Print this page

Mateřská škola

PLÁNOVANÉ AKCE:


Červen 2018

6. 6.  Předplavecká výuka CPA Delfín, Uh. Brod, II. třída Srdíčka

7. 6.  Dopravní soutěž na hřišti TJ Prakšice

11. 6.  Návštěva tělocvičny ZŠ, nebo hřiště TJ – II. třída Srdíčka

11. 6.  Kroužek Veselé pískání – závěrečná lekce

13. 6. Návštěva Dopravního hřiště Uh. Brod, II. třída Srdíčka

15. 6. Školní výlet – Archeoskanzen Modrá a Živá voda

18. 6. Návštěva tělocvičny ZŠ, nebo hřiště TJ – II. třída Srdíčka

20. 6.  Předplavecká výuka CPA Delfín, Uh. Brod, II. třída Srdíčka

18. 6. Návštěva tělocvičny ZŠ – II. třída Srdíčka

27. 6.  Předplavecká výuka CPA Delfín, Uh. Brod, II. třída Srdíčka

20. 6.  Kroužek Hravá angličtina – závěrečná lekce

21. 6.  Logopedický kroužek Povídálek – závěrečná lekce

25. 6. Hledání Pokladu – turistický výlet do přírody*

28. 6. Slavnostní pasování předškoláků na OÚ v Prakšicích, odpolední

          rozloučení na Školní zahradě

 

* Akce jsou závislé na počasí – možná změna termínu