Print this page

Školní rok 2014/15

Adventní prodej před kostely

V neděli 14. prosince 2014 prodávaly Stonožkové děti z naší školy za pomoci svých rodičů své výrobky určené k výzdobě obydlí v předvánočním období. Prodej byl velmi úspěšný ať už u kostela v Prakšicích nebo na náměstí v Uh. Brodě či před klášterem. Po prvním obležení stánků málem nebylo co nabízet. Děkujeme všem, kteří koupí drobného dekorativního předmětu přispěli  dobré věci. Získané finanční prostředky ze všech prodejů budou odeslány na konto hnutí Na vlastních nohou Stonožka.

           
           
           Další adventní dílny

Ve středu 10. prosince 2014 jsme se opět sešli, abychom připravili výrobky k prodeji o 3. neděli adventní. Vánoční dekorativní vazby žáci opět připravovali pod odborným vedením paní Ireny Kadlčkové. Také jsme zhotovovali ozdobné skleněné dekorace technikou malba vitrážovými barvami na sklo. Drobné figurky andílků nám pomohli v hodinách výtvarné výchovy dokončit žáci 8. třídy.

   
       
   
       
   


Mše pro Stonožku

V pátek 5. prosince 2014 již počtvrté přivítal J. Em. Dominik kardinál Duka O. P. stonožkové děti v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na slavnostní "Stonožkové mši", která byla zároveň poděkováním všem obětavým dětem a pedagogům za jejich skvělou práci pro hnutí.

V 11 hodin se zaplnila katedrála stonožkovými dětmi i vzácnými hosty, mezi nimiž byli náčelník Generálního štábu AČR gen. Petr Pavel, "stonožkový" generál Josef Šíba, gen. František Padělek, dále pak místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka, legendární česká televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka paní Kamila Moučková, mnohonásobná olympijská vítězka a mistryně světa a Evropy ve sportovní gymnastice paní Věra Čáslavská a mnohé další významné osobnosti, se kterými mělo hnutí tu čest se v průběhu let setkat. 
 Měli jsme tu čest nést obětní dary a číst přímluvy. Krásnou dekorativní vazbu, obětní dar za naši školu, nesla Dominika Patlevičová. Za její tvorbu vděčíme paní Ireně Kadlčkové, která ji vhodně zkomponovala se skleněnými dekoracemi, které jsmevytvořili v kroužku výtvarná výchova. Přímluvy četla Alice Mikesková. 
 
 Účastnit se takové mše bylo pro nás obrovským zážitkem. Děkujeme všem našim ministrantům - Jakubu Kučerovi, Michalu Velčovskému, Romanu Hlavínovi, Dušanu Kratochvílovi, Lence Lukašíkové, Jiřímu Lukašíkovi - za skvěle odvedenou práci, Alici Mikeskové za přednes přímluvy a Dominice Patlevičové za odevzdání obětního daru. 
 
Po skončení mše svaté následovalo přijetí v Arcibiskupském paláci. Zúčastnila se ho také  Alice Mikesková, která získala Cenu poroty, jednu z hlavních cen výtvarného projektu českých a slovenských škol ,,CHRÁM SV. VÍTA". Za překrásnou grafiku převzala diplom z rukou J. Em. Dominika kardinála Duky v Arcibiskupském paláci. 
 

V 15 hodin pokračoval slavnostní den vernisáží výstavy soutěžních prací v Anežském klášteře. V úvodu promluvil prof. Petr Piťha a generální ředitel Národní galerie Doc. Dr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D., který vysoce ohodnotil úroveň dětských prací. Zároveň zdůraznil, že Národní galerie v Praze ve svých prostorách vystaví soutěžní práce. Poté předal slovo paní Běle Gran Jensen, která také ocenila vystavená díla. Společně se pak domluvili na pokračování spolupráce při realizaci výtvarných soutěží.

Měli jsme radost, protože mezi oceněnými byli i další žáci naší školy. 
 Cenu za soubor grafik žáků 1. stupně získaly Jana Juráková, Linda Karlíková, Tereza Kučerová, Sabrina Slavíčková, Kamila Juráková, Veronika Buráňová, Kateřina Juráková z Prakšic, Alice Mikesková a Věra Kouřilová.

Ocenění za soubor linorytů žáků 2. stupně obdrželi Jiří Buráň, Tereza Vlková, Natálie Galasová, Eliška Kadlčková, Dominika Patlevičová, Adam Kazík, Nikola Mošťková, David Mahdal, Klára Velecká. Všem oceněným blahopřejeme.

 
     
         
     
         
Více fotografií najdete ve školní fotogalerii        

 

Kateřinský jarmark

 V pátek 28. listopadu 2014 se v Uherském Brodě konal tradiční Kateřinský jarmark. Žáci naší školy mohli i letos prodejem svých výrobků podpořit hnutí Na vlastních nohou a pomoci potřebným.

V Podzimních dílnách, které proběhly 18. listopadu, v rukodělných a výtvarných kroužcích napekli a nazdobili perníky, vyrobili rozmanité vánoční ozdoby nebo svícny a v den jarmarku otevřeli v Uherském Brodě svůj stánek. V dopoledním prodeji lákali kolemjdoucí k nákupu žáci deváté třídy, odpoledne pak děti z nižších ročníků. Zájem o práce našich žáků nás potěšil a jsme rádi, že se i letos podaří přispět lidem, kteří to potřebují.

Děkujeme obci Prakšice, která nám umožnila otevřít stánek v době konání Vepřových hodů v sobotu 6. prosince, a městu Uherský Brod za spolupráci, rodičům za pomoc při organizaci akce a také všem, kteří svým nákupem podpořili humanitární činnost.

   
       
   
       
       


Adventní dílny

Ve středu 26. listopadu 2014 jsme uspořádali 1. adventní dílny. Vyráběli jsme dekorativní vazby a zdobili jsme perník. Tyto výrobky byly určené k prodeji na Kateřinském jarmarku v Uh. Brodě. Potěšilo nás, že nám přišli pomoci i dobrovolníci z řad dospělých. Paní Irena Kadlčková nás naučila zhotovovat překrásné dekorativní vazby a pod vedením paní Fojtáchové z Pašovic jsme zdobili perníky. Také děkujeme za pomoc rodičům, kteří se této akce zúčastnili.

   
       
   


Podzimní dílny 

V již tradičních Podzimních dílnách, které proběhly 18. listopadu 2014, naši žáci napekli a nazdobili perníky, vyrobili rozmanité vánoční ozdoby, svícny a jiné dekorativní předměty, které jsou určeny pro prodej na Kateřnském jarmarku v Uherském Brodě.