Aktuální nabídka kroužků ve školním roce 2023/24

Nabídka kroužků ve školním roce 2023/24

1. stupeň

Anglický jazyk, 1. třída 

- vedoucí kroužku: Martina Běhůnková

- seznámení s anglickým jazykem hravou formou

Bystrá hlavička

- vedoucí kroužku: Pavlína Gajdůšková

- pro děti 3. – 5. třídy

- rozvoj nadání zejména v přírodovědné oblasti – pokusy, rébusy, hlavolamy, sudoku aj.

Dramatický kroužek, 1. stupeň

- vedoucí kroužku: Jana Kovaříková

- základy dramatické výchovy

- dechová cvičení, artikulace, umělecké čtení textu, dramatizace

Florbal I

- vedoucí kroužku: Jaroslav Hála

- základy hry pro nejmladší žáky

Florbal II

- vedoucí kroužku: Jaroslav Hála

- pro pokročilejší

Hráček

- vedoucí kroužku: Marcela Chmelová

- pro nadané děti, které jsou zvídavé a rády bádají a přemýšlejí

- rozvoj vnímavosti, bystrosti, tvořivosti a nezávislého myšlení hravou formou: logické hry, rébusy, hádanky, hlavolamy, jednoduché přírodovědné pokusy, stavebnice, deskové hry, karetní hry, pohybové hry, zpívánky, jednoduché výrobky, literární tvoření, zábavné exkurze do historie aj. (náplň přizpůsobena věku a zájmu žáků ve skupině)

- 1. třída, 2. - 3. třída, 4.– 5. třída

Judo

- vedoucí kroužku: Martin Mentzl

- seznámení se základy juda

- dle zájmu i pro pokročilejší

Keramický

- vedoucí kroužku: Martina Gajdošíková, Lenka Mikuláštíková

- základy práce s keramickou hlínou

Pohybové hry, 3. – 5. třída

- vedoucí kroužku: Alena Braunerová

- kroužek různého sportovního zaměření

Rukodělný

- vedoucí kroužku: Marcela Bakalářová

- tradiční i netradiční rukodělné techniky

Rybářský kroužek, 1. stupeň

- vedoucí kroužku: Roman Bandri 

- pro malé rybáře, základy rybaření, teorie ve škole, praxe u rybníků, možnost získání

   rybářského lístku

Slavíček, školní družina

- vedoucí kroužku: Martina Gajdošíková

- zpěv, hudba a tanec jako zábava, relaxace i poučení

- přednost mají děti navštěvující školní družinu

Sportovní kroužek

- vedoucí kroužku: Martina Běhůnková

- určeno pro žáky 1. a 2. třídy

Včelařský, 4. – 5. třída

- vedoucí kroužku: Pavel Muller

- základy včelaření – teorie ve škole, praxe ve školní zahradě

Výtvarný kroužek, 4. -5. třída

- vedoucí kroužku: Jana Kovaříková

- základy kresby, malby, grafických technik


Nabídka kroužků ve školním roce 2023/24

2. stupeň

Basketbal

- vedoucí kroužku: Ivo Frolec

- procvičování basketbalových dovedností

Cvičení z českého jazyka, 9. třída

- vedoucí kroužku: Monika Mahdalová

- procvičování učiva českého jazyka před přijímacími zkouškami na střední školy

Cvičení z matematiky, 9. třída 

- vedoucí kroužku: Pavlína Gajdůšková

-  procvičování učiva matematiky před přijímacími zkouškami na střední školy

– dle dohody s žáky

Dějepisný kroužek, středověk

- vedoucí kroužku: Martin Kutálek

- známé i méně známé historické skutečnosti pod lupou

Dějepisný kroužek, 2. světová válka

- vedoucí kroužku: Martin Kutálek

- známé i méně známé historické skutečnosti pod lupou

Dramatický kroužek, 2. stupeň

- vedoucí kroužku: Jana Kovaříková

- základy dramatické výchovy

- dechová cvičení, artikulace, umělecké čtení textu, dramatizace

Konverzace v německém jazyce

- vedoucí kroužku: Martin Kutálek

- německý jazyk v praxi

English Conversation, 8.  – 9. třída

- vedoucí kroužku: Eveline Bartošová

- konverzace v angličtině pro žáky 8. – 9. třídy

Matematicko – fyzikální kroužek

- vedoucí kroužku Pavlína Gajdůšková

- příprava k olympiádám, zábavná fyzika

Rybářský kroužek, 2. stupeň

- vedoucí kroužku: Roman Bandri 

- základy rybaření, teorie ve škole a praxe u rybníků, možnost získání rybářského lístku

Taneční, 9. třída

- vedoucí:

- příprava vystoupení s polonézou na plese SRPŠ

Úvod do ruského jazyka nebo ukrajinského jazyka

- vedoucí kroužku: Olha Lekešová

- výběr jazyka dle zájemců

- hravá forma výuky,  základní konverzační fráze v dalším slovanském jazyce, azbuka

Včelařský, 2. stupeň

- vedoucí kroužku: Pavel Muller

- základy včelaření

Výtvarný kroužek 

- vedoucí kroužku: Jana Kovaříková

- zdokonalování se ve výtvarných technikách, grafika (linoryt, suchá jehla), kresba, malba

  (i na plátně), příprava na výtvarné soutěže