Je tisíce hvězd na nočním nebi, tisíce mušlí na březích moře, tisíce ptáků v oblacích, tisíce motýlů na loukách, tisíce kapek rosy po ránu, ale jen jedna matka na celém světě. "

                                                                                                                                                      G. Cooper

 Přejeme krásný Den matek všem maminkám!


Den matek patří spíše k anglosaským svátkům, u nás nemá dlouhou tradici.

Předchůdce dnešního Dne matek se slavil už v 16. století jako tzv. Mateřská neděle. V tento den dostávali sloužící volno, aby mohli navštívit své matky. Neděle matek připadala na předvelikonoční období a čtvrtou postní neděli. Ostatně toto datum zůstalo ve Velké Británii dodnes.

V USA se Den matek začal slavit až na začátku 20. století. Tradice vznikla v roce 1907 jako vzpomínka na Annu Marii Reeves Jarvisovou. Ta bojovala za práva žen a matek během americké občanské války.

V Československu den matek prosazovala Alice Masaryková. Ta byla dcerou našeho prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Poprvé se tento svátek  slavil za první republiky v roce 1923.

Tradičně se připomíná druhou květnovou neděli. Letos připadá na 9. května a maminkám budou přát  v USA, v Kanadě, v řadě zemí Evropské unie a také v České republice a na Slovensku.

Den matek po celém světě:

  • 14. února 2021 (druhou únorovou neděli): Norsko,
  • 8. března (jako MDŽ): Rusko a další státy bývalého sovětského bloku, jako například Bulharsko a Rumunsko,
  • 14. března 2021 (čtvrtou postní neděli): Velká Británie a Irsko,
  • 21. března (den jarní rovnodennosti):  arabské státy v severní Africe a na Blízkém východě,
  • 2. května 2021 (první květnová neděle): Maďarsko, Portugalsko, Španělsko a další,
  • 9. května 2021 (druhá květnová neděle): většina států světa, včetně USA. Česka a Slovenska,
  • 30. května 2021 (jako pátou květnovou nebo první červnovou neděli): Švédsko, Francie a některé další frankofonní země,
  • další jiná data mají různé země po celém světě