PLÁNOVANÉ AKCE:

Duben 2019

1. 4. Kroužek Veselá flétnička

3. 4. Předplavecký kurz CPA Delfín Uh. Brod – II. třída Srdíčka

3. 4. Vystoupení dětí při vítání občánků na obecním úřadě – odpol.

10. 4. Předplavecký kurz CPA Delfín Uh. Brod – II. třída Srdíčka

11. 4.  Kroužek Veselá flétnička

15. – 18. 4. Velikonoční výstava výrobků dětí a zaměstnanců MŠ

16. 4. Kroužek Povídálek

16. 4. Velikonoční dílničky pro rodiče dětí MŠ

17. 4. Předplavecký kurz CPA Delfín Uh. Brod – II. třída Srdíčka

18. 4. Kroužek Povídálek

18. 4. Divadélko „Rolnička“ – loutkové představení v MŠ

24. 4. Předplavecký kurz CPA Delfín Uh. Brod – II. třída Srdíčka


Další akce konané dle počasí: - vycházka za kůzlátky

                                                     - tělovýchovné chvilky na hřišti


Informace k zápisu do mateřské školy pro šk. rok 2019/20

 Vážení rodiče,

v pondělí 6. května 2019 proběhne v Mateřské škole Prakšice zápis dětí pro školní rok 2018/2019. Pokud máte zájem, aby vaše dítě nastoupilo do mateřské školy v září nebo v průběhu uvedeného školního roku, dostavte se, prosím, spolu s dítětem v době od 12.30 do 15.30 hod. do kanceláře mateřské školy. Přineste s sebou rodný list dítěte a váš občanský průkaz.

 Upozorňujeme rodiče na povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které nejpozději k 1.9.2019 dovrší 5 let věku.