Od září letošního roku přicházíme s nabídkou ranního provozu školní družiny. Účastnit se mohou přednostně všichni žáci, kteří navštěvují odpolední družinu.

Provoz ranní družiny začíná v 6:30 hod a končí v 7:30 hod.