Čertovská školička v 1. třídě


Víte, jak to vypadá v čertovské školičce? Možná tak, jako u nás ve čtvrtek 5.12. v naší třídě, když se tam sešli samí šikovní čertíci a čertice.

Učili se písničku a tancovali, hráli společně hry, pracovali ve dvojicích a plnili úkoly.

Také si vyzkoušeli svoji zručnost a tvořili papírové čertíky. Nakonec byli všichni čertíci odměněni velkou jedničkou a malou sladkostí.