projekt Moravské děti v programu Dobré ráno, Moravo!

V úterý 12. prosince nás navštívila paní Andrea Kratinová z Českého rozhlasu Zlín. Natáčela s žáky  3. a 4. třídy pásmo písní, které jsme připravili ve spolupráci s panem Janem Trundou do kulturního programu Kateřinského jarmarku v Uherském Brodě. Na této přípravě se v hodinách hudební výchovy ve 4. třídě podílela také paní učitelka Petra Petrášová. V rámci prezentace hnutí Na vlastních nohou Stonožka jsme zazpívali několik písní. Toto vystoupení provázely slovem naše již zkušené moderátorky z 2. stupně Jana Juráková, Alice Mikesková, Katka Juráková z Prakšic a Tereza Kučerová, které se nyní také  zúčastnily natáčení Českého rozhlasu Zlín.

Všechny reportáže z natáčení odvysílá Český rozhlas Zlín v týdnu od 8. - 12. ledna 2018 od 6:50 hodin. Upoutávku můžete sdílet již nyní na Facebooku https://www.facebook.com/CRoZlin/videos/566208887104545/

Mgr. Jana Kovaříková                                    Více fotografií viz Fotogalerie

Dílny pro Stonožku - výroba svícnů

Letos poslední dílny pro Stonožku, na kterých jsme se sešli, abychom zhotovili vánoční svícny, se uskutečnily v úterý 12. prosince. Děti pod vedením paní Ireny Kadlčkové vyrobily velmi zdařilé vánoční dekorace, které budeme nabízet v adventním prodeji u kostelů. Děkujeme všem zúčastněným. Velké poděkování patří paní Ireně Kadlčkové a paní Kateřině Velartové za sponzorský dar pro hnutí.

Mgr. Jana Kovaříková                            Více fotografií viz Fotogalerie

Dílny pro Stonožku - malování na sklo

V pondělí 11. prosince jsme opět v dílnách vyráběli skleněné ozdoby a další drobné dekorativní výrobky určené k adventním prodejům u kostelů. Pod odborným vedením paní Jitky Langerové tak vznikly překrásné dekorace, které zkrášlí nejedno obydlí v období Vánoc. Za pomoc děkujeme rodinám Langerové, Vlkové a Zálešákové.

Mgr. Jana Kovaříková                          Více fotografií viz Fotogalerie 

Exkurze – Barum Otrokovice a Dopravní podnik města Zlín

V pátek 15. 12. 2017 si žáci 6., 7. a 9. třídy vyjeli do Otrokovic, aby navštívili a zhlédli provoz jedné z největších firem Zlínského kraje – Continental Barum s.r.o. Po krátkém úvodním filmu o historii firmy jsme obdrželi bezpečnostní vesty a vyšli do jedné z výrobních hal. Postupně jsme procházeli dílnou a sledovali výrobu od přípravy směsi až po samotný produkt – pneumatiku. Přes nepříjemný zápach a teplo byla prohlídka velmi zajímavá. Potom jsme přejeli do Zlína, kde jsme navštívili Dopravní podnik. Prohlédli jsme si dílny, vozovnu, trolejbusy a nakonec dispečink. Obě místa byla zajímavá a odjížděli jsme obohaceni o mnoho nových poznatků.

Ing. Jana Horonyová                                      Více fotografií viz Fotogalerie 

Debrujáři na celorepublikovém setkání malých debrujárů

Protože rádi vyrábíme zajímavé hračky a provádíme nejrůznější pokusy a experimenty, 15. – 16. 12. 2017 jsme se zúčastnili celorepublikového setkání malých debrujárů. Své výtvory jsme ukázali ostatním účastníkům. Odměnou nám byly skvělé nápady kamarádů z jiných škol, mnohé z nich se staly motivací pro naši další činnost. Tématem společného workshopu byly vibrace a jejich využití v praktickém životě, vyvrcholením pak výroba legračního vibrujícího broučka. Kromě skvělých fyzikálních a chemických pokusů nás okouzlilo i prostředí Nymburku, především okolí řeky Labe. Děkujeme organizátorům.

 

 

 

 

 

 

Aktivita projektu „Mladý vědec“ byla podpořena v rámci dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017.

Mgr. Pavlína Gajdůšková                          Více fotografií viz Fotogalerie

Varhanní koncert

22. 12. 2017 jsme pro naše žáky připravili speciální program O píšťalový varhanách, který se konal v místním kostele. Pan varhaník Martin Kubát děti seznámil s tím, jak varhany vznikaly, z jakých částí jsou sestavené, kolik měří největší a nejmenší píšťala, kde jsou největší varhany a s dalšími zajímavostmi. Následovala prohlídka kůru. Během pořadu si děti vyslechly skladby J. S. Bacha, F. Mendelssohna a další velmi hezké skladby, které navodily velmi příjemnou vánoční atmosféru.

Mgr. Lenka Juráková

Žáci naší školy ve vysílání Českého rozhlasu

Gratulace paní Běle Gran Jensen od žáků naší školy bude ve vysílání Českého rozhlasu Brno na Štědrý den v 8:40 hodin. V pořadu zazní hymna Stonožky s krátkými blahopřejnými pozdravy paní Běle jako poděkování za její životní humanitární úsilí ve prospěch potřebných.

