Ani po dobu distanční výuky nevzdali žáci zapojení do školních kol matematické a fyzikální olympiády.
Úspěšným řešitelem školního kola matematické olympiády je David Bakalář z 8. třídy, fyzikální olympiády David Paul Bartoš, žák 9. třídy.

Oba postupují do okresního kola a zaslouží si velkou  pochvalu. Za této situace, kdy není možná osobní přítomnost ve škole, museli oba žáci pracovat mnohem více samostatně, bylo to pro ně mnohem obtížnější, přesto se nevzdali.

Mgr. Pavlína Gajdůšková, březen 2021


Těsně před uzavřením škol proběhla soutěž Přírodovědný klokan, týká se žáků 8.a 9. třídy:

  1.  místo - David Paul Bartoš 9. tř. - 81 bodů
  2. místo - Aleš Baránek 9. tř. - 66 bodů
  3. místo - Tomáš Janča 9. tř. - 57 bodů

Pochvala nejen pro vítěze, ale všechny účastníky.

V době uzavření škol proběhla on-line soutěž Matematický klokan. Žáci 2. - 9. třídy počítali doma ve svém volném čase, výsledky posílali. Děkujeme všem za účast, všichni zaslouží pochvalu.

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Okresní kola

Přírodovědný klokan - okresní kolo - David Bartoš,  9. tř.,  v kategorii Kadet 8. - 9. tř. - 2. místo, neztratil se v okrese ani v Matematickém klokanovi - 10. místo

Matematický klokan - okresní kolo - Karolína Kočicová, 3. tř., v kategorii Cvrček 2. - 3. tř. 1.- 4. místo.

Krajské kolo
David Bartoš, 
9. tř.,  v kategorii Kadet 8. - 9. tř. - 2. místo

Blahopřejeme!

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Matematický klokan - kategorie Cvrček - 1. místo v celostátním kole Karolína Kočicová. Velké blahopřání!

Stáhnout soubor: diplom