ředitelka školy:Mgr. Marcela Chmelováreditel@zspraksice.czvedoucí učitelka:Bc. Ivana Michalčíková

michalcikova@zspraksice.cz
učitelky:Bc. Pavlína Michálková, DiS.michalkova@zspraksice.cz

Jitka Jurčíkovájurcikova@zspraksice.cz
uklízečka:Michaela Řezníčková