 Mgr. Jana kovaříková

Díky duchapřítomnosti žáků 9. třídy byli zloději dopadeni

V pondělí 15. ledna 2018 krátce po půl třetí si žáci, kteří odcházeli ze školy, všimli dvou podezřelých mužů. Obcházeli školu, potom jeden z nich využil okamžiku, kdy děti odcházejí ze školy, a dostal se tak dovnitř. Za chvíli se však vrátil, ukradl jedno z kol stojících před školou a odjel na něm. Druhý na něj čekal v autě před místním obchodem. To ale neuniklo všímavým žákům 9. třídy. Nafotili muže, auto i s SPZ, dva žáci muže jedoucího na kole dokonce pronásledovali, a tak zjistili, kterým směrem se zloději vydali. Vše neprodleně ohlásili na Polici ČR a Městské policii v Uherském Brodě. Ta už na muže čekala na cestě do Uherského Brodu. Díky svědectví žáků a záznamům z kamerového systému se zloděje podařilo ve velmi krátké době zajistit. Děkujeme všem, kteří se na dopadení a zajištění důkazů podíleli. Zejména žáci 9. třídy, Kateřina Juráková z Prakšic, Radek Dalajka, Radim Sukup a Ondřej Kovář svým pohotovým jednáním přispěli k tomu, aby pachatelům čin neprošel a kolo se v pořádku vrátilo majiteli. Určitě si zaslouží velkou pochvalu.

Mgr. Lenka Juráková

O mimořádné šikovnosti žáků se zmiňuje také tisk, např:

http://www.idobryden.cz/krimi/skolaci-vyhmatli-zlodeje-kol-v-chladku-si-mohou-posedet-az-dva-roky/a6388688-fc50-11e7-9e6c-005056ab0011/

https://slovacky.denik.cz/zlociny-a-soudy/deti-natocily-kradez-kola-sveho-spoluzaka-20180118.html

Rozhovor s žáky natáčela televize Barrandov:

https://www.barrandov.tv/video/117757-nase-zpravy-19-1-2018

Na plese SRPŠ

13.1. 2018 vystoupili žáci 9.třídy a taneční kroužek ze školní družiny

Fotografoval Josef Kaňa z Pašovic                    Více fotografií viz Fotogalerie

Pozn: Za obsah každého článku odpovídá výhradně jeho autor.

 Medové odpoledne

V pondělí 15.1. 2018 proběhlo ve školní družině ,,Medové odpoledne“ s besedou se školním včelařem p. Janem Trundou. Poutavé vyprávění děti zaujalo, dozvěděly se spoustu nových informací o včeličkách, o medu, přírodě aj.

Maminky nám připravily také vynikající medové speciality a upekly jsme si medové perníčky, po kterých se jenom ,,zaprášilo“! Soutěžili jsme také v malém kvízu o medu a včelách a všichni, kteří se zapojili, byli odměněni!

Dagmar Vašíčková                    Více fotografií viz Školní družina - Fotogalerie 17/18

Předvánoční výlet do Rožnova pod Radhoštěm 13.12. 2017

Ve středu 13.12. 2017 vyrazily 2 autobusy naplněné našimi žáky i rodiči na předvánoční výlet do Rožnova p/Radhoštěm. Čekal nás bohatý program. Nejdříve jsme navštívili firmu UNIPAR, která se zabývá výrobou unikátních svíček. Zde jsme si prohlédli výrobu, vyrobili vlastní svíčku a kochali se vánočně vyzdobenými interiéry firmy a také firemní prodejnou svíček. Mnozí neodolali a nakoupili vánoční dárky! Po návštěvě Uniparu jsme spěchali do Valašského muzea v přírodě, kde nás čekal dvouhodinový vánoční program ve Valašské dědině. Ve skanzenu jsme se vrátili o mnoho desítek let zpátky, do dob našich babiček a prababiček, a zažívali Vánoce těch dob. Předvánočně naladěni zpěvem koled a množstvím vánočních zvyků jsme se vydali na poslední část výletu. Výšlap na Jurkovičovu rozhlednu nebyl náročný a navíc pohled na krásnou stavbu při západu slunce stál za trochu námahy!

A už se těšíme na další akci, předvelikonoční výlet do skanzenu ve Strážnici! Tady si pro nás připravili program s názvem ,,Fašanku, fašanku, Velká noc ide“ (informace a přihláška zde)! Tímto srdečně zveme všechny děti i rodiče!!!!

Dagmar Vašíčková                                  Více fotografií viz Fotogalerie

Exkurze Tažírna oceli Staré Město

Žáci kroužku Logické hry jsou zvídaví, zajímá je, kde a jak se vytváří věci, které nás obklopují. Proto jsme využili v pátek 26. 1. 2018 pozvání na Den otevřených dveří. Viděli jsme, jak se zpracovává ocel tažením za studena, opracovávání povrchu pískováním. Pracovníci v provozu jsou lidé s technickým vzděláním, např. absolventi středních průmyslových škol. Vyrobené tyče na závěr musí projít kontrolou. Předvedli nám zkoušku tahem, která nás velmi zaujala. Působením síly byly pruty natahovány až k úplnému přetržení zkušební tyče. Počítač zakresloval grafy znázorňující deformační charakteristiky, kterým my laici nerozumíme, ale odborník podle nich pozná, zda výrobek splňuje, co má. Pokud bychom chtěli pracovat ve zkušebně, museli bychom mít vystudovánu vysokou školu, nejlépe materiálové inženýrství.

Mgr. Pavlína Gajdůšková