Výsledky vzdělávání


Důležitou součástí směřování školy, zkvalitňování pedagogické práce a dalšího plánování jejího rozvoje je zpětná vazba o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu.

V záložkách vpravo najdete aktuální výsledky testování žáků.