Dílny pro Stonožku

Celoškolní projekt Dílny pro Stonožku

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 se uskutečnil celoškolní projekt za účelem humanitární pomoci prostřednictvím hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Žáci opět jako každoročně vyráběli pod vedením učitelů a vychovatelů  drobné dekorativní předměty, které budeme nabízet na trzích v adventním období.  Poděkování patří všem učitelům ze vedení dílen, zejména paní učitelce Martině Běhůnkové a Márii Uherkové, které se výraznou měrou podílely na tomto projektu a svými kreativními nápady jako každoročně obohatily naši rozmanitou nabídku drobných dekorací.

                                                                                                                                          Jana Kovaříková