Školní rok 2022/2023


Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy
Mgr. Daniela Chvílová, zástupkyně ředitelky

1. třídaMgr. Alena Braunerová
2. třídaMgr. Martina Běhůnková
3. třídaMgr. Marie Vlková (zástup Mgr. Marta Holbová)
4. třídaMgr. Jana Kovaříková
5. třídaMgr. Mária Uherková
6. třídaMgr. Ivo Frolec
7. třídaMgr. Pavlína Gajdůšková
8. třídaMgr. Martin Kutálek
9. třídaMgr. Monika Mahdalová

netřídní učitelé:
Mgr. Josef Bartoš
Eveline Jacqualine Paulina Bartošová Zonnenberg

školní asistentka:
Marcela Bakalářová

asistentka pedagoga:
Veronika Tsirogianni
Bc. Olha Lekešová

školní družina:
Bc. Martina Gajdošíková  - 1. oddělení
Lenka Mikuláštíková - 2. oddělení

Nepedagogičtí pracovníci:

Bc. Michal Vrba, ekonom

Roman Bandri, školník
Irena Velčovská, uklízečka
Radka Vlková, uklízečka
Iveta Vráblíková, uklízečka

Dana Marášková, vedoucí školní jídelny
Blanka Vrágová, vedoucí kuchařka
Ludmila Kučerová, kuchařka
Jitka Píšková, kuchařka
Eva Vlková, kuchařka