Vážení rodiče,

v den nástupu dětí do školy (1.9.2020), prosím, přineste (dle domluvy) vyplněné formuláře, které jste obdrželi na rodičovské schůzce, tzn. řádně vyplněný zápisní lístek, zmocnění k vyzvedávání dětí ze ŠD a přílohy k zápisnímu lístku - "tabulky" + vyplněnou přihlášku do kroužků ŠD.


AKTUÁLNĚ

Přihlášky do družinových kroužků (Zumba, Výtvarná dílna) pro šk. rok 2020/2021 posílejte na adresu gajdosikova@zspraksice.cz, letos mimořádně do 31.7.2020. Přihláška je ke stažení zde: 

https://www.zspraksice.cz/cardfiles/card-zspraksice/card-23142/files/prihlaska-do-krouzku-sd.pdf_e4e1350b56de3c5c9322b99703efaa4c1591645610.pdf

Kapacita míst v těchto kroužcích je omezená! Děti budou přijímány dle pořadí odeslaných přihlášek.

Přihlášku vyplňte, naskenujte a odešlete na výše uvedenou adresu. Vyplněný originál si od Vás vyberu v září.

Pro přihlašování do ostatních kroužků (mimo ŠD) se řiďte pokyny uvedenými na webu školy zde: https://www.zspraksice.cz/rozvrh-hodin-nabidka-krouzku-prihlasky-do-krouzku

VŠECHNY PŘIHLÁŠKY SE LETOS MIMOŘÁDNĚ ODESÍLAJÍ DO 31.7.2020!

Přeji Vám všem krásně prožité léto!

M.G.