Print this page

Ovoce a zelenina do škol

Naše škola se účastní evropského projektu "Ovoce do škol" s finanční podporou Evropského společenství. Smlouvu jsme podepsali s dodavatelskou firmou Wastex, s.r.o. Zlín. Projekt byl zahájen 23.3.2010.
Počet účastníků:
ve školním roce 2009/10 89 žáků 1. - 5. třídy
ve školním roce 2010/11 84 žáků 1. - 5. třídy
Od měsíce března 2010 do konce října 2010 bylo v rámci tohoto projektu dětem 1. - 5. třídy vydáno zdarma ovoce a ovocné nápoje  v celkové hodnotě 21 261,10 Kč.

Školní rok 2010/2011
Projektu se v tomto školním roce zúčastnilo celkem 84 žáků 1.- 5. třídy. Celková hodnota ovoce a zeleniny dodaná zdarma smluvním distributorem Wastex s.r.o. byla 20 092,80 Kč.

Školní rok 2011/2012
Projektu se v tomto školním roce zúčastnilo celkem 82 žáků 1. stupně základní školy. Celková hodnota ovoce a zeleniny dodaná zdarma smluvním distributorem Wastex s.r.o. byla 19 185,60 Kč.

Školní rok 2014/2015 

Projektu „Ovoce a zelenina do škol“ se v tomto školním roce zúčastnilo celkem 79 žáků

1.-5. třídy. Celková hodnota ovoce a zeleniny dodaná zdarma nad rámec pravidelného

školního stravování smluvním distributorem Wastex s.r.o. byla 29 653,50 Kč. Hodnota

zahradního nářadí dodaného výše uvedeným distributorem činila 2690,00 Kč.

Dana Marášková

Plakát

Školní rok 2015/2016

Projektu „Ovoce a zelenina do škol“ se v tomto školním roce zúčastnilo celkem 85 žáků

1. – 5. třídy. Celková hodnota ovoce a zeleniny dodaná zdarma nad rámec pravidelného

školního stravování smluvním distributorem Wastex spol. s r.o. byla 32 952,23 Kč.

Hodnota ovoce a zeleniny v rámci doprovodného programu k projektu, určeného

k ochutnávce různých druhů ovoce a zeleniny a dodaného výše uvedeným distributorem,

činila 3970,00 Kč.