Těsně před uzavřením škol proběhla soutěž Přírodovědný klokan, týká se žáků 8.a 9. třídy:

  1.  místo - David Paul Bartoš 9. tř. - 81 bodů
  2. místo - Aleš Baránek 9. tř. - 66 bodů
  3. místo - Tomáš Janča 9. tř. - 57 bodů

Pochvala nejen pro vítěze, ale všechny účastníky.

V době uzavření škol proběhla on-line soutěž Matematický klokan. Žáci 2. - 9. třídy počítali doma ve svém volném čase, výsledky posílali. Děkujeme všem za účast, všichni zaslouží pochvalu.

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Okresní kola

Přírodovědný klokan - okresní kolo - David Bartoš,  9. tř.,  v kategorii Kadet 8. - 9. tř. - 2. místo, neztratil se v okrese ani v Matematickém klokanovi - 10. místo

Matematický klokan - okresní kolo - Karolína Kočicová, 3. tř., v kategorii Cvrček 2. - 3. tř. 1.- 4. místo.

Krajské kolo
David Bartoš, 
9. tř.,  v kategorii Kadet 8. - 9. tř. - 2. místo

Blahopřejeme!

Mgr. Pavlína Gajdůšková