Budapešť - poznávací a výukový zájezd

Ve čtvrtek 29. září navštívili osmáci a část žáků 9. třídy maďarskou Budapešť. Program byl rozdělen na 2 části - dopoledne jsme si prohlédli Budín - konkrétně překrásný Královský hrad, Prezidentský palác, Matyášovu fontánu, chrám sv. Matyáše a Rybářské bašty.

 Odpolední program nás potom zavedl do mladší části  - Pešti. Tady nás čekala prohlídka památek 19. století, tedy náměstí Hrdinů, památník Milénia, chrám sv. Štěpána, Parlament a Dunajské nábřeží. Nakonec jsme měli také příležitost nakoupit různé suvenýry a proslavenou mletou papriku.

Pro většinu žáků to bylo první setkání s Budapeští a podle jejich reakcí také velmi povedené. Přispělo k tomu také počasí, které se neřídilo deštivou předpovědí. Díky tomu jsme deštníky téměř nepoužili a užívali si v klidu výklad skvělého průvodce pana Kočího.