Olympiády a soutěže

Cílevědomě se věnujeme nadaným a mimořádně nadaným žákům, o čemž svědčí výsledky jejich účastí v olympiádách a soutěžích. Poděkování si zaslouží všichni pedagogové, kteří na úkor svého vlastního volného času se na tuto práci intenzívně připravují.

Projekt Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků

Aktuálně jsme zapojeni do projektu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně "Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků".