Print this page

Akce 2015/16

V sále školy proběhlo slavnostní zakončení školního roku.

Za přítomnosti starosty obce Pašovice pana Řezníčka, P. Jaroslava Kapuše a předsedkyně SRPŠ paní Maráškové byli oceněni nejlepší žák a sportovec školy, nejlepší žáci jednotlivých tříd. Pan ředitel a paní zástupkyně předali diplomy žákům, kteří se umístili v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží, a také šikovným sportovcům. Paní učitelka Horonyová odměnila žáky, kteří se nejvíce zapojili do Recyklohraní, paní učitelka Kovaříková žáky za práci pro humanitární hnutí. Poděkovala také za dlouholetou spolupráci paní Maráškové. Nakonec se s námi všemi rozloučili odcházejíci žáci – žáci 9. třídy.

 

  

Mgr. P. Gajdůšková, fotografovali Mgr. I. Frolec a P. Gajdůšková   

Více fotografií viz fotogalerie 2015/16

Pěstování hrášku

V pěstitelských pracích se čtvrťákům podařilo vypěstovat rostlinky hrášků, které se za vzornou péči odměnily mnohými květy, některé dokonce malými lusky.

 Mgr. Marie Vlková

Více fotografií viz fotogalerie - třídy - 4. třída

 

 

 

 

Beseda se záchranářem 20. 5. 2016

Ve čtvrté třídě jsme si povídali se záchranářem. Přišla za námi pracovnice záchranné služby Lucka Hladišová, která nám vyprávěla o své práci, o poskytování první pomoci, a zahráli jsme si na ošetřovatele. Moc se nám to líbilo a děkujeme.

Mgr. Marie Vlková                    Více fotografií viz fotogalerie - třídy - 4. třída

 

Výuka na dopravním hřišti 19. 5. 2016

Na dopravním hřišti v Uherském Brodě si čtvrťáci zopakovali pravidla silničního provozu a jízdy. Byli jsme chváleni za správné a rychlé řešení křižovatek. Všichni žáci získali průkaz cyklisty. Počasí nám přálo a moc jsme si to užili.

Mgr. Marie Vlková                                          

Více fotografií viz fotogalerie - třídy - 4. třída

 

 

 

 

Školní výlet 5 třídy – poznávání krás Bílých Karpat

 Dne 20. a 21. 6. 2016 jsme se vypravili na turistický výlet, čekala nás chata Vyškovec a hned po ránu prudký déšť. Začátek výletu byl proto docela náročný, ale nás nevyvedly z míry ani rozmary počasí. Po příjezdu na chatu jsme se ubytovali, poobědvali a pak se věnovali rukodělným činnostem. Cáry mraků chvílemi chodily až po zemi, ale postupně se protrhávaly a sluníčko vykouklo a pozlatilo okolní krajinu. Hned jsme se vydali na krátký výšlap na Kykulu. Večerní táborák se spoustou her a soutěží byl třešničkou na dortíku prvního dne.

Ráno druhého dne bylo kouzelné, sluníčko budilo okolní přírodu svými zlatými polibky, vlaštovky švitořily na okapu chaty a my jsme se probouzeli do nádherného dne. Hned po snídani jsme vyrazili na delší pochod směr rozhledna na Velkém Lopeníku vstříc spoustě zážitků. Věřte, že se nám všem odpoledne vůbec nechtělo zpět do údolí.

 Mgr. I. E. Hendrychová, D. Vašíčková a žáci 5. třídy

Více fotografií viz fotogalerie - třídy - 5. třída

Výlet Luhačovice - 16. 6. 2016

Žáci 3. třídy vyhráli školní sběr a za odměnu si vybrali výlet do nedalekých lázní Luhačovice, kterého se zúčastnili také žáci 2. třídy. Nejvíce se těšili na jízdu vlakem, ale bohužel pro výluku na železniční trati do Luhačovic přijeli autobusem. Zde si prohlédli přehradu a na kolonádě vyzkoušeli léčivou vodu pramene Vincentka. V cukrárně ochutnali zmrzlinu a pravé lázeňské oplatky. Svůj výlet ukončili pěveckým vystoupením u klavíru pro lázeňské hosty.

