​​​​​​​PLÁNOVANÉ AKCE:

Květen 

2. 5. – Rej čarodějnic (náhradní termín)

6. 5. – Zápis do MŠ (12.30 – 15.30 hodin)

7. 5. – Kroužek Flétnička

13. 5. – dopolední návštěva dopravního hříště – II. třída Srdíčka

         – Den pro maminku – odpoledne věnované maminkám

15. 5. – dopolední návštěva Dopravního hřiště  - I. třída Sluníčka

         – předplavecký kurz v CPA Delfín v Uh. Brodě – II. třída Srdíčka

17. 5. – dopolední výlet do zábavného centra Smajlíkov v UH

20. 5. – Kroužek Povídálek

21. 5. – Kroužek Povídálek

22. 5. – předplavecký kurz v CPA Delfín v Uh. Brodě – II. třída Srdíčka

          - Den otevřených dveří pro rodiče - plavání

          - Kroužek Flétnička

23. 5. – Sportovní olympiáda

29. 5. – plavecká soutěž Žabka Žofka (účast vybraných 5-ti dětí)

          - plavání NEBUDE

30. 5. – oslava Mezinárodního dne dětí – zábavné odpoledne na zahradě MŠ

Další akce konané dle počasí: - tělovýchovné chvilky na hřišti

Bc. Ivana Michalčíková​​​​​​​

Informace k zápisu do mateřské školy pro šk. rok 2019/20

 Vážení rodiče,

v pondělí 6. května 2019 proběhne v Mateřské škole Prakšice zápis dětí pro školní rok 2018/2019. Pokud máte zájem, aby vaše dítě nastoupilo do mateřské školy v září nebo v průběhu uvedeného školního roku, dostavte se, prosím, spolu s dítětem v době od 12.30 do 15.30 hod. do kanceláře mateřské školy. Přineste s sebou rodný list dítěte a váš občanský průkaz.

 Upozorňujeme rodiče na povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které nejpozději k 1.9.2019 dovrší 5 let věku.