Print this page

Preventivní programy 2011/12

Beseda s policistkou

7. října jsme se vydali na pochod do nedaleké vesnice Maršov, kde jsme se setkali s policistkou Městké policie Uherský Brod, paní Janou Buráňovou. Vyprávěla si s námi o nástrahách, na které můžeme denně narazit, tedy o návykových látkách, šikaně a jiných nebezpečích.

Beseda s Policí ČR 25. 11. 2011

Stejně jako v loňském školním roce paní prap. Milena Šabatová seznámila žáky 2., 5. a 8. třídy s prací Policie. Ve 2. třídě je poučila o pravidlech chování v silničním provozu, páťáky varovala před nástrahami internetu a žáky 8. třídy informovala o druzích protiprávního jednání a legislativě s tímto spojené.

Poradna pro ženy a dívky

Dne 21. 11. se žáci 4. a 5. třídy účastnili besed s lektorkou Poradny pro ženy a dívky, paní Domanskou.

Ve 3. třídě proběhla beseda s názvem „Jak jsme přišli na svět“. Dětem byly srozumitelným a věku přiměřeným způsobem vysvětleny otázky týkající se tohoto tématu. Ve 4. třídě se v rámci programu nazvaném „Nechej mne, ne – to nechci“ mluvilo o místech, lidech a situacích, kdy se cítí děti v ohrožení. Na příkladech konkrétních modelových situací si též žáci osvojili možnosti řešení.

Mgr. Monika Mahdalová

Šikana mě netrápí

Rodinné centrum Akropolis známe díky přednáškám „Zdravá snídaně“, se kterými jsme se seznámili v minulých letech. V průběhu října a listopadu navštívili lektoři centra Akropolis 4. a 5. třídu s novým programem – Šikana mě netrápí.

Komplexní dlouhodobý program primární prevence rizikového chování

Také letos spolupracujeme s organizací Občanského sdružení Madio, jehož základním cílem je prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Zlínském kraji. V současné době jsou do tohoto programu zapojeny tyto třídy: 1. 3., 6., 7. 8. a 9.. Jak sám název napovídá, s danou třídou lektoři pracují soustavně od prvního ročníku (na prvním stupni) a šestého (na druhém stupni) a postupují s ní až do ročníku pátého a devátého.

Během školního roku navštívili lektoři každou třídu opět třikrát po dvou vyučovacích hodinách. Formou interaktivních besed, zážitkových technik, modelových situací, diskusí apod. se věnovali budování zdravých mezilidských vztahů a prevence závislostí všeho druhu.

Mgr. Monika Mahdalová

Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“

V rámci prevence jsme se v loňském školním roce zapojili do této soutěže, která je vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jejím cílem je přivést žáky základních a středních škol k zájmu o zdravý životní styl včetně vyvážených stravovacích návyků a tím působit preventivně především proti nadváze, obezitě a poruchám příjmu potravy. Letos se rozběhl druhý ročník.

Soutěž se skládá ze školního, okresního a krajského kola. Bude zakončena celostátním finále. V loňském školním roce se naši žáci umístili na druhém místě, zůstali tedy před branami postupu do krajského kola. I přes velkou snahu to tak dopadlo i letos. Lukáš Tomek, Iveta Gajdůšková a Jan Rajnoha si ale určitě zaslouží velkou pochvalu. Věříme, že příští rok už se nám postoupit do krajského kola podaří.

Mgr. Monika Mahdalová

PEER

Co je to peer program? Slovo peer vlastně v překladu znamená „vrstevník“. Na škole jsou vždy voleni dva peer aktivisté z vyšších ročníků – nyní jsem to já se Sabinou Maráškovou. Už druhým rokem se účastním setkání, na kterých probíráme různá témata rizikového chování.

Letos jsme realizovaly se Sabinou už čtyři přednášky o úrazovosti a jednu o poruchách příjmu potravy. Děti z nižších ročníků s námi spolupracovaly velmi dobře, a tak nám práci hodně ulehčily. Ve vyšších ročnících už jsme to měly těžší, protože se jim nechtělo komunikovat.

Myslím, že jsme to zvládly celkem dobře a pořád se zlepšujeme. Doufám, že mě čekají ještě další zajímavé přednášky.

Veronika Sedláčková, 9. tř.

Co se se mnou děje?

Tak se nazývají besedy pro hochy a dívky, které připravuje paní Domanská z Poradny pro ženy a dívky. Beseda je v tomto období u chlapců i dívek velmi vítaná, neboť jim objasňuje všechny změny v období dospívání – psychické i tělesné. Děti jsou vedeny k úctě k vlastnímu tělu i k zodpovědnosti v oblasti vztahů. Setkání se uskutečnilo 11. května. v 6. a 7. třídě.

Mgr. Monika Mahdalová

Preventivně výchovný program Hasík

Program je realizován příslušníky HZS, kteří jsou odborně vyškolováni, poté působí výchovně jako preventisti v třídních kolektivech na školách. Cílovou skupinou jsou žáci 2. a 6. třídy. Získávají zábavnou formou informace o hasičích, o hasicích přístrojích, učí se, jak správně nahlásit požár a mnoho dalšího.

Na naší škole se děti s hasiči setkaly dvakrát v dubnu, potom následovala návštěva služebny v Uherském Brodě. A jak besedy zapůsobily na 6. třídu?

V dubnu nás dvakrát navštívili příslušníci HZS, dozvěděli jsme se více o hasičích, o hasicích přístrojích, požárech a bezpečnosti při nich.

V pátek 25. května jsme se opět setkali s profesionálními hasiči z UH Brodu, tentokrát přímo v hasičské zbrojnici, kde jsme si nejprve povídali, jak se máme správně zachovat, kdyby se někomu něco stalo. Potom jsme si mohli důkladně prohlédnout hasičské auto a jeho vybavení. Nakonec nám ukázali také hasičské uniformy a ochranný oblek.

Všechny návštěvy se nám velmi zalíbily a mnoha věcem nás přiučily.

Nikola Tomková