Zápisní lístek do ŠD

Přihlášky do školní družiny pro rok 2021/2022 posílejte na e-mail: gajdosikova@zspraksice.cz, nejpozději do 30.4.2021. Přihlašovat můžete děti od 1. do 5. třídy.​​​​​​​