Co se ve škole dělo o prázdninách?

Ani o prázdninách se škola neponořila do úplného ticha.  Rachotivé zvuky sbíječek a vrtaček střídalo hvízdání brousicích strojů a jiných nástrojů. Zápach svářeného kovu rychle nahradil všudypřítomný zápach nátěrů.  Postupně se ve škole vystřídalo několik profesí řemeslníků.

Již na konci školního roku byly zahájeny přípravné práce rekonstrukce topení, které o prázdninách plynule pokračovaly. Následoval proplach vnitřku  radiátorů, který je zbavil letitých usazenin.

Na začátku prázdnin byla vystěhována počítačová učebna, aby mohla být vyměněna podlahová krytina. Akci realizovala firma Ladislav Sedláček (Pašovice). I díky pomoci chlapců brigádníků při obci, kteří pomohli panu školníkovi nanosit zpět počítačové stoly, je učebna připravena k výuce v řádném termínu.

Souběžně s těmito pracemi byl prováděn firmou Knotek z Uherského Brodu speciální nátěr povrchu podlahy v přípravně zeleniny a brambor, tak aby vyhovoval přísným hygienickým normám. Následně pan školník realizoval olejový nátěr stěn skladu zeleniny,  jak požadovala hygienická kontrola.

Obecní zastupitelstvo uvolnilo finanční prostředky pro nákup nábytku do sborovny, který bude splňovat požadavky současné doby. Stávající nábytek, který byl sestavován a doplňován z postupně vyřazovaného nábytku typu Universal ze 70. let minulého století ze tříd a kabinetů, již nesplňoval nároky zejména z hlediska možnosti uzamykatelnosti skříněk (GDPR), ani hygienických standartů. Nábytek zhotovil pan Zálešák (Prakšice).

Už na začátku školního roku jsme museli přistoupit z bezpečnostních důvodů k uzavření  hracího prvku "věž" . Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zrušení tohoto hracího prvku a jeho nahrazení jiným. V průběhu prázdnin došlo k likvidaci stávajícího, terénním úpravám, které realizovali pracovníci obecního úřadu a zakoupení a instalaci nových hracích prvků.