ředitelka školy:Mgr. Marcela Chmelováreditel@zspraksice.cz



vedoucí učitelka:Bc. Ivana Michalčíková

michalcikova@zspraksice.cz




učitelky:Pavlína Michálková, DiS.michalkova@zspraksice.cz

Jitka Jurčíkovájurcikova@zspraksice.cz



školní asistentka:Emilie Staufčíková



uklízečka:Jana Viceníková