Print this page

O nás

Mateřská škola je spolu s ostatními součástmi školy postavena v krásném prostředí lesoparku na konci vesnice. Obklopeny přírodou mají děti k dispozici školní zahradu a nově vybavené dětské hřiště s moderními hracími prvky, které jsou v odpoledních hodinách využívány i veřejností. Budova školy prošla v roce 2007 generální rekonstrukcí a je vybavena moderním motivačním nábytkem. Škola je dvoutřídní s věkově smíšenými odděleními.

Učitelky mateřské školy pracují s dětmi podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, kde je věnována velká pozornost smyslovému vnímání dětí, logopedické péči, či rozvoji komunikačních dovedností dítěte. Cílem je rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání, poskytnout péči dětem se specifickými požadavky i dětem talentovaným. Kromě standardní péče k tomu přispívají i jiné aktivity jako zájmové kroužky, plavecké kurzy, společné akce pro rodiče a děti, kulturní akce, výlety apod. Činnosti vycházejí z možností a podmínek mateřské školy.

 

  

Mateřská škola je součástí základní školy. Dobrá je vzájemná spolupráce s okolními mateřskými školami a logopedickou poradnou. Speciální pedagogickou problematiku konzultuje s pedagogicko psychologickou poradnou a středisky speciální péče.