 Ing. Jana Horonyová              Více fotografií viz fotogalerie - třídy - 2. a 3. třída

Školní výlet Brno – hrad Veveří a zoologická zahrada

Ve čtvrtek 7. 6. 2016 se žáci 2. až 4. třídy  dočkali očekávaného školního výletu. Brzy ráno odjeli do Brna na hrad Veveří, kde je přivítal kastelán a skupina středověkých umělců. Děti si prohlédly hrad a potom si na nádvoří mohly vyzkoušet střelbu z kuše, kovářské řemeslo, tisk na plátno, malbu na sádrový odlitek, žonglování a také si mohly odzkoušet výzbroj a výstroj rytířů. Závěrem na středověkém hradě vystoupili komedianti se svým zábavným programem. Celodenní výlet žáci zakončili v zoologické zahradě, kde je nejvíce zaujala jízda vláčkem.

Ing. Jana Horonyová              Více fotografií viz fotogalerie - třídy - 3. třída   

Exkurze vodní elektrárna Dlouhé Stráně a Ruční papírna Velké Losiny

10. 6. 2016  - 6., 8. a 9. třída

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně je postavena v chráněné krajinné oblasti, její provoz je ukryt v podzemí, aby nebyl narušen ráz krajiny. Tuto a mnoho dalších informací jsme získali v informačním centru, než jsme do podzemí vstoupili a vše zhlédli na vlastní oči. Přečerpávací elektrárna v době přebytku elektrické energie (především v noci) čerpá vodu z dolní nádrže do horní a v době nedostatku elektřiny turbíny elektrický proud vyrábí. Horní nádrž je v nadmořské výšce 1 350 m a je odtud opravdu nádherný výhled. Po dobrém obědě jsme navštívili Ruční papírnu Velké Losiny, kde se papír vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu.

               

Mgr. P. Gajdůšková              Více fotografií viz fotogalerie

Okresní kolo Archimediády 30. 5. 2016

Fyziku žáci velmi často zařadí mezi těžké a neoblíbené předměty ještě dříve, než se s ní vůbec setkají. Přitom fyzika je báječná a zajímavá věda, která zkoumá, jak všechno kolem nás funguje, přírodní zákony formuluje a snaží se je prakticky využívat. Kdyby nebylo fyziky, nejezdili bychom např. autem, určitě bychom neznali mobily, ale ani bychom neotočili jednoduše kohoutkem, aby nám v kuchyni tekla voda. Dokonce bychom si vodu nedokázali ani v kbelíku vytáhnout ze studny, i rumpál lidé vytvořili na základě pochopení jistých přírodních zákonů. Tak bychom mohli pokračovat dále. V naší škole si to určitě uvědomujeme a snažíme se naučit co nejvíce. Každoročně se zapojujeme do fyzikální olympiády, kde se řadíme mezi nejšikovnější v okrese. Zvládnout už jen školní kolo není nic jednoduchého, žáci musí vyřešit několik náročných úloh teoretických a úlohu praktickou. Také je potřeba dobře ovládat nejen povinné učivo fyziky, ale mít řadu vědomostí navíc. 30. 5. 2016 proběhlo okresní kolo Archimediády, to je fyzikální olympiáda v 7. třídě, kde se výborně umístili – A. Mikesková 2. místo, V. Buráňová a A. Rajnoha 7. – 9. místo. Moc gratulujeme! Velká pochvala!

Mgr. P. Gajdůšková        

Výsledky nejen fyzikální olympiády viz záložka olympiády a soutěže

 

Plavecké závody - 7. 6. 2016                                                                                         

Dne 7. 6. 2016 se žáci 1. až 5. třídy zúčastnili Plaveckých závodů o putovní pohár Plavecké školy Uh. Hradiště na CPA Delfín v Uherském Brodě.

Nejlepší umístění dosáhl Tibor Valášek ze 3. třídy, který obsadil v plavání jednotlivců krásné 2. místo.

 

 Mgr. I. Hendrychová                               Více fotografií viz fotogalerie

 

U6 - úžasný svět techniky v České televizi - 6. 6. 2016

Letos jsme se rozhodli přihlásit do soutěže U6 - úžasný svět techniky natáčené Českou televizí Ostrava. Dne 5. 6. 2016 odpoledne tým (K.Gajdůšková, A.Rubešová, J.Buráň, O.Zálešák, E.Kadlčková) za doprovodu paní učitelky Jurákové a Mahdalové odcestoval do Ostravy. Navečer jsme prošli centrum města. Druhý den se natáčela soutěž, kde se naši žáci utkali s žáky ZŠ Čechtice. Soutěžící museli prokázat vědomosti hlavně z fyziky a matematiky, objevily se ale také úkoly vyžadující fyzickou zdatnost. Po celodenním náročném boji Prakšice zvítězily. I přes velkou únavu jsme byli šťastni, děti si přivezly navíc mnoho krásných cen.

