ředitelka školy:Mgr. Marcela Chmelováreditel@zspraksice.czzástupkyně ředitelky

pro mateřskou školu:

Bc. Ivana Michalčíková

michalcikova@zspraksice.cz
učitelky:Bc. Pavlína Michálková, DiS.michalkova@zspraksice.cz

Jitka Jurčíkovájurcikova@zspraksice.cz
uklízečka:Michaela Řezníčková