Print this page

Aktivity mateřské školy

Výchova k tradicím a zvykům:

-          Státní svátky

-          Opékání na školní zahradě

-          Dýňování

-          Drakiáda

-          Pořádání výstav dětských prací

-          Zamykání zahrady s lampionovým průvodem

-          Mikuláš

-          Advent – pečení cukroví, vánoční dílničky s rodiči

-          Vánoční a novoroční svátky

-          Rozsvěcování vánočního stromečku u OÚ

-          Karneval

-          Masopust  - průvod masek vesnicí

-          Velikonoční dílničky s rodiči

-          Velikonoce

-          Slet čarodějnic

-          Svátek maminek

-          Zahradní slavnost – k MDD

-          Dopravní soutěž

-          Pohádkový les s táborákem

-          Olympiáda MŠ

-          Slavnostní loučení s předškoláky s pasováním

-          Nocování ve školce (s předškoláky)

Učíme se kulturnímu chování:

-          Návštěva divadelních představení, kina, výchovných koncertů, zábavného                    centra

-          Divadelní představení v MŠ

-          Cestování veřejnými dopravními prostředky

-          Návštěvy dopravního hřiště

-          Setkávání s hosty

-          Vystupování na veřejných vystoupeních, účast na vítání občánků obce apod.

-          Organizování besed

-          Školní výlety

-          Exkurze

-          Návštěva MŠ Pašovice

-          Návštěva 1. třídy ZŠ

-          Návštěva místní knihovny

-          Návštěvy solné jeskyně

-          Plavecký kurz

 Učíme se samostatnosti při:

-          stravování

-          oblékání

-          hygienických návycích

-          výběru a úklidu hraček a pomůcek

-          udržování vlastních pomůcek (pastelky, voskovky a plastelína v označených                  krabičkách)

 Zájmové kroužky:

 -        Píšeme podle písniček (Metoda dobrého startu)

-        Povídálek (rozšířená individuální logopedická prevence)

-         Veselé pískání (základy hry na zobcovou flétnu)

  Pavlína MIchálková, DiS.