 

Mgr. M. Mahdalová a Mgr. L. Juráková                Více fotografií viz fotogalerie

Školní výlet 7. a 8. třída – 3. 6. 2016

Letos nás čekala výzva v podobě lanových překážek v lanovém centru v Olomouci. V první části programu jsme se formou her rozcvičili. Poté jsme se přesunuli k nízkým lanovým překážkám a učili se efektivní techniky jištění. Bylo zcela zřejmé, že bez vzájemné spolupráce to nepůjde. Na vysokých překážkách jsme začali od nejjednodušších a postupně se posouvali k obtížnějším. Ti nejodvážnější se posunuli až k výzvě největší – zhoupnutí se na lanu z velké výšky. Vše probíhalo za vedení odborníků z lanového centra. Odpoledne v Pevnosti poznání jsme naopak namáhali především naše mozky, i když trošičku opět i ruce. Interaktivní výukové programy umožnily např. vlastníma rukama si ověřit, že kladka či páka je opravdu velký pomocník při práci.

 

 

 

 

 

  Mgr. P. Gajdůšková               Více fotografií viz fotogalerie

 

Školní výlet 6. třída - 1. 6. 2016

Ve středu 1. června jsme vyrazili na výlet do Olomouce. Navštívili jsme místní ZOO a prošli jsme se také historickým centrem města. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili skvělý den plný příjemných zážitků.

     

 

 

 

 

 

 

Mgr. M. Mahdalová

Více fotografií viz fotogalerie - třídy - 6. třída

 

Výuka finanční gramotnosti spolu s žáky ZŠ Zlín - 1. 6. 2016

Žáci 9. třídy naší školy se společně s žáky ZŠ Komenského ve Zlíně stali finančními poradci rodiny od jejího vzniku až po odchod do důchodu. Seznámili se s pojmy jako např. spotřebitelský úvěr, hypotéka nebo třeba stavební spoření, jaký dopad má na rodinu zvýšení nebo snížení daní, jak se pojistit proti nečekaným událostem, jako např. ztráta zaměstnání. Finanční svoboda je samozřejmě jen hra, takže při nesprávném hospodaření určitě nikdo neskončí „pod mostem“, ale v životě čelíme podobným situacím jako v této hře. Naši žáci už hru znali, a tak pomáhali žákům ze Zlína náročný svět financí pochopit. Dopoledne strávené ve Zlínské škole bylo velmi příjemné, přátelské a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. P. Gajdůšková                                         

Více fotografií viz fotogalerie - třídy - 9. třída

 

 

 

 

 

 

Zlatý list - krajské kolo - 24. 5. 2016

Dne 24. května 2016 se žáci naší školy zúčastnili krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list ve Valašském Meziříčí. Na různých stanovištích plnili úkoly z botaniky, zoologie, ekologie, mineralogie a dalších přírodovědných disciplín. Naše družstvo tvořené žáky 7. třídy (Alice Mikesková, Jana Juráková, Jan Knechtl a Radim Sukup), 8. třídy (Ondřej Zálešák) a 9. třídy (Michaela Kučerová) získalo 2. místo. Za toto krásné umístění jim gratulujeme!

Ing. J. Horonyová              Více fotografií viz fotogalerie                                                      

Školní výlet 9. třída – 19. – 21. 5. 2016 

Deváťáci letos vyrazili na kolech do přírody. Trochu jsme se obávali počasí, ale nakonec nebylo špatné. Po cyklostezce jsme dorazili do Ostrožské Nové Vsi. Ačkoliv jsme byli docela unaveni, nožky bolely, nedalo nám, abychom nevyzkoušeli hřiště a hřišťata zařízena k nejrůznějším míčovým hrám. Večer jsme zakončili táborákem. Druhý den jsme opět vyrazili na kolech, a to do Buchlovic. Protože nejsme po dlouhé zimě úplně trénovaní, občas jsme odpočívali, ale všichni zdárně cestu zvládli a ještě měli sílu opět na míčové hry. Škoda, ale třetí den už jsme museli domů. Cesta do Prakšic byla trochu smutnější – vždyť tohle je náš poslední společný výlet. Pak už jen pár dnů ve škole a čeká nás nová etapa našeho života. Každopádně letošní výlet byl snad tím nejlepším výletem na ZŠ.

     

Žáci 9. třídy

Více fotografií viz fotogalerie - třídy - 9. třída