Objednávání stravy internetemInformace k používání aplikace STRAVA.CZ ve školní jídelně

      Od úterý 6. června 2023 přecházíme na elektronické odhlašování a přihlašování stavy       www.strava.cz nebo mobilní aplikaci strava.cz.

Všichni strávníci jsou na dané období přihlášeni. Odhlašování a přihlašování stravy v průběhu měsíce si provádí zákonný zástupce samostatně, a to prostřednictví internetu nebo přes mobilní aplikaci strava.cz. Pouze dny ředitelského volna a prázdniny dětí základní školy odhlašuje vedoucí školní jídelny.

Aplikace Strava.cz je dostupná na www.strava.cz nebo si ji můžete stáhnout do svého mobilu.

Aplikace pro Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz&hl=cs
Aplikace pro iOs: https://apps.apple.com/cz/app/strava-cz/id1433795141?l=cs&ls=1

Do výběru jídelny na portále je třeba zadat číslo jídelny 4178.

Jako uživatele uvedete příjmení a jméno malými písmeny bez mezer, háčků a čárek.

Heslo pro první přihlášení zadáte stejné (příjmení a jméno). Po prvním přihlášení se do portálu je třeba nastavit vlastní heslo.

Odhlášení je možno provézt několik dnů předem na následující dny. Nejpozději však do 7:00 hodin stravovaného dne. Po tomto čase už nebude portál na daný den přístupný.

Po každém odhlášení nebo přihlášení stravy je třeba potvrdit změnu ve stravování tlačítkem ODESLAT.

 U dětí mateřské školy je možnost přihlášení a odhlášení celodenní stravy (přesnídávka, oběd, svačina). Jestliže si budete dítě vyzvedávat po obědě, můžete samostatně odhlásit odpolední svačinu.

Nestihne-li rodič dítě ze stravování odhlásit do 7:00 hodin, má možnost první den nepřítomnosti dítěte si nahlášenou stravu odebrat do vlastního jídlonosiče v době od 11:00 do 11:15 hodin.

Vydané jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.  

 Dana Marášková