Nový finanční limit na nákup potravin platný od 1. 9. 2021 - viz dokumenty školní jídelny