Print this page

Školní rok 2016/17

Podzimní dílny

V úterý 25. 10. 2016 se žáci 4. – 9. třídy ZŠ a MŠ Prakšice zúčastnili již tradičních Podzimních dílen. V rámci školního projektového dne vyráběli různé dekorativní předměty ke zkrášlení obydlí v období adventu. Tyto výrobky budou nabídnuty v pátek 25. 11. 2016 návštěvníkům Kateřinského jarmarku v Uherském Brodě a následně o adventních nedělích v prodeji u kostelů. Letos se připojíme k výzvě na podporu výzkumu léčby Crohnovy nemoci s názvem Kam šlápne Stonožka, pomůže písnička.Poděkování patří všem učitelům, kteří se projektu zúčastnili, zejména paní učitelce Janě Horonyové za její podíl na přípravě a organizaci Podzimních dílen.

 

Mgr. Jana Kovaříková                                                                       Více fotografií viz fotogalerie
 
 
Pozvánka na slavnostní mši svatou pro Stonožku zde
 
VĚDA, KTERÁ LÉČÍ - Výtvarný a literární projekt českých a slovenských škol pořádaný Hnutím Na vlastních nohou, Fakultní nemocnicí v Plzni a Západočeskou univerzitou
 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA výtvarná část
 
I. kategorie (do 7let):
  1. Radka Gajdůšková – ZŠ a MŠ, Prakšice Cena přednosty Dětské kliniky FN Plzeň, prof. MU
  2.  Darina Mrázková, Michaela Kubová – ZŠ a MŠ, Prakšice 
II. kategorie (8 – 11 let)
Aleš Baránek – ZŠ a MŠ, Prakšice, Klára Špoková – ZŠ a MŠ, Prakšice
 
III. kategorie (12 - 15 let)
• Soubor grafiky:
 
Dominik Hanáček, Nela Vlková, Eliška Rachůnková, Tereza Vlková,  Alice Mikesková, Kateřina Juráková Prakšice, Kateřina Juráková Pašovice, Tereza Kučerová, Jana Juráková 
 
Školní kolo zde
 
Informace o soutěži zde
 
Finále soutěže zde
                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 Mgr. Jana Kovaříková
 

Stonožkový týden

Ve dnech 21. - 24. 11. proběhl v Základní a Mateřské škole v Prakšicích Stonožkový týden. Úkolem tohoto týdne bylo doplnit výrobky určené k prodeji na Kateřinský jarmark v Uherském Brodě. Žáci proto pilně pracovali v kroužcích školního klubu, ve školní družině i v mateřské škole. Potěšilo nás, že se k naší práci připojili i ti nejmenší v mateřské škole a vytvořili za pomoci paní učitelek moc pěkné ozdoby a přáníčka. Žáci ze školní družiny pod vedením paní učitelky Dagmar Vašíčkové vytvořili překrásné keramické ozdoby. Další keramické ozdoby spolu společně s dekorativními  výrobky z rozličných materiálů, jako je textil, dřívka, sklo, přírodniny, vytvořily děti v kroužcích školního klubu za pomoci paní učitelky Jany Horonyové. V rámci výtvarného kroužku žáci vytvářeli pod vedením odborných instruktorů po celý týden různé dekorativní ozdoby. Pod vedením paní Ireny Kadlčkové žáci zhotovovali adventní věnce, paní Olga Marášková vedla kurz zdobení perníků. Žáci za pomoci některých rodičů za jedno odpoledne nazdobili 850 kusů perníčků, které upekla rodina Jenerálova. Ve středu stonožkový týden pokračoval výrobou ručně malovaných skleněných ozdob a dekorativních předmětů z hedvábí. Děvčata z 8. třídy  si také sama vyrobila ceník  výrobků a v rámci výtvarné výchovy jsme se 6. třídou dokončili označení stánku a přichystali výrobky k prodeji. Všem, kteří se na této práci podíleli, jménem hnutí Na vlastních nohou Stonožka moc děkujeme.

 
 
 
 Mgr. Jana Kovaříková
 
 

Kateřinský jarmark

V pátek 25. 11. 2016 přátelé Stonožky z řad žáků od rána tyto a další výrobky vyrobené v rámci školního projektu Podzimní dílny prodávali na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Letos byl podpořen projekt na podporu výzkumu léčby Crohnovy nemoci s názvem Kam šlápne Stonožka, pomůže písnička. Více zde

 

 

Mgr. Jana Kovaříková

 
 
 Adventní vyrábění pro Stonožku
 

I v dalším týdnu v adventních dílnách žáci spolu s některými ochotnými rodiči opět pilně pracovali pod vedením paní instruktorky Ireny Kadlčkové. Tentokrát vyráběli svícny určené k prodeji o adventních nedělích u kostelů v Uherském Brodě a v Prakšicích. Následující den pak v rámci výtvarného kroužku opět za přispění několika šikovných dětí a jejich rodičů vyráběli krásné dekorativní ozdoby technikou malba na sklo. Všem, kteří nám přispěli svou pomocí, jménem hnutí Na vlastních nohou moc děkujeme.

 
 
Mgr. Jana Kovaříková                                                                 Více fotografií viz fotogalerie
 
 
Mše svatá pro Stonožku
 

V pátek 2. prosince 2016 jsme se zúčastnili slavnostního setkání při mši svaté v chrámě sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou pro hnutí Na vlastních nohou Stonožka celebroval pražský arcibiskup a patron Stonožky J. Em. Dominik kardinál Duka O.P. Tohoto setkání se zúčastnili děti, spolupracovníci, podporovatelé a přátelé hnutí z celé republiky i ze zahraničí. Více zde

 Mgr. Jana Kovaříková                                                                   Více fotografií viz fotogalerie
 

Věda léčí 

V pondělí 5. 12. 2016 byly předány diplomy žákům, kteří byli oceněni ve výtvarném projektu českých a slovenských škol  „Věda, která léčí“ pořádaný hnutím Na vlastních nohou, Fakultní nemocnicí v Plzni a Západočeskou univerzitou. Oceněno bylo 14 žáků naší školy. 

Mgr. Jana kovaříková

Víde fotografií viz fotogalerie

V neděli 18. 12.2016 jsme prodávali u kostela v Prakšicích, v ostatních adventních nedělích v Uh. Brodě.

Děkujeme všem, kteří si zakoupili drobný dekorativní výrobek našich žáků a přispěli tak na výzkum a léčbu Crohnovy choroby.  

 
 
 
 Mgr. Jana Kovaříková                                                         Více fotografií viz fotogalerie
 
 
Poděkování
 

Jménem hnutí Na vlastních nohou Stonožka děkuji všem, kteří v letošním roce jakkoliv přispěli dobré věci. Více zde

Mgr. Jana Kovaříková