Print this page

Školní jídelna

Aktuální jídelníček:

19. - 23. 11. 2018

 Změna v odhlašování obědů

Obědy prosím odhlašujte vždy do 7:00 hod ráno na pevné lince 572 672 251 nebo nově na telefonu 728 173 550. Neodhlašujte prosím obědy pomocí e-mailu.
Děkujeme za pochopení.

Sdělení

Tiskopis na změnu inkasa stravného odevzdávají ve školní jídelně pouze strávníci, kteří mají bankovní účet vedený u České spořitelny a strávníci, kteří si od září 2018 žádají o změnu bankovního účtu k úhradě inkasa stravného .

    

Metodika "Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši"
zde

Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši
zde

Alergeny - informace pro rodiče
zde

Přehled alergenů
zde

Odhlášení obědů

Žák má právo v době pobytu ve škole odebírat denně oběd. Totéž právo má i v době prvního dne nemoci, kdy oběd nemohl být do 7,00 hod zrušen. Tento den se považuje za pobyt žáka ve škole a strava je vydána do přinesených nádob.

V ostatní dny, kdy žák ve škole přítomen není, nemá nárok na zvýhodněnou cenu stravy a je povinen si jídlo odhlásit. Pokud tak neučiní, musí jídlo uhradit v plné výši. To znamená finanční limit potravin podle kategorie strávníka i provozní a mzdové náklady. Provozní a mzdové náklady činí v roce 2016 celkem 33,-- Kč na jednu porci oběda.  

Telefonní čísla pro odhlašování obědů

Mateřská škola: 572 672 253
Základní škola: 572 672 251

Oběd musí být odhlášen do 7:00 hod

Dana Marášková, vedoucí školní jídelny


Zaměstnanci školní jídelny:

Dana Marášková - vedoucí školní jídelny, účetní
Blanka Vrágová - vedoucí kuchařka
Alena Manová - kuchařka
Ludmila Kučerová - kuchařka
Jitka Píšková - kuchařka