Jsme úplnou základní školou s jednou třídou v 1. – 9. ročníku. Zřizovatelem je Obec Prakšice, okres Uherské Hradiště. Kapacita základní školy je 200 žáků.

Součástí školy je mateřská škola se dvěma odděleními a kapacitou 38 žáků, školní družina s dvěma odděleními a kapacitou 60 žáků, školní klub s kapacitou 65 žáků a školní jídelna s kapacitou 300 jídel.

Škola je umístěna na okraji vesnice tak, aby mohla sloužit žákům obcí Prakšice a Pašovice. Dojíždějí k nám však žáci i z okolních obcí.

Základní kámen byl položen v roce 1947. Žákům se poprvé otevřela ve školním roce 1950/1951.

Dnes jsou jejími součástmi základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna, tělocvična a sál školy.

Celý komplex školy obklopuje rozsáhlý park, který dotváří příjemné klidové prostředí.

Budova prošla v letech 2004 a 2006 generální rekonstrukcí.

V říjnu 2022 byla slavnostně otevřena nová tělocvična.

Pro konkrétní podrobnosti o škole, jejím zázemí, výuce a spolupráci s jinými organizacemi klikněte níže: