Cvičení s Petrem Čajánkem

C V I Č E N Í   S   P E T R E M   Č A J Á N K E M

Na pátek 19. května se žáci 1. stupně moc těšili, protože naši školu navštívil úspěšný český hokejista Petr Čajánek.

Všichni se s radostí zapojili do cvičení, která byla zaměřená na koordinaci těla, spolupráci ve dvojicích nebo družstvech, vyzkoušeli si různá balanční cvičení a zábavné posilování vahou vlastního těla, cvičení s malými míčky. Na závěr nemohla chybět autogramiáda a společné fotografování.

Děkujeme za krásný sportovní zážitek!