V pátek 1. 10. 2021  si celá škola užila projektového dne s přírodovědnou tématikou.

Žáci 5. - 9. třídy se shromáždili na hřišti k rozdělení do skupin, které měly v průběhu dne plnit různé úkoly. Vedoucím skupiny byl žák 9. třídy.

Poté následoval výklad arboristy pana O. Drábka, který vysvětlil, jak bude celý den probíhat a představil své spolupracovníky. 

Žáci postupně navštěvovali různá stanoviště, zodpovídali otázky, dostali doplňující výklad, popř. viděli přímou ukázku. Čekání na uvolnění stanoviště nepromarnili - měli možnost v soutěžních odpovědích na zvláštních stanovištích na hřišti u učitelů  sázkami bodů na správnost navýšit (nebo také snížit) své celkové skóre.

A co je čekalo na stanovištích?

1. úvod do oblasti stromů 

2. poznávání stromů

3. stromolezení I - nahazování lanka  (ukázka a vlastní zkoušení)

4. stromolezení II - ukázka stromolezení - výbava stromolezce

5. technické zázemí stromolezce, vybavení - pily, štěpkovač, pařezová fréza

Celkové téma bylo pro žáky nové a opravdu zážitkové, o čemž svědčí dotazy, kdy si Den stromů zase zopakujeme.

Vedení školy děkuje panu Bc. Ondřeji Drábkovi a jeho kolegům za skvělý den se spoustou nových důležitých a užitečných informací týkající se stromů, jejich ochrany a také způsobu péče o ně.

Ukázky stromolezení a zajímavé strojové techniky jen umocnily celkový dojem z celého projektu. 

www.stromy-drabek.cz