Enviromentální výchova

Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou se rozumí:

  • předávání   soustavy   znalostí   a   dovedností  týkajících  se zákonitostí  biosféry,  vztahů  člověka  a  životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska,  možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje,
  • rozvinutí schopností uvažovat v souvislostech a chápat interakci přístupů  ekologických,  technicko  technologických, ekonomických i sociálních,
  • podněcování aktivity a tvořivosti zaměřené k žádoucímu jednání,
  • ovlivňování  vztahu  k  přírodě,  odpovědnosti  za  jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a spolupráce v mezilidských vztazích,
  • působení  na utváření  hierarchie životních  hodnot a  celkového životního stylu ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje


Třídíte odpad? A správně?


Sběrný dvůr Prakšice

každou středu 15:00 - 17:00 hod
každou lichou sobotu v měsíci 8:00 - 10:00 hod.

Více podrobností o sběrném dvoře a provozu naleznete zde.
Termíny sobot na sběrném dvoře na II. pololetí 2011 naleznete zde.

Zdroj: www.praksice.cz

Sběrný dvůr Pašovice

je v období od 1.4. do 31.10. otevřen vždy ve středu v době od 17.00 do 18.00 hod
a v sobotu od 9.00 do 10.00 hod. 
V období od 1.11. do 31.3. je sběrný dvůr otevřený v sobotu od 9.00 do 10.30 hod.

Zdroj: www.pasovice.cz