ředitelka školy:Mgr. Marcela Chmelováreditel@zspraksice.czvedoucí učitelka:Bc. Ivana Michalčíková

michalcikova@zspraksice.cz
učitelky:Pavlína Michálková, DiS.michalkova@zspraksice.cz

Jitka Jurčíkovájurcikova@zspraksice.czškolní asistentka:Eva Němečkováuklízečka:Jana Viceníková