AKTUÁLNĚ:

KAPACITA ŠKOLNÍ DRUŽINY V OBOU ODDĚLENÍCH NA ŠK. ROK 2023/2024 JE JIŽ PLNĚ OBSAZENA. NOVÉ PŘIHLÁŠKY TEDY Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ NEPŘIJÍMÁME!

Prosím, tiskněte oboustranně!

Termín pro podání přihlášky do ŠD na šk.rok 2023/2024 je do 25.6.2023!


Přihlašovat můžete žáky od 1. do 5. třídy. Nezapomeňte u každého dne uvést (ne)zájem o ranní ŠD. Ta bude otevřena pouze v případě, že počet přihlášených žáků nebude nižší než 8.

Upozorňujeme, že přihláška je ZÁVAZNÁ a pozdější přihlášení bude možné pouze výjimečně, a to v případě volné kapacity (nejpozději však do 27.8.2023).

Přihlašovat žáky do ŠD lze závazně vždy do předem stanoveného termínu, tj. 25.6.2023. Po jeho vypršení nabývá přihláška platnosti. Z docházky ze ŠD pak lze žáky trvale odhlásit nejdříve od druhého pololetí.

Přihlášku můžete poslat po dětech (starších sourozencích), přinést osobně nebo vložit do schránky školy v obálce s nápisem školní družina. Pokud nemáte možnost tisku, můžete se stavit pro tiskopis, případně přihlášku naskenovat na e-mail: gajdosikova@zspraksice.cz.

Po obdržení přihlášky Vám přijde potvrzovací e-mail. Pokud potvrzení nedostanete do 25.6.2023, prosím, volejte na tel. číslo 725 304 715 nebo pište na e-mail gajdosikova@zspraksice.cz