Úplata za předškolní vzdělávání:

V souladu s § 6 odst. 1 vyhlášky 43/2006 Sb., ve znění pozdějších novel je pro naši mateřskou školu ve školním roce 2019/2020 stanovena za předškolní vzdělávání základní částka ve výši 350 Kč měsíčně.

Základní částka nepřevyšuje maximální výši úplaty stanovenou zákonem.

Tato částka se vybírá měsíčně, vždy poslední týden v měsíci, v hotovosti u vedoucí učitelky MŠ.

4. Odhlášení  a odebírání stravy se řídí platnými pravidly o provozu školní jídelny:

a/ první den po odhlášení je možno stravu odnést domů, další dny musí rodič stravu odhlásit
b/ v případě, že dítě neodhlásí z pobytu v MŠ a neodhlásí stravu, zaplatí rodič veškeré náklady vynaložené na pořízení stravy

5. V topném období bude provoz MŠ  v tyto dny z ekonomických důvodů podle počtu přihlášených a docházejících dětí /15-24 a nad 25/ přesouván do prostor školní družiny nebo ponechán v prostorách MŠ – toto stanoví ředitel školy