Nabídka kroužků ŠD pro školní rok 2022/2023

Upozornění: Žáci, kteří navštěvují školní družinu, mohou navštěvovat pouze kroužky, které spadají pod ŠD. Kroužky jsou otevřeny v případě, že počet přihlášených žáků není nižší než 8.


VÝTVARNÁ DÍLNA

Výtvarně zaměřený kroužek s využitím tradičních i netradičních technik. Kapacita v kroužku je omezená - žáci jsou přijati na základě pořadí odevzdaných přihlášek.

Pro žáky: 1. - 4. tř.

Termín: PO 15.30 - 16.30

Poplatek: 800kč

Vedoucí kroužku: Bc. Martina Gajdošíková

SLAVÍČEK - z důvodu nezájmu NEOTEVŘEN

Hudebně pohybový kroužek zaměřený na zpěv lidových i novodobých písní. Kroužek je určen přo děti, které rády zpívají a mají hudební předpoklady. Kapacita v kroužku je omezená. 

Pro žáky: 1. - 5.tř.

Termín: ÚT 15.30 - 16.30

Poplatek: 500kč

Vedoucí kroužku: Bc. Martina Gajdošíková

SPORTOVNÍ KROUŽEK  - z důvodu nezájmu NEOTEVŘEN

Míčové a pohybové hry.

Pro žáky: 1. - 4. tř.

Termín: ÚT 15.30 - 16.30

Poplatek: 500kč

Vedoucí kroužku: Bc. Martina Gajdošíková

ANGLIČTINA PRO I. ROČNÍK

Hravá forma seznamování se s anglickým jazykem.

Pro žáky: 1. tř.

Termín: PO 11.40 - 12.25

Poplatek: 500kč

Vedoucí kroužku: Mgr. Martina Běhůnková