Změna v odhlašování obědů

Obědy prosím odhlašujte vždy do 7:00 hod ráno na pevné lince 572 672 251 nebo na mobilní telefon 777 226 184.

Neodhlašujte obědy pomocí e-mailu.
Děkujeme za pochopení.

Sdělení

Nový finanční limit na nákup potravin platný od 1. 6. 2019 - viz dokumenty školní jídelnyOdhlášení obědů

Žák má právo v době pobytu ve škole odebírat denně oběd. Totéž právo má i v době prvního dne nemoci, kdy oběd nemohl být do 7,00 hod zrušen. Tento den se považuje za pobyt žáka ve škole a strava je vydána do přinesených nádob.

V ostatní dny, kdy žák ve škole přítomen není, nemá nárok na zvýhodněnou cenu stravy a je povinen si jídlo odhlásit. Pokud tak neučiní, musí jídlo uhradit v plné výši. To znamená finanční limit potravin podle kategorie strávníka i provozní a mzdové náklady. 

Telefonní čísla pro odhlašování obědů

Mateřská škola: 572 672 253 
Základní škola: 572 672 251, 777 226 184

Oběd musí být odhlášen do 7:00 hod

Dana Marášková, vedoucí školní jídelny


Zaměstnanci školní jídelny:

Dana Marášková - vedoucí školní jídelny, účetní 
Blanka Vrágová - vedoucí kuchařka
Alena Manová - kuchařka
Ludmila Kučerová - kuchařka
Jitka Píšková - kuchařka