Aktuální informace pro rodiče


Telefonní číslo - mobil: 777 226 175

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zákaz vjezdu na přístupovou cestu ke škole

Žádáme rodiče a návštěvníky školy, aby z důvodu bezpečnosti dětí respektovali zákaz vjezdu za hlavní bránu školy. Pro parkování používejte prosím přilehlá parkoviště.