Print this page

Školní klub

Součástí školy je školní klub, ve kterém škola každoročně nabízí mimoškolní činnost v kroužcích zaměřených na oblast sportu, folklóru, informatiky, jazykových dovedností, rukodělných a výtvarných činností.
Vedoucí školního klubu je Ing. Jana Horonyová.