Přihlašování do ŠD

AKTUÁLNĚ:

Termín pro podání přihlášky do ŠD na šk.rok 2024/2025 je do 27.6.2024!

Prosím, tiskněte oboustranně!

Přihlašovat můžete žáky od 1. do 5. třídy. Nezapomeňte u každého dne uvést (ne)zájem o ranní ŠD. Ta bude otevřena pouze v případě, že počet přihlášených žáků nebude nižší než 8.

Upozorňujeme, že přihláška je ZÁVAZNÁ a pozdější přihlášení bude možné pouze výjimečně, a to jen v případě volné kapacity (ověřit kapacitu si můžete nejpozději do 23.8.2024).

Přihlašovat žáky do ŠD lze závazně vždy do předem stanoveného termínu, tj. 27.6.2024. Po jeho vypršení nabývá přihláška platnosti. Z docházky ze ŠD pak lze žáky trvale odhlásit nejdříve od druhého pololetí.

Přihlášku můžete poslat po dětech (starších sourozencích), přinést osobně nebo vložit do schránky školy v obálce s nápisem školní družina. Pokud nemáte možnost tisku, můžete se stavit pro tiskopis, případně přihlášku naskenovat na e-mail: gajdosikova@zspraksice.cz.

Po obdržení přihlášky Vám přijde potvrzovací e-mail. Pokud potvrzení nedostanete do 27.6.2024, prosím, volejte na tel. číslo 725 304 715 nebo pište na e-mail gajdosikova@zspraksice.cz

Pozn. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí:   

  1. přednost žáků nižších ročníků  
  2. celotýdenní docházka v plném režimu (ranní i odpolední)
  3. zaměstnanost obou rodičů  
  4. upřednostnění dětí z neúplných rodin