Součástí školy je školní klub, ve kterém škola každoročně nabízí mimoškolní činnost v kroužcích zaměřených na oblast sportu, folklóru, informatiky, jazykových dovedností, rukodělných a výtvarných činností. 

Vedoucí školního klubu je Mgr. Martina Běhůnková