Print this page

2008/2009

Nabízíme přehled soutěží a olympiád, kterých se naši žáci zúčastnili ve školním roce 2008/2009, aby tak poměřili své znalosti a dovednosti mezi sebou a také s žáky jiných škol.