Úplata za předškolní vzdělávání

V souladu s § 6 odst. 1 vyhlášky 43/2006 Sb., ve znění pozdějších novel je pro naši mateřskou školu ve školním roce 2023/2024 stanovena za předškolní vzdělávání základní částka ve výši 500 Kč měsíčně.

Základní částka nepřevyšuje maximální výši úplaty stanovenou zákonem.