Den dětí - projektový den

Den dětí aneb Poznáváme a chráníme přírodu

            U příležitosti Dne dětí se v pátek 31. května uskutečnil projektový den zaměřený na poznávání přírody. Žáci napříč prvního i druhého stupně byli rozděleni do 14 skupin a sbírali body na 12 stanovištích. S přípravou a s realizací pomáhali žáci 9. třídy, za což jim patří velká pochvala.

Všechny úkoly se nějakým způsobem dotýkaly přírody a její ochrany a většinou byly kombinované s pohybem. Děti poznávaly rostliny, zvuky zvířat, stromy a podvedením pana školníka také ryby, dále třídily odpad a dělaly například pokusy s vodou a se vzduchem. Společným výstupem celé školy byl obraz, na kterém se podílela všechna družstva. Ten si můžete prohlédnout ve vestibulu školy.

Kromě zábavy a získávání nových informací bylo posláním tohoto dne učit se pracovat v týmech. Musíme všechny starší žáky pochválit, že se úlohy lídrů skupin ujali zodpovědně a mladším pomáhali.

Na závěr byla vyhodnocena 3 družstva s nejvyšším počtem bodů. Tímto děkujeme Ondrovi Drábkovi, který - kromě toho, že si ve svém volném čase vzal na starost jedno ze stanovišť – také poskytl sponzorský dar pro vítězný tým. Jednalo se o dárkové dobíjecí karty do Jednoty v hodnotě 200,- Kč.

I když předpověď počasí nevěstila nic dobrého, nakonec bylo ideální a celá akce se také díky tomu zdařila.

Podle reakcí dětí se jim tento den líbil a těší se na další.