Den stromů - 5.třída

Den stromů – projektové vyučování v 5. třídě

Ve čtvrtek 19. 10. 2023 jsme se učili netradiční formou. Zaměřili jsme se na stromy a na přírodu vůbec. Po celý den se téma stromy objevovalo v každé vyučovací hodině. Jako první jsme ve skupinách zpracovali úkol s cílem vyhledávání informací o stromech, které se nejčastěji vyskytují v okolí bydliště. Výstupem bylo společná skupinová práce s názornými ukázkami stromů, jejich významu pro životní prostředí s uvedením některých zajímavostí o tomto tématu. Ke splnění tohoto úkolu nám sloužily tablety a různé encyklopedie. Dále jsme pokračovali v matematice, kde jsme na téma stromy řešili slovní úlohy. Završením bylo výtvarné zpracování tohoto námětu. V hodinách výtvarné výchovy si žáci z přinesených přírodnin a dalších materiálů vytvářeli zajímavá oblečení či oděvní doplňky. Zdařilé byly i věnce z přírodnin, které žákyně vytvořily následně ve výtvarném kroužku.

Jana Kovaříková