Print this page

Preventivní programy 2013/14

Komplexní dlouhodobý program primární prevence rizikového chování

 Letos opět pokračujeme ve spolupráci s organizací Občanského sdružení Madio, jehož základním cílem je prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Zlínském kraji. V současné době je do tohoto programu zapojena celá škola. S danou třídou lektoři pracují soustavně od prvního ročníku (na prvním stupni) a šestého (na druhém stupni) a postupují s ní až do ročníku pátého a devátého.

Během školního roku navštíví lektoři každou třídu čtyřikrát po dvou vyučovacích hodinách. Formou interaktivních besed, zážitkových technik, modelových situací, diskusí apod. se věnují budování zdravých mezilidských vztahů a prevence závislostí všeho druhu.

 Poradna pro ženy a dívky – 12. listopadu 2013

 S lektorkou Poradny pro ženy a dívky, paní Domanskou, spolupracujeme již několik let. V listopadu se žáci 3. třídy seznámili s její pomocí s otázkami tématu „Jak jsme přišli na svět“ a žáci 4. třídy se zúčastnili besedy s názvem Nechej mne, ne- to nechci.

 Beseda s Policí ČR – 29. listopadu 2013

 Paní prap. Milena Šabatová žáky 2., 5. a 8. třídy s prací Policie. Ve 2. třídě je poučila o pravidlech chování v silničním provozu, páťáky varovala před nástrahami internetu a žáky
8. třídy informovala o druzích protiprávního jednání a legislativě s tímto spojené.

 Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“

 Do soutěže s tímto názvem jsme zapojeni již 4. rokem. Jejím cílem je přivést žáky základních a středních škol k zájmu o zdravý životní styl včetně vyvážených stravovacích návyků a tím působit preventivně především proti nadváze, obezitě a poruchám příjmu potravy. Letos postoupili do okresního kola Jana Buráňová, Michal Velčovský (9. třída), Kateřina Gajdůsková (7. třída). Výsledky zatím nejsou známy.

 Peer program

 Pokračujeme s peer programem. Žákyně (Karolína Rajnohová a Aneta Luksová) z 9. třídy se učí ve spolupráci s Pedagogickou-psychologickou poradnou v Uherském Brodě, jak prezentovat témata rizikového chování svým spolužákům. Po konzultacích s metodikem prevence, si pak připravují hodiny. Letos se zatím konaly besedy o poruchách příjmu potravy a zdravém životní stylu v 7. třídě. Chystají se i do jiných tříd například s tématy mimořádných událostí.

 Plánované akce

Holocaust beseda s panem Pavlem Pakostou (pro žáky 9. třídy)

Preventivně výchovný program Hasík – požární ochrana (pro žáky 2. a 6. třídy)

 Mgr. Monika Mahdalová

 

 

        https://www.email.cz/download/i/rp7mCZZqgKzvPcM92Ix-rwhXZiua_ZUZRe7jazWew3uH4evELBYXcIp5zIOWBdgPk5Hkm50/Madio%20rijen_02.jpg

https://www.email.cz/download/i/SCWgCOFkBsKQGSztLJsdLtcWRSps1iYF46RXYlVX1lCWFhhnC1e08eW474JxxHuOzNAHmro/Madio2_02.jpg        https://www.email.cz/download/i/8NeAOy5tqITjHNG8gUto3fqBmHmpBYDlK24WmgdBVXu_vg5avlhhovgvwrEEu849IUfayS8/Beseda%20s%20policistkou_08.jpg

https://www.email.cz/download/i/dCOibntFmUAdIEbgC_m7kI08q4x1NegETm8JXJuaBx2hhfQ40W3SXw-ikeSbrh3wFrqp_IA/Beseda%20s%20policistkou_02.jpg