Print this page

Preventivní programy 2014/15

Říjen

 Besedy s Policií ČR

 20. 10. 2014 (2., 5., 8. třída)

             Policistka paní Milena Šabatová jezdí do naší školy pravidelně již několik let. Také letos navštívila žáky 2., 5. a 8. třídy a seznámila jsem s prací policistů, varovala před nebezpečím spojeným nejen s internetem, s osmáky potom probírala trestní odpovědnost.

 Listopad

 Poradna pro ženy a dívky

 V listopadu se konaly následující besedy, které vedla lektorka paní Domanská:

 4. 11. 2014

Táta, máma a já (2. třída)

Kamarádi maňásci si s dětmi povídají o rodině - problematice neúplné rodiny, jak zvládat dětská trápení, umět se svěřit.

 Vztahy, láska, sexualita (9. třída)

Zaměřeno na vytváření hodnot a životních postojů dospívajícího člověka zejména v oblasti lásky a sexuality, varování před rizikovým chováním v této oblasti a před důsledky.

 25. 11. 2014

Jak jsme přišli na svět? (3. třída)

Beseda hravou formou odpovídá dětem na otázku „Kde jsem se tu vzal?“. Dětem je předkládán život jako velký dar. Učí se o rozdílech mezi pohlavími, jak vzniká nový život – vše přívětivým a  věku přijatelným způsobem.

 Nechej mne, ne- to nechci (4. třída)

Obsahem bylo varování před nebezpečnými místy, lidmi a situacemi. Děti si během besedy mohou uvědomit, kdy je jim skutečně dobře, kdy se cítí bezpečně. Na příkladech konkrétních modelových situací si osvojly možnosti řešení.

Prosinec

Centrum pro rodinu

Lektorkou byla paní Ludmila Gregůrková z Centra pro rodinu Uherský Brod.

 11. 12. 2014

Moje osobnost (6. třída)

Setkání zaměřeno na pochopení hodnoty každého člověka, na pozitivní vztahy k sobě i k druhým ve třídě i v rodině.

 Od dětství k dospělosti (5. třída)

Beseda zaměřená na pochopení změn přicházejících v dospívání, k posílení úcty k vlastnímu tělu i k druhým lidem, hledání zdravých vztahů mezi chlapci a děvčaty, ale i mezi lidmi. Dále se věnovala životním cílům, rozdělení času a zodpovědnosti za sebe i za druhé.

16. 12. 2014

Já a moji kamarádi (1. třída)

Cílem setkání bylo zamřeřit pozornost dětí na své jednání mezi kamarády i v rodině a pomoci jim rozvíjet dobré vztahy - jak druhým neubližovat a jak si nenechat ublížit, jakož i stanovit pravidla dobrých vztahů.

 Jak spolu mluvíme (2. třída)

Beseda o mezilidských vztazích, prohloubení komunikační schopnosti, slovíčka dobrá a zlá, naslouchání a porozumění,…

 Poradna pro ženy a dívky

 16. 12. 2014

Dospívání (6. třída)

Beseda probíhala zvlášť pro chlapce a dívky. Objasňuje všechny změny v období dospívání – jak psychické, tak tělesné. Cílem je posilovat u dívek i chlapců úctu k sobě samým a  k vlastnímu tělu.

 Mgr. Monika Mahdalová