Nový finanční limit na nákup potravin platný od 1. 6. 2019 - viz dokumenty školní jídelny